naar seizoen 1951-1952

18. Het seizoen 1952-1953.

Zoals reeds eerder verteld moest onze club haar terrein en kleedtent aan de Fruitweg verlaten en kreeg van de Gemeente Den Haag een nieuw veld te huur aangeboden, dat gelegen was aan de Verlengde Waalsdorperlaan. Eigenlijk was de mogelijkheid aanwezig om daar twee velden te huren, maar het toenmalig bestuur durfde, gelet op de financiλle positie van de club, die gok niet aan en hield het op ιιn veld. Op het naast ons gelegen terrein heeft in de beginjaren een handbalclub gespeeld en ’n keeper van die vereniging heeft bij Oranjeplein ’n poosje onder de lat gestaan. Later heeft de Gemeente het veld verhuurd aan de voetbalvereniging Postalia, welke laatste tot maart 1983 niet alleen onze buurman, maar ook in menig duel onze voetbaltegenstander is gebleven.

Om alles voor de start van de competitie gereed te hebben, moest er hard worden aangepakt. Er moest een klubgebouw worden gebouwd, waarin twee kleedkamers met wasruimte en toiletten. Tussen de twee kleedkamers kwam aan de voorkant een halletje met toonbank (de kantine) en aan de achterzijde werd de ruimte benut voor opslag van materiaal. Het veld moest worden voorzien van omrastering en hiervoor werden de beroemde oranje-witten betonpaaltjes gebruikt. De paaltjes werden door middel van een draad met elkander verbonden en achter de doelen werd gaas tussen de paaltjes gespannen. Er kwam ook een openbaar urinoir en er moest een bruggetje over een sloot worden gemaakt om de over de sloot geschoten ballen op te halen.

Deze zaken zijn door mij heel snel opgesomd, maar de kleine (toen ook al!!) groep vrijwilligers is maanden in de weer geweest om alles op tijd klaar te krijgen en dat is ze nog gelukt ook, want op 24 augustus 1952 werd het nieuwe terrein en clubgebouw feestelijk geopend. In de Haagsche Courant van 25 augustus 1952 stond het volgende artikel:

Met enige luister werd Zondag het terrein van Oranjeplein aan de Verlengde Waalsdorperlaan geopend. Voorzitter P.M. van Leeuwen uitte zijn tevredenheid over de werkers, de heren gebroeders Rotteveel, gebroeders Houwaart, gebroeders Weening, F.Lenz, P.Gelauf en Hein Ciere voor hetgeen zij in korte tijd hadden weten te bewerkstelligen. Zij hebben hun vacanties en snipperdagen gegeven om het terreincomplex en clubgebouw, dat aan alle eisen voldoet, in orde te maken. Het afdelingsbestuurslid Jacq Questro, complimenteerde het bestuur van Oranjeplein met het nieuwe terrein en bracht hulde aan de pioniers van deze vereniging, waarna hij overging tot het doorknippen van het lint, waarmede het terrein officiλel was geopend. De heer Questro mocht uit handen van voorzitter P.M.van Leeuwen een souvenir ontvangen. Ook de heer G.A.Veeren werd niet vergeten. Hij ontving ook een geschenk, terwijl zijn echtgenote met bloemen werd vereerd.

De uitslagen van de gespeelde wedstrijden waren:
Oranjeplein 4-Terlaak 46-0
Oranjeplein 3-Westvliet 22-2
Oranjeplein 2-DHC-comb.1-2
Oranjeplein 1-DHc-comb.4-2

Volgens de nog in het archief aanwezige polis verzekerde het bestuur het klubgebouw voor een waarde van fl 6.000,-- tegen brand. De premie bedroeg toendertijd fl 34,91 per jaar.

De samenstelling van het bestuur kende enkele wijzigingen. A.Lindeman trad af als commissaris en P.K.v.Aken trad toe als commissaris.

Oranjeplein schreef 4 senioren- en 2 jeugdteams in bij de HVB en deze elftallen werden als volgt ingedeeld:
SeniorenOranjeplein 1 in de 3 klasse A
Oranjeplein 2 in de reserve 3e klasse B
Oranjeplein 3 in de reserve 4e klasse D
Oranjeplein 4 in de reserve 4e klasse H
JeugdOranjeplein 1 in de 4e klasse
Oranjeplein 2 in de aspirantenklasse
Om de jeugd voor de trainingen op de doordeweekse middagen of avonden de verre reis naar het voetbalveld te Wassenaar te besparen werd er trainingsmogelijkheid gezocht en gevonden. En wel in de gymzaal van de school aan de Fannius Scholtenstraat bij het Oranjeplein. Daar werd ons, onder leiding van eerste elftalspelers en jeugdleiders (oa Jac. Houwaart Jr, Piet Gelauf Jr, Jan Kreulen en Jan Weening) , de basistechniek van het voetballen bijgebracht.
Zomaar wat uitslagen en/of verslagen van wedstrijden
Senioren
14 september 1952WVS 1-Oranjeplein 12-9
Oranjeplein 2-GSC 22-2
Oranjeplein 3-GDS 30-0
ADS 4-Oranjeplein 41-1

VOETBALCONSULS REEDS VROEG OP PAD.
Onder leiding van de hoofdconsul Jacq.Questro trokken Zondagmorgen, terwijl de regen in stromen neerviel, de consuls erop uit om de terreinen onder de loupe te nemen. Van de 251 wedstrijden moesten er 223 worden geannuleerd, zodat in overleg met de secretaris-penningmeester A.M.Dijkman, besloten werd het competitieradarwerk van de afdeling Den Haag voor de eerste maal in dit seizoen in zijn geheel stil te leggen.
Binnenhof, 10 november 1952.
16 november 1952Oranjeplein 1- WVS 18-1
Oranjeplein 2- ODB 23-8
Oranjeplein 3- Wippolder 32-0

Consulaire Dienst lastte 140 wedstrijden af.
De gestadige sneeuw- en regenbuien waren oorzaak, dat zondag de consuls totaal 140 wedstrijden moesten rapporteren aan de hoofdconsul Jacq. Questro. In de reserve 4e klasse H verzocht de scheidsrechter Bos aan Duindigt bij een der doelen wat zand te strooien dan kon de wedstrijd tegen Oranjeplein 4 doorgang vinden. Aan het verzoek werd niet voldaan, weshalve er niet gespeeld werd.
Haagsche Courant, 17 november 1952
23 november 1952DHB 1-Oranjeplein 11-5
KRVC 2-Oranjeplein 22-1 gestaakt
DHB 3-Oranjeplein 30-6
ESDO 4-Oranjeplein 41-6
22 februari 1953Oranjeplein 1-AVV 11-1
GSC 2-Oranjeplein 23-6
Oranjeplein 3-TEDO 313-1
1 maart 1953LVSJ 1-Oranjeplein 10-7
Oranjeplein 2-VOGEL 20-3
TEDO 3-Oranjeplein 21-4
Duindigt 4-Oranjeplein 41-1

In de reserve 4e klasse H stonden Duindigt 4 en Oranjeplein 4 gelijk 1-1. Toen rechtspreker J.Momberg een bal naar de plaats trapte waar een overtreding was begaan. Dit gebeurde 10 minuten voor de pauze. Hij viel neer en werd per brancard weggedragen. Het bleek dat hij door zijn knie was gezakt.
Haagsche Courant, 2 maart 1953

8 maart 1953Duindorp SV 1-Oranjeplein 11-4
Terlaak 2-Oranjeplein 21-2
GDS 3-Oranjeplein 32-0
Oranjeplein 4-Paraat 32-3
12 april 1953ODB 2-Oranjeplein 21-3
Oranjeplein 3-PDK 30-1
25 mei 1953Wippolder 3-Oranjeplein 31-0
Jeugd
22 februari 1953Oranjeplein-SOA13-1
24 mei 1953Laakkwartier-Oranjeplein0-3
30 mei 1953Adelaars-Oranjeplein5-0

Op 16 juni 1953 werd door de voetbalvereniging Oranjeplein een toernooi om de vriendschapsbeker van de Buurtweg georganiseerd.
Eindstand:1. VDS8 punten
2. Oranjeplein6 punten
3. WVS5 punten
4. DHB4 punten
Voorzitter P.M.van Leeuwen reikte met ’n geestig speechje de wisselbeker uit aan VDS.
Eindstand van het seizoen 1952-1953 van de 3e klasse A HVB
RKDEO 11412112571-14
RKSVM 11411032238-18
Oranjeplein 1149232075-27
AVV 1147161536-30
Duindorp SV 1145271231-38
WVS 114419934-76
DHB 1143110740-59
LVSJ 1140311310-67

Oranjeplein 1 eindigde op een verdienstelijke derde plaats. Het bestuur van de HVB besloot voor de komende competities de klassen uit te breiden naar negen clubs. Om dit te realiseren promoveerden meerdere clubs naar ’n hogere klasse. Zo ook Oranjeplein 1, dat promoveerde naar de 2e klasse van de Haagsche Voetbal Bond.19. Het seizoen 1953-1954.

Dat het nieuwe complex van onze vereniging aantrekkingskracht had op buitenstaanders blijkt wel uit het volgende: het straatelftal van de Rembrandtstraat werd lid van Oranjeplein en zo kon het bestuur weer zes seniorenteams inschrijven bij de Haagsche Voetbal Bond. Voor wat betreft de accommodatie zat het bestuur ook niet stil, want er werd in de loop van het seizoen een tekening ingediend voor de uitbreiding van de kleedkamers en aanbouw van een kantine. En na enige aanpassingen werd de tekening op 26 mei 1954 door de gemeente Wassenaar goedgekeurd. De eerstelingen, debutant in de 2e klasse van de Haagsche Voetbal Bond, wisten zowaar op 21 maart 1954 kampioen van die afdeling te worden en promotie naar de 1e klasse te bewerkstelligen. Ook het derde elftal werd op 28 maart 1954 kampioen door de kampioenswedstrijd tegen WVS 3 met 4-1 te winnen. Al met al een grootse prestatie van alle betrokkenen.
Al was het een hele afstand van de Gortmolen naar het veld. Toch had de jeugd zeer snel haar stek in Wassenaar gevonden, na de wedstrijden zochten de jeugdspelers verkoeling in de tankgracht achter de velden. Deze gracht, in de oorlog gegraven, maakte deel uit van de Atlantikwal van de Duitsers.

Op de algemene ledenvergadering werden de volgende onderstaande personen tot bestuur gekozen:

Achterste rij vlnr: commissarissen L.Sorel – A.Houwaart – L.Lejewaan – R.Treebusch
Voorste rij vlnr: secretaris H.Ciere – voorzitter P.M.v.Leeuwen – penninmeester Jac.Houwaart

Het bestuur schreef 6 senioren- en 2 jeugdteams in bij de HVB en deze elftallen werden als volgt ingedeeld:
SeniorenOranjeplein 1 in de 2e klasse B
Oranjeplein 2 in de reserve 3e klasse D
Oranjeplein 3 in de reserve 4e klasse D
Oranjeplein 4 in de reserve 4e klasse E
Oranjeplein 5 in de reserve 4e klasse J
Oranjeplein 6 in de reserve 4e klasse X
JeugdOranjeplein 1 in de 4e klasse
Oranjeplein 2 in de aspirantenklasse
Enkele uitslagen en/of verslagen van wedstrijden:
Senioren
4 oktober 1953Oranjeplein 2-Adelaars 24-5
Oosterboy's 3-Oranjeplein 30-0
BTC 4-Oranjeplein 41-0
Valkeniers 5-Oranjeplein 51-3

RKSVM 1 heeft Oranjeplein 1 in 2B door een beter doelgemiddelde van zijn troon gestoten. De Westlanders zegevierden met 8-1 over DHBRK 1.

11 oktober 1953Oranjeplein 1-DHBRK 18-2
Oranjeplein 1 deed in deze wedstrijd niet onder voor wat RKSVM 1 vorige week tegen dezelfde tegenstander presteerde.
HVV 6-Oranjeplein 26-2
Oranjeplein 3-SVH 32-0
Oranjeplein 4-HMSH 42-2
Oranjeplein 5-GSC 55-1
6 december 1953Oranjeplein 1-De Ooievaars 13-3
Leider Oranjeplein 1, dat in 2B de vorige week tegen ODB een zware nederlaag leed, was hiervan nog onder de indruk. De Ooievaars 1, dat met negen man in de mist verscheen, wist zowaar een 3-0 voorsprong te nemen. Met de uiterste krachtsinspanning bracht Oranjeplein het nog tot een gelijkspel 3-3. De tussenstand in 2 B is nu als volgt:

Oranjeplein 11016
RKSVM 11013
De Ooievaars 11113
ODB 11112
Oranje Blauw 11111
Postalia 11111
TEDO 11211
DHBRK 110 7
Wit Blauw RK 110 2
Verder met de uitslagen van 6 december 1953:
Oranjeplein 2-De Ooievaars 25-0
AVV 3-Oranjeplein 31-2
Adelaars 5-Oranjeplein 50-1
Oranjeplein 6-VDS 60-2
14 maart 1954Oranjeplein 1-Wit Blauw RK 14-1
Een keurige overwinning op Wit Blauw RK. De mannen Van Ciere hebben nu nog maar ιιn punt nodig om naar de 1e klasse te promoveren.

21 maart 1954
Aangezien de medetitelkandidaten punten verspeelden was Oranjeplein 1, zonder zelf te spelen, onbereikbaar geworden en kampioen.
Oranjeplein 2-RKDEO 22-2
Maasstraat 4-Oranjeplein 4 4-0
Oranjeplein 5-Valkeniers 52-1
Oranjeplein 6-DUNO 72-3
28 maart 1954Oranjeplein 1-Postalia 13-2
Oranjeplein 2-Oliveo 23-1
Oranjeplein 3-WVS 34-1
Door deze overwinning was Oranjeplein 3 kampioen.
Oranjeplein 4-Texas 44-0
DSO 4-Oranjeplein 65-0
4 april 1954RKSVM 1-Oranjeplein 12-2
Maasstraat 4-Oranjeplein 43-0
Oranjeplein 5-Valkeniers 51-0
Oranjeplein 6-DUNO 71-1
11 april 1954Oranje Blauw 1-Oranjeplein 14-4
GONA 3-Oranjeplein 31-3
18 april 1954Oranjeplein 5-WVS 44-0
Oranjeplein 6-SVH 53-0
25 april 1954Oranjeplein 5-Adelaars 54-1
2 mei 1954VDS 6-Oranjeplein 64-2

Jeugd
20 maart 1954Oranjeplein-Tonegido2-2
27 maart 1954Concordia-Oranjeplein0-3
10 april 1954Oranjeplein-HVV2-2
17 april 1954Oranjeplein-DUNO2-2
1 mei 1954Tonegido-Oranjeplein0-3
Bekerwedstrijden georganiseerd door de HVB:
2 mei 1954VCS 1-Oranjeplein 10-31e ronde
9 mei 1954BTC 1-Oranjeplein 10-102e ronde
16 mei 1954Oranjeplein 1-SV De Jagers 10-43e ronde en uitgeschakeld
In de maand juni werden jubileumwedstrijden gespeeld in verband met het 60-jarig bestaan van de Haagsche Voetbal Bond: Oranjeplein 1 - TEDO 1 3-5.
Oranjeplein was door dit resultaat uitgeschakeld.

Op 13 juni 1954 wint Oranjeplein het toernooi om de vriendschapsbeker van de Buurtweg.
Eindstand:1.Oranjeplein21 punten
2.Paraat20 punten
3.TEDO18 punten
4.WVS14 punten
5.DHB 7 punten

Onderstaand is een foto van Oranjeplein 3, dat op 28 maart 1954 kampioen werd.

Staand vlnr: Hoogervorst – Kins – J.Hoogkamer – Jaap Tuit – Jaap Gelauf – Leo Lejewaan
Zittend vlnr: Eef v.d.Bergh – Rijswijk – Hillebregt – Richard Treebusch – Charles Rotteveel

Onderstaand een foto van Oranjeplein 5 genomen op 21 maart 1954.

Staand vlnr: Bleyen – de Hertog – Aad Tuit – Jors Yverse – Puck Treebusch – Leider Huijding – Wim Houwaart – penningmeester Jac.Houwaart Sr – Arie v.d.Ent.
Zittend vlnr: Wim Pronk – v.Veen – Aad Lindeman – Toon Wichers – Jaap Treebusch.

Onderstaand een foto van Oranjeplein 1, dat kampioen werd in de 2e klasse van de HVB.

Achterste rij vlnr: Karel v.d.Toorn – Koos v. Doorn – Wim v.Ommeren – David Rotteveel – Piet v.Gerven
Middelste rij vlnr: Bram Korving – Wim.v.d.Pijl
Voorste rij vlnr: Jan Kreulen – Jac.Houwaart Jr – G.Philipsen – B.Wolf – P.Gelauf Jr
Eindstand van het seizoen 1953-1954 van de 2e klasse B HVB
Oranjeplein 11625
Oranje Blauw 11619
TEDO 11617
RKSVM 11617
Postalia 11616
ODB 11616
Ooievaars 11616
DHBRK 11614
Wit Blauw RK 116 5
Oranjeplein kampioen en promoveert naar de 1e klasse van de Haagsche Voetbal Bond.20. Het seizoen 1954-1955.

In de samenstelling van het bestuur waren geen wijzigingen.

Oranjeplein schreef vijf senioren- en twee jeugdteams in bij de HVB en deze elftallen werden als volgt ingedeeld:
SeniorenOranjeplein 1 in de 1 klasse C
Oranjeplein 2 in de reserve 3e klasse C
Oranjeplein 3 in de reserve 3e klasse D
Oranjeplein 4 in de reserve 4e klasse G
Oranjeplein 5 in de reserve 4e klasse J
JeugdOranjeplein 1 in de junioren klasse
Oranjeplein 2 in de aspirantenklasse

Nadat de gemeente Wassenaar op 26 mei 1954 de tekening met betrekking tot de aanpassing van de kleedkamers en de aanbouw van een kantine had goedgekeurd, ging het bestuur met haar vrijwilligers driftig aan de slag en bij aanvang van de competitie was het klubgebouw gereed. In de kantine konden de Oranjepleiners en hun gasten van 'n drankje en 'n hapje genieten. Het was verleden tijd, dat het eten en drinken moest gebeuren aan een toonbank, welke zich in het klubgebouw bevond en de klanten buiten moesten staan.

Na twee seizoen achtereen naar een hogere klasse te zijn gepromoveerd, was het nu zaak voor Oranjeplein 1 om zich te handhaven in de hoogste klasse van de HVB. In de loop van het seizoen behoorden de eerstelingen zelfs tot de kampioenskandidaten. Maar aan de eindstreep behaalde het elftal een eervolle derde plaats, voorwaar een knap resultaat. Gelet op de uitslagen kan achteraf wel gezegd worden, dat ze kampioen van de gelijkespelen waren geworden.

Tijdens het seizoen werd het bestuur benaderd door leden van het Belgische Hof. De Belgen, in de veronderstelling dat Oranjeplein de voetbalvereniging van het Nederlandse Hof was, wilden gaarne een vriendschappelijke wedstrijd in Nederland spelen. Of het bestuur van Oranjeplein aan de Belgen nog kenbaar heeft gemaakt, dat het woord "Oranje" in de naam van onze klub niets te maken had met het Koninklijke Hof van Nederland verteld de geschiedenis niet. Maar dat de wedstrijd is doorgegaan is zeker en wel op VUC-terrein aan de Schenkweg. In Den Haag hingen op een aantal plaatsen de aanplakbiljetten van de interlandvoetbalwedstrijd tussen Oranjeplein en La Cour Royale Belge. De wedstrijd zelf eindigde in een gelijkspel (2-2). In de derde helft dachten de Belgische gasten toe te slaan, maar de Oranjepleiners lieten zich het bier niet van hun brood eten. Al met al een zeer geslaagde ontmoeting tussen de Nederlanders en de Belgen.
Onderstaande foto van Oranjeplein 1 is gemaakt op het VUC-terrein, waar het elftal een vriendschappelijke wedstrijd speelde tegen het Belgisch Hof.

Achterste rij vlnr: Jan Kreulen - Ferry van Gerven - B.Langerak - Oosterbaan - Wim van Ommeren.>BR> Voorste rij vlnr: van Dijk - Han Romijn - Gerrit Philipsen - J. de Wolf - Piet gelauf Jr.


Zomaar enige uitslagen en/of verslagen van wedstrijden:
Senioren
13 september 1954DHBV 1-Oranjeplein 12-5
ESDO 2-Oranjeplein 22-4
Oranjeplein 3-Postalia 35-4
Oosterboy's 4-Oranjeplein 43-1
Oranjeplein 5-VELO 55-1
10 oktober 1954Adelaars 1-Oranjeplein 14-4
Adelaars dat vijf minuten voor het einde tegen Oranjeplein met 4-3 de leiding had, moest zich tenslotte tevreden stellen met een gelijk spel door een foutje van zijn doelman.
Haagsche Courant, 12 oktober 1954.

17 oktober 1954Oranjeplein 1-HMSH 13-3
Overeenkomstig de verwachting deelden Oranjeplein en HMSH de punten met 3-3. Han Romein, Jan Kreulen en Piet Gelauf waren de scherpschutters van Oranjeplein.
Haagsche Courant, 18 oktober 1954.
RKDEO 2-Oranjeplein 24-3
Oranjeplein 3-Blauw Zwart 30-5
Oranjeplein 4-Postalia 44-2
GDS 5-Oranjeplein 53-3
14 november 1954Marathon 1-Oranjeplein 11-1
Oranjeplein 2-HMSH 26-4
Oranjeplein 3-ADS 34-3
Oranjeplein 4-HMSH 46-2
21 november 1954Oranjeplein 1-DHBV 15-0
Oranjeplein heeft nu de leiding mede door de kloeke 5-0 overwinning op DHBV. Phillipse (2x), van Dijk (2x) en P.Gelauf waren de scherpschutters.
Haagsche Courant, 23 november 1954.

27 maart 1955Valkeniers 1-Oranjeplein 14-4
Oranjeplein 2-TEDO 26-2
Zwart Blauw 3-Oranjeplein 32-3
Animo 4-Oranjeplein 41-2
Oranjeplein 5-Marathon 56-0
24 april 1955Oranjeplein 1-Marathon 11-1
Oranjeplein en Marathon eindigden na een enerverende strijd met 1-1. Na afloop protesteerden Oranjeplein en Marathon tegen de gemaakte doelpunten. Mogelijk dus, dat in de uitslag nog verandering komt. Voor de mannen van Ciere en van Leeuwen is de kans op een eventueel kampioenschap door dit gelijke spel gedaald.
Haagsche Courant, 25 april 1954.
SVT 2-Oranjeplein 23-3
Naaldwijk 3-Oranjeplein 36-0
HMSH 4-Oranjeplein 41-3
Kranenburg 5-Oranjeplein 52-2
8 mei 1955ADS 3-Oranjeplein 32-4
ATVV 4-Oranjeplein 42-1
VELO 5-Oranjeplein 59-1
22 mei 1955Oranjeplein 3-Verburch 35-12


Onderstaande foto van Oranjeplein 4.

Staand vlnr: Dries Hoogervorst - Gerrit den Hertog - N.N. - Dick Houwaart
Gebukt vlnr: Karel Houwaart - NN - NN
Zittend vlnr: Henk Koorn - Jan Nieuwenburg - NN - NN


Onderstaande foto van Oranjeplein 5.

Achterste rij vlnr: Puck Treebusch - Fries Hoogervorst - Richard Treebusch - Jack Houwaart Sr - Jaap Tuit - NN - Philip Lenz - Bert van Rijswijk - NN
Voorste rij vlnr: NN - Jan Stapel - NN - NN - NN


Eindstand van het seizoen 1954-1955 van de 1e klasse C HVB
Valkeniers 11625Kampioen en promotie
Delfia 11624
Oranjeplein 11621
Marathon 11617
HMSH 11616
GONA 11613
Paraat 11613
Adelaars 11612
DHBV 1163Degradatie21. Het seizoen 1955-1956.

Op 28 juni 1955 werd de algemene ledenvergadering gehouden en daar werd het volgende bestuur gekozen:
Voorzitter: P.M.v.Leeuwen
Secretaris: H.Ciere
Penningmeester: Jac.Houwaart
Commissarissen: A.Houwaart, L.Lejewaan, G.Philipsen, L.Sorel, J.A.Stapel en R.Treeubusch.

Tevens werd op die vergadering een propagandacommissie gekozen en wel:
Voorzitter: P.M.v.Leeuwen
Secretaris: A.Houwaart
Leden: C.G.Houwaart, R.Wagner en A.Zuidwijk.
Deze commissie ging druk aan het werk om het 20-jarig bestaan in mei 1956 feestelijk te kunnen vieren.

In het seizoen 1955-1956 werden vijf senioren- en twee jeugdteams ingeschreven bij de HVB en de elftallen werden als volgt ingedeeld:
SeniorenOranjeplein 1 in de 1e klasse A
Oranjeplein 2 in de reserve 3e klasse C
Oranjeplein 3 in de reserve 3e klasse D
Oranjeplein 4 in de reserve 4e klasse G
Oranjeplein 5 in de reserve 4e klasse L
JeugdOranjeplein 1 in de junioren klasse
Oranjeplein 2 in de aspirantenklasse
In de Haagsche Courant van maandag 4 juli 1955 stond het volgende artikel: Zondag had onder grote belangstelling op het terreincomplex Oranjeplein een voetbalwedstrijd plaats tussen een elftal bestaande uit de familie Houwaart en een dito van de familie v.d.Berg. Henk Houwaart heeft het publiek aangenaam bezig gehouden. Als clown verdedigde hij het heiligdom. In een komische wedstrijd moest de familie v.d. Berg met 9-5 capituleren. Op onderstaande copie van de Haagsche Courant: knielend de Van den Bergs, staande de Houwaarts.

Alhoewel niet van beste kwaliteit laat ik deze copie toch zien.


Onderstaande foto van Henk Houwaart, die als clown zijn doel verdedigde.


RVC georganiseerde wedstrijden om de PeeVee-wisselbeker. Op 5 juli 1955 werd de wedstrijd RVC - Oranjeplein gespeeld en de eindstand was 3-3. Uiteindelijk wint RVC door het beter benutten van de strafschoppen. Haagsche Courant, 6 juli 1955.


Vorig seizoen stond de deur naar de KNVB voor Oranjeplein al op 'n kier. Om dit seizoen de sprong naar het walhalla (KNVB) te realiseren werden een aantal oudere spelers van het eerste elftal vervangen door jongere krachten. De nieuwelingen waren o.a Frans Bronkhorst, Wim Houwaart, Frans Rijntjes en Aad Tuit. En gelet op de uitslagen waren de eerstelingen op de goede weg.


Zomaar wat uitslagen en/of verslagen van wedstrijden:
Senioren
12 september 1955SVH 1-Oranjeplein 12-6
Oranjeplein 2-ODB 23-4
Oranjeplein 3-Marathon 31-2
WVS 4-Oranjeplein 40-7
HMSH 5-Oranjeplein 52-1 gestaakt
19 september 1955Oranjeplein 1-CWP 14-1
NLS 2-Oranjeplein 23-4
HMSH 3-Oranjeplein 32-2
Oranjeplein 4-Wit Blauw RK 45-2
Oranjeplein 5-KRVC 50-11
26 september 1955DWO 1-Oranjeplein 13-5
Oranjeplein 2-Adelaars 24-2
ODB 4-Oranjeplein 41-2
Oranjeplein 5-Oranje Blauw 52-1
2 oktober 1955Oranjeplein 1-ESDO 13-1
TEDO 2-Oranjeplein 25-2
Oranjeplein 3-Valkeniers 35-6
Oranjeplein 4-Postalia 43-1
Maasstraat 5-Oranjeplein 51-2
9 oktober 1955Flamingo's 1-Oranjeplein 11-5
Oranjeplein 2-GONA 22-3
HDV 3-Oranjeplein 32-6
ESDO 4-Oranjeplein 41-2
Oranjeplein 5-BTC 52-1
23 oktober 1955Oranjeplein 1-Oosterboys 16-2
In deze wedstrijd werden de doelpunten gemaakt door Bertus Wolf, Jan Vink (2x), Thomas Schultz en Hannie Romijn (2x).
Wit Blauw RK 2-Oranjeplein 20-0
Oranjeplein 3-KRVC 30-7
Oranjeplein 4-WIK 43-2
SOA 5-Oranjeplein 50-1
13 november 1955Oranjeplein 1-Wippolder 15-0
Oranjeplein 2-HMSH 25-4
Oranjeplein 3-Tonegido 32-6
Oranjeplein 4-DWO 44-2
Quick Steps 5-Oranjeplein 54-1
18 maart 1956SV De Jagers 1-Oranjeplein 14-2
SV De Jagers heeft in 1A tegen onze verwachtingen in de leider Oranjeplein met 4-2 eronder gehouden, dankzij Albers v.Gelder (2x) en Lindesmit (2x). De mannen van Hein Ciere en van Leeuwen dienen hun achterhoede te versterken willen zij aanstonds met de haven in zicht niet te stranden.
Haagsche Courant, 20 maart 1956.
5 april 1956Oranjeplein 3-Quick Steps 32-2
Oranjeplein 4-DHB 45-2 Oplein kamp
VELO 5-Oranjeplein 54-1
22 april 1956Oranjeplein 2-Quick 73-4
Oranjeplein 4-GDS 43-2
Voorburg 5-Oranjeplein 53-1
29 april 1956Wippolder 1-Oranjeplein 11-3
Oranjeplein 4-WVS 41-1
6 mei 1956Texas 1-Oranjeplein 11-5
Valkeniers 3-Oranjeplein 31-1
27 mei 1956Oosterboys 1-Oranjeplein 12-3
In 1A had Oranjeplein zaterdag met veel luister het 20-jarig bestaan herdacht. Zondag was er weer feest, want de mannen van Hein Ciere en van Leeuwen zegevierden met 3-2 over Oosterboys door treffers van Jan Vink (2x) en Oosterbaan. Doordat SV De Jagers met 6-3 van SVH verloor kon bij Oranjeplein de vlag in top. Onze gelukwensen. En dat nog wel na de feestavond van zaterdag 26 mei 1956.
Haagsche Courant, 29 mei 1956.
Jeugd
28 april 1956Oranjeplein 1-ADO 11-14
Door Oranjeplein georganiseerde wedstrijden om de vriendschapsbeker:
Poule A:Oranjeplein 3-TEDO 35-0
Paraat 3-Adelaars 31-0
Oranjeplein 3-Paraat 32-1
RKDEO 3-Adelaars 30-0
TEDO 3-Paraat 30-5
Oranjeplein 3-RKDEO 32-0
TEDO 3-Adelaars 30-5
Paraat 3-RKDEO 30-0
Oranjeplein 3-Adelaars 32-1
RKDEO 3-TEDO 35-0
Winnaar Oranjeplein 3
Haagsche Courant, 5 juni 1956
Zoals reeds eerder vermeld werd op 27 mei 1956 het eerste elftal kampioen in de uitwedstrijd tegen Oosterboys (2-3). Een foto van het kampioensteam is niet in de archieven van de club te vinden, maar ik weet nog wel de opstelling en deze was als volgt: Joop Langerak - Wim van Ommeren - Aad Tuit - Jan Vink - Han Romijn - Ferry van Gerven - Frans Bronkhorst - Thomas Schultz - Frans Rijntjes - Jan Kreulen - Bertus Wolf - Wim Houwaart - Klaas Oosterbaan.

Hieronder het diploma van het behaalde kampioenschap

Foto van het 4e elftal, dat op 15 april 1956 de kampioenswedstrijd tegen DHB 4 met 5-2 wist te winnen en kampioen werd van haar afdeling en promoveerde naar de reserve 3e klasse HVB.

Achterste rij vlnr: NN - NN - Freek Dieke Jr - Gerrit van Gerven - Wim Zuiderwijk - Jaap Gelauf - Freek Dieke Sr - Frans Riep Sr - Dries Hoogervorst - Dick Houwaart
Voorste rij vlnr: Klaas Goudswaard Jr - NN - Piet van Dongen - NN - Klaas Goudswaard Sr - Broer Heemskerk
Eindstand van het seizoen 1955-1956 van de 1e klasse A HVB
Oranjeplein 12033Kampioen en promotie naar de 4e kl KNVB
SV De Jagers 12026
Flamingo's 12025
SVH 12024
DWO 12022
ESDO 12020
HMSH 12019
Oosterboys 12017
Wippolder 12015
Texas 12011
CWP 1207Degradatie
Aan het eind van seizoen mag niet onvermeld blijven de geweldige feestavond op 26 mei 1956 in gebouw Amicitia ter gelegenheid van het 20-jarig bestaan. Voorzitter P.M.v.Leeuwen huldigde scriba Hein Ciere en de broers Koos (Jac) en Arie Houwaart voor het werk, dat zij voor de club hebben gedaan. Het 4e elftal werden gehuldigd in verband met het behaalde kampioenschap. Het bestuur besloot de opbrengst van de tombola te schenken aan het sanatorium Zonnegloren te Soest. De cabaretreveu "Waarom zou je piekeren"o.l.v. de voortreffelijke conferencier Fred Kemp, met de Two Cavelly's, Helma en Selma, The Becouda's, Mary Bos en Ans Petit zorgde voor een geslaagde feestavond. Met een gezellig bal o.l.v.het dansorkest "The Melody Makers en balleider Peter Zonneveld werd het feest besloten.
De voetbalvereniging "ORANJEPLEIN" KON MET TROTS TERUGKIJKEN OP HAAR EERSTE 20 JAREN!!!

naar seizoen 1956-1957