Naar seizoen 1989-1990

56. Het seizoen 1990-1991.
De Algemene Ledenvergadering gehouden op 30 oktober 1990 kende een zeer droevige opkomst. Slechts 23 leden gaven middels hun aanwezigheid te kennen ook op deze manier iets voor de club over te hebben. Naast de behandeling van de gebruikelijke zaken werd het volgende bestuur gekozen:
Voorzitter: G.Houwaart
Secretaris: A.G.van Gilst
Penningmeester: C.G.Hoogerdijk
Commissarissen: M.v.d.Hoek, Th. Mulder, H.Nieuwenburg, J.Nieuwenburg, H. te Pas, H.Rademakers en W.J.C.Veraar.

Voorstel tot verhoging van de contributie werd unaniem aangenomen en ging als volgt bedragen:
Senioren fl. 240,--
A- en B-klassers fl. 100,--
C- en D-klassers fl. 75,--
E- en F-klassers fl. 65,--
Niet spelend-lid fl. 50,--


Het ledental nam verder af en er konden slechts vier senior- en drie jeugdteams worden ingeschreven en deze werden als volgt ingedeeld:
Senioren
1e elftal in de Hoofdklasse B HVB
2e elftal in de reserve 2e klasse L HVB
3e elftal in de reserve 2e klasse F HVB
4e elftal in de veteranen 2 B HVB

Jeugd
A-klassers
C-klassers
E-klassers


Theo Mulder was wederom hoofdtrainer van de selectie en Ch.Chang verzorger. Daarnaast ging Chang de A-klassers trainen.

Onze vereniging nam in oktober 1990 wederom deel aan de "Grote Club Actie".

Door de loyale medewerking van de Sponsors fa W.van Eppen, aannemer; Cafetaria De Hoef en Fa Regenboog, onderhouds- en schilderwerk was het bestuur in staat om voor het eerste, het tweede en het A-elftal een schitterend nieuw tenue te kopen.

Door de stijgende exploitatiekosten en de verdere afname van het aantal leden werd de financiële positie van onze club steeds slechter. De uitgaven werden op een gegeven moment hoger dan de inkomsten en het bestuur moest weer driftig op zoek naar een partner voor een samenwerkingsverband. Na enkele besprekingen met voetbalvereniging HS Texas DHB haakte laatstgenoemde af, want het bestuur van die vereniging wilde alleen maar een fusie.
Ook de besprekingen met Flamingo's liepen op niets uit, omdat ook deze vereniging alleen maar een fusie voor ogen had. De toekomst zag er voor Oranjeplein heel erg somber uit.

In plaats van een bezoek van de goedheiligman organiseerde het jeugdbestuur op 11 december 1990 een zwemavond voor de jeugd in zwemparadijs TROPICANA te Rotterdam.

Op 1 januari 1991 werd in onze kantine de Nieuwjaarsreceptie gehouden.

De volgende toernooien werden georganiseerd of werd aan deelgenomen:
Op 30 maart 1991 een Internationaal Seniorentoernooi met vier clubs uit Engeland.
Op 1 april 1991 (2e Paasdag) de jaarlijkse jeugdtoernooien voor C- en E-klassers.
Op 11 mei 1991 een toernooi voor de A-klassers.
Op 18 mei namen onze A-klassers deel aan een toernooi van de v.v.IJsselstein.
En tenslotte op 26 mei een veteranentoernooi om de "In Memoriam Arie Houwaart Bokaal".

Aan het eind van het seizoen behaalde het 1e elftal de vierde plaats in de Hoofdklasse HVB. Als periodekampioen mocht het team deelnemen aan de nacompetitie, maar boekte helaas geen enkele overwinning. De overige seniorenteams wisten zich te handhaven. Bij de jeugd werden de E-klassers met vlag en wimpel kampioen in hun afdeling.


Zomaar wat uitslagen en/of verslagen van wedstrijden:
Senioren
23 september 1990Azurri 1-Oranjeplein 11-1
John Kelder bezorgde Azurri het eerste competiepunt door Oranjeplein (treffer C.Houwaart) op 1-1 te houden.
REMO 2-Oranjeplein 21-1
HVV 4-Oranjeplein 32-0
7 oktober 1990Juventas 1-Oranjeplein 13-1
JUVENTAS VERRAST ORANJEPLEIN.
Oranjeplein kon tegen Juventas geen vuist maken en verloor verrassend met 3-1 door doelpunten van Patrick Tol, Ernst Holboom en Hans Schouten. Ronald Nieuwenburg deed iets terug.
Haagsche Courant, 8 oktober 1990.
Duindorp SV 3-Oranjeplein 24-0
DHL 6-Oranjeplein 32-2
De Ster 5-Oranjeplein 42-1
25 november 1990OSC 1-Oranjeplein 13-3
OSC deelde met Oranjeplein de punten 3-3. Voor de geel-hemden scoorden L.Bruggeman (2) en R.Huisman. Henk Houwaart (2) en John Nieuwenburg namen het trio voor Oranjeplein voor hun rekening.
Haagsche Courant, 26 november 1990.
De Postduiven 3-Oranjeplein 23-0
Oranjeplein 3-NIVO 212-3
2 december 1990Te Werve 1-Oranjeplein 11-2
Henk Houwaart bracht met doelpunten Oranjeplein de winst 2-1 op Te Werve.
Haagsche Courant, 3 december 1990.
De Adelaars 2-Oranjeplein 22-0
DSO 4-Oranjeplein 32-2
Wippolder 12-Oranjeplein 42-1
24 maart 1991VVP 1-Oranjeplein 10-0
Oranjeplein en VVP (0-0) deelden de punten.
VELO 9-Oranjeplein 34-0
Quick 13-Oranjeplein 42-0
14 april 1991Vogel 1-Oranjeplein 14-1
Verrassende nederlaag van Oranjeplein tegen Vogel.
DHC 6-Oranjeplein 33-1 Full Speed 10-Oranjeplein 40-2


Jeugd
6 oktober 1990SEV A1-Oranjeplein A11-1
SV '35 C1-Oranjeplein C12-3
DSC E3-Oranjeplein E10-4
10 november 1990Oranjeplein A1-DWO A23-4
Oranjeplein C1-DWO C33-6
Oranjeplein E1-JAC E23-0
13 april 1991Oranjeplein C1-SV '35 C12-0
Oranjeplein E1-BSC '68 E35-1


A-klassers uit het seizoen 1990-1991.

Staand vlnr: R.Nieuwenburg, P.Holsteijn, P.Moes, M.v.d.Hoek,J.v.d.Bergh, H.Nieuwenburg, A.Petalo, Ch.Chang, NN. Zittend vlnr: W.Nakacikantodas, A.Biharie, P.Pershad, U.Biharie, D.Janse, H.Houtman.


De E-klassers van het seizoen 1990-1991.

Vlnr: Ad Houwaart, Jerry Bulham, Ben Zwambach, Michael Nieuwenburg, Wesley Mulder, Kishan Marapin, Stephan Flijders, R.Hofman en Peter Rommen.


De E-klassers zijn kampioen!!Ook in de kleedkamer was het feest !!Eindstand seizoen 1990-1991 van de Hoofdklasse B HVB.
Wassenaar 1203251-15kampioen en promotie
Texas DHB 1203144-22nacompetitie
SEP 1202430-27nacompetitie
Oranjeplein 1202328-34nacompetitie
VVP 1202230-24nacompetitie (winnaar en promotie)
Vogel 1201627-29 *)
OSC 1201645-48
Marathon Azurri 1201618-35
Lyra 1201528-39
Juventas 1201419-26degradatie
Te Werve 1201418-39degradatie
*) 2 winstpunten in mindering gebracht.

Oranjeplein wist in de nacompetitie geen wedstrijd te winnen en eindigde onderaan.

VVP wist de nacompetitie te winnen en promoveerde naar de 4e klasse van de KNVB.


Naar seizoen 1990-1991

57. Het seizoen 1991-1992.
Op donderdag 5 september 1991 werd een Bijzondere Algemene Ledenvergadering gehouden met de volgende agendapunten:
- het kleiner worden van de club
- de gezelligheid
- de financiële situatie.

Er werd tijdens deze vergadering langdurig van gedachten gewisseld. Tot oplossingen kwam men die avond volgens verwachting nog niet, maar de suggesties en voorstellen van de aanwezige leden, gaf het bestuur toch enige moed om door te gaan.

Op 21 november werd de Algemene Ledenvergadering gehouden. Het zittende bestuur werd herkozen. Met het oog op de financiële situatie van onze club gaven de leden het bestuur een advies om haast te maken met het zoeken naar een zustervereniging voor een samenwerkingsverband.


Door het bestuur konden slechts vier senior- en één jeugdteam worden ingeschreven met de volgende indeling:
Senioren
1e elftal in de Hoofdklasse B van de HVB
2e elftal in de reserve 2e klasse D van de HVB
3e elftal in de reserve 4e klasse D van de HVB
4e elftal in de reserve 4e klasse I van de HVB
Jeugd
D-klassers.
Aangezien er maar zeven C-klassers lid waren kon geen C-team worden ingeschreven. Oproep in het clubblad om C-spelers wierp geen vruchten af.


Theo Mulder was ook dat seizoen weer trainer van de selectie en Chuman Chang verzorger.

Grote Clubactie 1991 werd aan deelgenomen. Op een door Oranjeplein verkocht lot was duizend gulden gevallen.

Het zaalvoetbal werd in december 1991 uitgebreid met ’n damesteam.

Op 21 december 1991 werd een bingodansant georganiseerd.

Maandag 10 februari heeft er een bespreking plaatsgevonden met betrekking tot het voortbestaan van onze club, de volgende uitgangspunten kwamen naar voren:
- het voortbestaan van onze vereniging trachten vast te houden.
- zo spoedig mogelijk naar een andere accommodatie te gaan.
- d.m.v. een grootscheepse actie een gezonde financiële situatie te bereiken.

Op 29, 30 en 31 mei werd een groot zaalvoetbaltoernooi gehouden in de Schilp. Aan dit evenement namen 30 zaalvoetbalteams deel. De prijsuitreiking werd verricht door Cor Lems en al met al werd het een groot succes.


In december 1991 begonnen de besprekingen met de voetbalvereniging HDV met betrekking tot een samenwerkingsverband. Over een aantal zaken waren de twee besturen het reeds eens, o.a. Oranjeplein zou verhuizen naar het Zuiderpark en daar haar wedstrijden spelen, iedere club zou zijn eigen kantine-exploitatie voeren en er was zelfs in overleg met HDV een groot deel van de begroting 1992-1993 opgesteld.
Maar op 22 juni 1992 tijdens een van de laatste besprekingen, waarin voor beide verenigingen spijkers met koppen zouden worden geslagen, haakte HDV plotseling af. ‘n Aantal bestuursleden van HDV vonden het allemaal te snel gaan en het plan tot samenwerking werd de nek omgedraaid.

En zo stond onze club weer met lege handen en de toekomst zag er heel somber uit. Het voortbestaan van onze club hing aan ’n zijden draadje. Immers doordat de laatste seizoenen de ontvangsten veel lager waren dan de uitgaven, was er ’n openstaand bedrag ad fl. 33.200,--aan de Gemeente Den Haag ontstaan.
Eind mei werd in ’n bespreking, gehouden op de binnenplaats bij het clubgebouw, aan ongeveer 15 Oranjeplein-getrouwen de situatie van dat moment medegedeeld. Uitkomst was om toch alles in het werk te stellen, dat de club zou blijven voortleven.

In een alles of niets overleg met de Gemeente kwamen de volgende keuzes naar voren:
A. in het ergste geval kon de voetbalvereniging Oranjeplein maar beter worden opgeheven.
B. in het gunstigste geval zou het voortbestaan van de voetbalvereniging Oranjeplein kunnen worden verlengd, indien de schuld aan de Gemeente zou worden voldaan.


Zo werd dit opgelost:
Het bestuur was gedurende de maanden mei en juni druk bezig geweest om het voetbalspelletje voor het komend seizoen veilig te stellen. Om dit te realiseren had het bestuur vele leden en sponsoren benaderd voor een financiële bijdrage. De heer Wout Brand van JOLA BV zegde een groot bedrag toe en dit resulteerde in een totaalbedrag aan toezeggingen van fl. 15.000,--.
Voor het vervroegd verlaten van het clubgebouw (eind juni 1992) werd door de Gemeente een vergoeding gegeven ad fl. 7.500,--. De inventaris werd opgeslagen in de kleedkamer van ons voormalig clubgebouw.
’n Deel van de inventaris, welke niet door ons werd meegenomen werd uit noodzaak verkocht aan de vereniging The Haque Road Runners voor ’n bedrag ad fl. 2.500,--.
Het restant van de schuld ad fl. 8.200,-- zou aan de Gemeente worden afgelost in 60 gelijke maandtermijnen van fl. 137,02.
Tot slot moest Oranjeplein een volledig toegelichte en sluitende begroting voor het seizoen 1992-1993 indienen.

De Gemeente en Oranjeplein gingen hiermede akkoord en de financiële problemen voor een eventuele verhuizing naar HDV in het Zuiderpark waren op 22 juni 1992 opgelost. Echter die avond, zoals reeds eerder vermeld, kreeg het bestuur tot hun schrik te horen, dat HDV van elke vorm van samenwerking afzag. Een nieuw groot probleem voor onze club was ontstaan.


WAT NU ? GOEDE RAAD WAS DUUR !!!!!!


Ook nu weer liet de Gemeente ons niet in de kou staan en als oplossing boden zij gratis gebruikte units (soort bouwpakket voor een kantine) aan. Dit gebaar werd door het bestuur als laatste redmiddel met beide handen aangepakt.

De units zouden als kantine tussen de kleedkamers en het clubgebouw WIK komen te staan. Daarnaast zouden wij medegebruikers worden van de kleedkamers van WIK en er zou ons een eigen speelveld worden toegewezen.

De units waren opgeslagen aan de Binckhorstlaan en moesten door ons en voor onze rekening worden vervoerd en opgebouwd dienen te worden. Dit betekende dat in de maand augustus 1992 een GROOT aantal zaken moest worden verricht om voor de aanvang van de competitie gereed te zijn.

Het voortbestaan van de v.v.Oranjeplein was voorlopig even veilig gesteld. Maar we moesten uit financieel oogpunt wel afscheid nemen van een aantal markante figuren in onze club en wel van onze trainer Theo Mulder en onze verzorger Chuman Chang.


De sportieve balans aan het eind van het seizoen was, dat onze 1e elftal aan de nacompetitie van de Hoofdklasse B mocht deelnemen, maar onze eerstelingen wisten geen promotie af te dwingen. Het tweede elftal eindigde in de middenmoot en het derde elftal eindigde samen met RAVA 5 op een gedeelde eerste plaats. Een beslissingswedstrijd moest de kampioen aanwijzen. Maar wie het werd is in de archieven niet meer terug te vinden. Het vierde elftal wist zich nipt te handhaven in de 4e klasse van de HVB. De zaalvoetballers wisten promotie naar de tweede klasse te bewerkstelligen en tenslotte onze D-jeugd was reeds in maart kampioen geworden.


Zomaar wat uitslagen en/of verslagen van wedstrijden:
Senioren
22 september 1991Paraat 1-Oranjeplein 13-3
Koploper paraat leed tegen Oranjeplein het eerste puntverlies. In een spannende wedstrijd wist Oranjeplein een gelijkspel uit het vuur te slepen. Henk Houwaart verrichtte een hattrick. Oranjeplein kwam op 0-1, maar Paraat (koploper) kwam al snel op 1-1. Oranjeplein kwam op 1-2, maar Paraat sloeg terug 2-2. Even voor tijd nam Paraat de leiding (3-2) en met nog enkele minuten te spelen maakte Oranjeplein gelijk. In de laatste minuut kopte Dirk Bongers Oranjeplein bijna naar de volle winst, maar de bal ging net naast. Al met al voor de toeschouwers een aardige pot.
6 oktober 1991SVH 1-Oranjeplein 1Gestaakt
Het duel tussen SVH en Oranjeplein werd bij een 1-1 stand gestaakt. Tien minuten voor het eindsignaal moest SVH-speler Ton Dillewaard met een vermoedelijke beenbreuk naar het ziekenhuis getransporteerd worden.
Haagsche Courant, 8 oktober 1991.
Scheveningen 4-Oranjeplein 24-0
EOC 3-Oranjeplein 30-7
29 maart 1992Oranjeplein 4-Quick 105-1
5 april 1992REMO 1-Oranjeplein 13-0
Door de 3-0 overwinning op Oranjeplein werd REMO kampioen in de hoofdklasse B en werd de eerste Haagse Surinaamse vereniging, die naar de KNVB promoveert.
Haagsche Courant, 6 april 1992.
De Flamingo’s 4-Oranjeplein 24-1
VVM 3-Oranjeplein 32-4


Op 3 mei 1992 werd een beslissingswedstrijd voor promotie in reserve klasse 4D vastgesteld tussen RAVA 5 en Oranjeplein 3 op het terrein van Kranenburg. Onze drielingen wisten deze wedstrijd niet in een overwinning om te zetten. De uitslag is jammer genoeg niet meer te achter halen.


Zaalvoetbal
13 november 1991RVC 1-Oranjeplein 12-2

Op vrijdag 13 maart 1992 wist Oranjeplein tegen Te Werve promotie af te dwingen naar de 2e klasse.


Jeugd
5 oktober 1991Semper Altius D1-Oranjeplein D12-4
2 november 1991Oranjeplein D1-SV’35 D45-3
14 maart 1992Quintus D2-Oranjeplein D13-5
Onze D-klassers werden in dit seizoen de eerste kampioen van onze vereniging. De laatste wedstrijd tegen Quintus werd na een 3-0 achterstand in een 3-5 overwinning omgezet. Een voortreffelijke prestatie van onze kleintjes en onze bewondering was dan ook zeer groot. Van harte gefeliciteerd voor de jongens en hun leiders!!!!


Zuiderpark 2e gedeelte, het complex waar we opnieuw moesten beginnen.Eindstand seizoen 1991-1992 van de Hoofdklasse B HVB
REMO 1203048-16*)kampioen en promotie
DUNO 1202862-37nacompetitie
ESDO 1202642-23nacompetitie (winnaar en promotie)
Oranjeplein 1202342-39nacompetitie
Paraat 1202347-46
Texas DHB 1202335-33nacompetitie
Spoorwijk 1202037-36
BMT 1201734-37
OSC 1201331-43
SV EOC 1201031-69
SVH 120820-50degradatie
*) 2 winstpunten in mindering gebracht.

Oranjeplein wist in de nacompetitie slechts één wedstrijd te winnen en eindigde onderaan. ESDO werd winnaar van de nacompetitie en promoveerde naar de 4e klasse van de KNVB.


Naar seizoen 1991-1992

58. Het seizoen 1992-1993.
In de maand augustus werden aan de Binckhorstlaan door een groep vrijwilligers de units gedemonteerd en vervoerd naar het Zuiderpark. Daar werd de grond bouwrijp gemaakt en met een laadschop en meetinstrument, bemand en bediend door Ruud Smith, werden de stelcon platen zoveel mogelijk waterpas neergelegd. Vervolgens werden de units opgebouwd en begin september werd in de stromende regen de inventaris vanuit Wassenaar verhuisd naar het Zuiderpark. Uiteraard waren erbij de opbouw veel problemen te overwinnen, maar onder de bezielende leiding van Peter Rommen Sr met de dagelijkse hulp van Barend Hendriksen, André Nieuwenburg, Broer Sparreboom en hulp van andere clubleden kon in oktober 1992 een voorzichtig begin worden gemaakt met kantineactiviteiten. Mede door de inbreng van leden en oud-leden had Oranjeplein weer een eigen home. Door geldgebrek kon pas op 3 januari 1993 de verwarming worden aangestoken. Gedurende het hele seizoen werd er nog aan het clubgebouw gewerkt, maar het werd voor elkaar gebracht.


Op 28 januari 1993 werd de Algemene Ledenvergadering gehouden. Tijdens deze vergadering werd het volgende bestuur gekozen:
Voorzitter: G.Houwaart
Secretaris: A.G.van Gilst
Penningmeester: C.G.Hoogerdijk
Commissarissen: N.Holstein, J.Nieuwenburg, J.v.d.Nol, H.Rademakers en W.J.C.Veraar.
De contributie vorig seizoen reeds verhoogd bleef gehandhaafd op:
Senioren :veldfl. 250,--
Zaalvoetbalfl. 125,--
Niet-spelend lidfl. 60,--
Jeugd:A-klassersfl. 110,--
B-klassersfl. 100,--
C-klassersfl. 90,--
D-klassersfl. 85,--
E-klassersfl. 80,--
F-klassersfl. 75,--


Door het bestuur werden drie senioren-, twee zaalvoetbal- en twee jeugdteams ingeschreven met deze indeling:
Senioren veldvoetbal
1e elftal in de Hoofdklasse A van de HVB
2e elftal in de reserve 2e klasse E van de HVB
3e elftal in de reserve 4e klasse 5C van de HVB
In december 1992 kon een vierde elftal worden ingeschreven en dit team werd ingedeeld in de veteranen 1e klasse van de HVB. Een aantal leden bleven gewoon weg bij hun wedstrijd en daardoor moest in januari 1993 het derde elftal worden teruggetrokken

Senioren zaalvoetbal
1e elftal in de 2e klasse
2eelftal in de 4e klasse

Jeugd
D-klassers
F-klassers
In oktober kon het bestuur een tweede F-team inschrijven bij de HVB.


Henk Nieuwenburg Sr stelde zich beschikbaar om de training van de selectie te verzorgen.

Door de verhuizing naar het Zuiderpark werd Oranjeplein automatisch lid van de Belangen Kommissie Zuiderpark.

Met ingang van dit seizoen werden verplichte rugnummers voor standaardteams ingevoerd en ook het gebruik van de gele en rode kaarten ging van start.

Om inkomsten te verkrijgen werd wederom deelgenomen aan de Grote Clubactie en tevens werd met de actie Wedstrijdbal begonnen.

Een telefoonaansluiting werd op 1 december 1992 aangevraagd en op 7 februari 1993 kregen we 'n aansluiting onder het welbekende nummer 389 55 49.

Op 5 december werd het Sinterklaasfeest voor de jeugd gevierd en op 3 januari 1993 werd de Nieuwjaarsreceptie in een verwarmde kantine georganiseerd.

De voetbalverenigingen dienden in december een verenigingsjeugdkoördinator te benoemen die als intermediair op zou treden tussen bond en club met als doel de jeugd weer aan het voetballen te krijgen. Want wat bleek: in het seizoen 1991-1992 voetbalden er 747 A-B-C-elftallen en in het seizoen 1992-1993 nog maar 435.

Met ingang van 1 januari 1993 werd de veldhuur (incl. onderhoud en gebruik van twee kleedkamers) verhoogd van fl. 6.825,-- naar fl. 7.030,--.

In januari 1993 werd middels een schrijven ontheffing aangevraagd van de BTW-plicht.

Michael Nieuwenburg werd in januari 1993 door de KNVB afdeling Den Haag uitgenodigd tot deelname aan selectiewedstrijden voor jongens onder de 12 jaar als onderdeel van Jeugd Plan Nederland.

Tijdens de Paasdagen werden de jeugdtoernooien georganiseerd en op 5 en 6 juni 1993 een groot zaalvoetbaltoernooi.

In juni 1993 hadden we voor de eerste maal in ons nieuwe clubhuis ongewenst bezoek en waren er 'n aantal vernielingen in het clubgebouw aangebracht.

Aan het eind van het seizoen wist geen enkel team 'n kampioenschap te behalen. Het eerste elftal eindigde in de middenmoot van de Hoofdklasse A.


Zomaar wat uitslagen en/of verslagen van wedstrijden:
27 september 1992BMT 1-Oranjeplein 11-2
SIMONIS KNALT ILLUSIE BMT OMVER.
Het lijkt er sterk op dat Biedt Moedig Tegenstand, oftewel BMT, de periode van "zeven magere jaren"definitief heeft afgesloten. Ook na de krappe nederlaag (1-2) tegen Oranjeplein staat het sportieve herstel in de Hoofdklasse A van de bewoners aan de Hengelolaan niet ter discussie.
Vier jaar geleden degradeerde de club van de trotse voorzitter Gerard Tesselaar naar de afdeling. In 1990 maakte BMT zijn opwachting in de eerste klasse, maar na de komst van oefenmeester Cees Claudemans keerde het tij. De trainer: "We kunnen nu eindelijk werken met een bredere selectie. Dat was hard nodig".
"En", voegt Gerard Tesselaar daaraan toe, "we hebben ook een paar stevige jongens in huis. Dat kan geen kwaad op dit niveau. Hoe dan ook, het gaat prima met de club. Met tien elftallen op de zaterdag en de zondag loopt het gesmeerd. Alleen de jeugd ontbreekt nog".
Voor wat betreft de 'stevige jongens' kan BMT, normaliter gesproken, steunen op Cees Bakker, Yvel Ramcharan, Edward de Ruiter, Rob Knoester en de familie Kruis, resp. Kees, Vincent en Leo. Des te opmerkelijker was het dat deze ferme kanapen gisteren niet thuis gaven in de eerste helft. Het creatieve Oranjeplein, met de rappe en balvaardige mannen Fred Luitgaarden, Henk Houwaart, John en Michel Nieuwenburg in de gelederen, walste over de gastheren heen. Althans, op de productie na.

PECH

Na een kopbal, binnen 90 tellen, van BMT-er Kees Kruis tegen de lat dicteerde Oranjeplein de gang van zaken in alle linies. De formatie van oefenmeester Henk Nieuwenburg moest echter door onzorgvuldigheid en domme pech, tot vlak voor rust wachten op de openingstreffer. Henk Houwaart jongleerde bij de achterlijn, vond de aanstormende Fred Luitgaarden en deze middenvelder zei gretig dank-u-wel: 0-1.

COUNTER

Na rust speelde BMT opportunistischer. Prompt wankelde de Oranjeplein-defensie en halverwege passeerde de hardwerkende Ben Berkhuyzen voor BMT zijn naamgenoot Frans Berkhuysen na een snelle counter via Rob Knoester, Maurice Noort en Kees Kruis. Even later miste Michel Vink voor een leeg doel na aangeven van Maurice Noort. Een ferme kopstoot in de 61ste minuut leek lange tijd het enige wapenfeit na rust van de gasten. Dus hadden vriend en vijand zich reeds neergelegd bij een puntendeling. Kees Simonis had daar echter andere gedachten over. Vlak voor het slotakkoord van Hylke Ploeg, die het duel goed aanvoelde en de kaarten op zak hield, sloeg Simonis met een fikse uithaal van ver genadeloos toe: 1-2.
Haagsche Courant, 28 september 1992.
1 november 1992Te Werve 1-Oranjeplein 11-2
Te Werve tegen Oranjeplein werd 1-2. Te Werve naam de leiding door Lindelauf, maar Cees Simonis en John Nieuwenburg (strafschop) stelden de zege voor Oranjeplein veilig.
Haagsche Courant, 2 november 1992.
Celeritas 4-Oranjeplein 21-2
Triomph 5-Oranjeplein 31-1
22 november 1992Oranjeplein 1-Spoorwijk 11-0
Michel Nieuwenburg was de matchwinnaar voor Oranjeplein. Hij scoorde tegen Spoorwijk de winnende treffer 1-0.
Haagsche Courant, 23 november 1992.
Oranjeplein 2-DHV 72-3
Oranjeplein 3-Hoek v Holland 61-2
21 februari 1993Oranjeplein 2-HVV 42-0
Oranjeplein 4-GSC 35-4
28 maart 1993Oranjeplein 1-SEP 11-1
Onder uitstekende leiding van scheidsrechter van der Ploeg deelden Oranjeplein in de Hoofdklasse A de punten met kampioen SEP: 1-1. Jeroen Weber opende voor SEP de score na een foutje in de Haagse defensie en Oranjeplein-uitblinker Joop Hendrix nam de gelijkmaker voor zijn rekening.
Haagsche Courant, 29 maart 1993.
4 april 1993DUNO 1-Oranjeplein 12-2
In een matig duel deelden DUNO en Oranjeplein de punten: 2-2. R.v.Dam en S.Brunings scoorden namens DUNO en Nico v.d.Hurk en Joop Hendrix waren de Oranjeplein-schutters.
Haagsche Courant, 5 april 1993.


Jeugd
25 september 1992Oranjeplein D1-BTC D24-0
Oranjeplein F1-Blauw Zwart F34-0
14 november 1992Oranjeplein D1-Dynamo '67 D11-1
HBS F6-Oranjeplein F16-1
Oranjeplein F2-ADO F47-1
13 maart 1993Juventas D2-Oranjeplein D10-7
Oranjeplein F1-DWO F56-2


Eindstand seizoen 1992-1993 van de Hoofdklasse A van de HVB.
SEP 12234kampioen en promotie
HDV 12230nacompetitie
BMT 12228nacompetitie
Lyra 12227nacompetitie
Spoorwijk 12226nacompetitie (winnaar en promotie)
Oranjeplein 12224
VVP 12223
Wassenaar 12221
Graaf WII Vac 12217
DUNO 12216
SV EOC 12212degradatie
Te Werve 1226degradatie

Spoorwijk wist de nacompetitie te winnen en promoveerde naar de 4e klasse van de KNVB.


Naar seizoen 1992-1993

59. Het seizoen 1993-1994.
Op 25 november 1993 werd de Algemene Ledenvergadering gehouden. Tijdens deze vergadering het volgende bestuur gekozen:
Voorzitter: G.Houwaart
Secretaris: A.G.van Gilst
Penningmeester: C.G.Hoogerdijk
Commissarissen: N.Holstein, J.Nieuwenburg, W.E.Nieuwenburg, J.v.d.Nol, H.Rademakers en W.J.C.Veraar.


Door de toename van het aantal leden konden er vijf senioren-, vier zaalvoetbal- en vijf jeugdteams worden ingeschreven en door de HVB als volgt ingedeeld:
Senioren veldvoetbal:
1e elftal in de hoofdklasse A
2e elftal in de reserve 2e klasse B
3e elftal in de reserve 4e klasse 5A
4e elftal in de reserve 4e klasse 5B
5e elftal in de reserve 4e klasse 5G

Senioren zaalvoetbal:
1e elftal in de 2e klasse B
2e elftal in de 3e klasse D
3e elftal in de 3e klasse C
4e elftal in de 4e klasse D

Jeugd
C-klassers, D-klassers, E-klassers en twee F-klassers.
In de loop van het seizoen kon een B-klassers elftal worden ingeschreven.


Als trainer voor de selectie werd Theo Mulder wederom aangetrokken.

In augustus werd de actie "Vloer in de clubgebouw" gestart en ook de actie "Wedstrijdbal".

In augustus kregen we wederom ongewenst bezoek en na afloop leed onze club een schade van ruim fl. 6.000,--.

Alle elftallen kregen nieuwe kleding en dit werd mogelijk gemaakt door "STREET WISE".

Wederom werd deelgenomen aan de Grote Clubactie.

Op 5 oktober werd Loek Houwaart door de stichting "De Goudvink" onderscheiden met een prijs onder de noemer van de goudvink. Een bedrag van fl. 1000,--, welke hem ter beschikking werd gesteld, schonk hij aan de jeugdafdeling. Tevens werd hem door oud-wethouder Piet Vink een oorkonde overhandigd voor het vele werk voor de club.

Op 6 oktober gingen de E- en F-klassers bowlen en 13 oktober was er zwemmen in zwembad TROPICANA te Rotterdam voor de D- en C-klassers.

In juli en augustus 1994 zouden de Wereldruiterspelen in het Zuiderpark worden georganiseerd. Met name het 2e Gedeelte van het Zuiderpark zou in die periode niet beschikbaar zijn voor het normale verenigingsleven. Na de spelen zouden de velden een grote onderhoudsbeurt nodig hebben en de verwachting was dat pas ultimo oktober 1994 de clubs weer zouden kunnen voetballen. Om de eerdergenoemde periode te overbruggen was er in november 1993 overeenstemming bereikt met de voetbalvereniging EOC om op haar accommodatie onze wedstrijden te spelen.

Op zaterdag 4 december werd het Sinterklaasfeest georganiseerd voor de E- en F-klassers en op 17 december een Kerstdisco voor de C- en D-klassers.

Op 2 januari werd de traditionele Nieuwjaarsreceptie gehouden.

In maart 1994 besloot het bestuur om aan het eind van het seizoen de verbintenis met trainer Theo Mulder te beëindigen en dat besluit kreeg toch wel nare consequenties. Na het onderhoud besloot Theo Mulder met onmiddellijke ingang te vertrekken. En om iemand te zien vertrekken, die al vanaf de zeventiger jaren een loyaal lid van onze club was en daarnaast vanaf het seizoen 1983-1984 met onderbreking van het vorige seizoen (als gevolg van de reeds vertelde problemen) trainer was van onze selectie, dat deed ECHT zeer !!!! De training van de selectie werd voorlopig waargenomen door Nas Holstein Sr.

De sportieve balans gaf de volgende uitkomst: het 1e elftal degradeerde uit de Hoofdklasse, het 3e elftal werd met vlag en wimpel kampioen en van de jeugdteams konden de D- en E-klassers als kampioen worden gehuldigd. De vele strafzaken bij zowel het veld- als het zaalvoetbal deed het bestuur besluiten om een groot aantal leden vriendelijk te verzoeken onze vereniging te verlaten.


Hieronder een krantenknipsel van de kampioen Oranjeplein 3.Enige uitslagen en/of verslagen van wedstrijden:
19 september 1993De Flamingo's 1-Oranjeplein 11-2
Oranjeplein behaalde via inzetten van Michel Nieuwenburg en Fred Luitgaarden een zwaar bevochten 2-1 zege bij de Flamingo's, voor wie Ton Ruis scoorde.
Haagsche Courant, 20 september 1993.
Groen Wit '58 3-Oranjeplein 22-2
Jai Hanuman 7-Oranjeplein 32-8
Oranjeplein 4-De Adelaars 44-1
Oranjeplein 5-De Flamingo's 62-4
7 november 1993Oranjeplein 1-BMT 11-1
Oranjeplein had veelkansen, maar wist er slechts één van te benutten via Henk Houwaart. De MNT-treffer kwam op naam van Eijffel Ramcharan.
Haagsche Courant, 8 november 1993.
Oranjeplein 2-Kranenburg 35-1
Oranjeplein 3-DUNO 54-1
BMT 5-Oranjeplein 41-2
DZS 4-Oranjeplein 52-0
6 maart 1994DVC 1-Oranjeplein 12-3
In de onderste regionen behaalde Oranjeplein een nuttige 3-2 overwinning bij staartploeg DVC.
DSO 6-Oranjeplein 24-0
Wassenaar 10-Oranjeplein 30-4
Oranjeplein 4-GONA 64-3
Oranjeplein 5-Kijkduin 52-2
17 april 1994Oranjeplein 1-De Flamingo's0-2gestaakt
De wedstrijd Oranjeplein - De Flamingo's werd bij een 0-2 stand gestaakt. Oranjeplein-speler Ed Nieuwenburg moest met een gebroken been naar ziekenhuis Leyenburg worden gebracht.
BMT, Oranjeplein en De Flamingo's hebben nu alle 14 punten uit 19 duels.
Haagsche Courant, 18 april 1994.
Oranjeplein 2-Groen Wit '58 33-2
Oranjeplein 3-Jai Hanuman 70-0
De Adelaars 4-Oranjeplein 43-1
De Flamingo's 6-Oranjeplein 55-2
24 april 1994SOA 1-Oranjeplein 13-1
Koploper SOA kwam in de hoofdklasse A tegen Oranjeplein opnieuw, eerder ontmoetten beide ploegen elkaar vorige dinsdag voor de HC-cup (uitslag 6-1 voor SOA), binnen de lijnen. Na de vijf treffers in het bekerduel scoorde Joop Ludwig nu tweemaal. Rob Vrolijk maakte het trio vol en Henk Houwaart redde de eer 1-3.
Haagsche Courant, 25 april 1994.
Lens 5-Oranjeplein 23-0
BTC 6-Oranjeplein 30-11
Oranjeplein 4-Wassenaar 98-1
Oranjeplein 5-Spoorwijk 53-2
1 mei 1994Oranjeplein 1-0REMO 10-2
Oranjeplein degradeerde uit de hoofdklasse van de HVB.
Vredenburch 6-Oranjeplein 2O nog
Oranjeplein 4-Vredenburch 124-0
Oranjeplein 5-VCS 117-4


Zaalvoetbal: uitslagen van 28 februari t/m 4 maart 1994.
Oranjeplein 1-PGS 13-3
Jai Swadesh 6-Oranjeplein 24-3
RKDEO 11-Oranjeplein 34-2
Oranjeplein 4-Buytenrode 31-4


Jeugd
2 oktober 1993Postduiven C1-Oranjeplein C12-4
TEDO D1-Oranjeplein D10-7
Quick E7-Oranjeplein E12-2
OSC F1-Oranjeplein F12-1
Oranjeplein F2-HBS F48-1
12 maart 1994Oranjeplein B1-KMD B115-1
Vredenburch C3-Oranjeplein C11-9
Vredenburch D5-Oranjeplein D10-6
Oranjeplein E1-VUC E36-0Oplein kamp
Naaldwijk F1-Oranjeplein F11-6
Laakkwartier F2-Oranjeplein F23-3


D-klassers kampioen in seizoen 1993-1994.

Staand vlnr: NN, Hofman, Wesly Mulder, NN, Peter Rommen. Zittend vlnr: Ben Zwambach, Mikel Nieuwenburg, Jerry Houwaart.


Hieronder enige foto's vanwege het kampioenschap van de D- en F-klassers.

Op de voorgrond Wim Nieuwenburg en op de achtergrond Jacob v.d.Nol.


Eindstand seizoen 1993-1994 van de Hoofdklasse A van de HVB.
SOA 12234kampioen en promotie
REMO 12233nacompetitie (winnaar en promotie)
Lyra 12227nacompetitie
Postalia 12227nacompetitie
HDV 12226nacompetitie
VVM 12226
Juventas 12219
BMT 12218degradatiewedstrijden
TEDO 12218degradatiewedstrijden
De Flamingo's 12218degradatiewedstrijden (gedegradeerd)
Oranjeplein 12214degradatie
DVC 1224degradatie

REMO wist de nacompetitie te winnen en promoveerde naar de 4e klasse van de KNVB.

De Flamingo's was het slachtoffer van de degradatie wedstrijden en degradeerde met Oranjeplein en DVC naar de 1e klasse van de HVB.
Naar seizoen 1994-1995