32. Het seizoen 1966-1967.
Het zittende bestuur werd uitgebreid met W.Zuiderwijk als commissaris.
Van de senioren werd het eerste elftal ingedeeld in de 3e klasse A van de KNVB West II en de overige elftallen werd door de HVB als volgt ingedeeld:
2e elftal in de reserve 2e klasse D
3e elftal in de reserve 2e klasse F
4e elftal in de reserve 4e klasse K
5e elftal in de reserve 5e klasse L
6e elftal in de reserve 5e klasse T

Van de jeugd werden de volgende elftallen ingeschreven:
B-klassers
C-klassers
Pupillenteam
De verpachting van de kantine werd wederom aan Herman Gelauf gegund voor een bedrag van fl 1000,-- per seizoen. Alhoewel de opstellingen ťťnmaal in de veertien dagen in het clubblad werden vermeld, kregen de voetballende leden nog steeds aanschrijvingen toegestuurd. In januari 1967 werd een aanvraag ingediend voor een telefoonaansluiting in de klubtent. In de bestuursvergadering werd voor het eerst gesproken over een nieuw klubgebouw. Klaas Goudswaard bezocht namens het bestuur de jaarvergadering van de KNVB. Op 24 december 1966 overleed onze secretaris Hein Ciere, zijn taak werd voorlopig overgenomen door P.J.W.v.d.Bruggen. Wederom een uitnodiging voor deelname aan de serie om de Harry de Hartog-beker. Commissaris B.Huisman werd met ingang van 6 maart 1967 ontheven van al zijn functies wegens het in opspraak brengen van de naam van de v.v.Oranjeplein. Wim Kloor en Kees Schults werden uitgenodigd voor selektiewedstrijden HVB. Bedankje van John Nieuwenburg i.v.m. overgang naar ADO. De heer Questro (hoofdconsul van de HVB) nam afscheid. Het tweede en het vierde elftal wisten dit seizoen kampioen in hun afdeling te worden en promoveerden naar een hogere klasse.
Zomaar wat uitslagen en/of verslagen van wedstrijden:
Senioren
9 oktober 1966Oranjeplein 1-RKDEO 1 4-1
Oranjeplein zegevierde met 4-1 over RKDEO, dankzij doelpunten van Wim Kloor (2) en Frits van Swinderen (2).

9 oktober 1966Wilhelmus 4-Oranjeplein 21-5
Scheveningen 4-Oranjeplein 32-5
Quick 14-Oranjeplein 60-3
16 oktober 1966Bodegraven 1-Oranjeplein 11-0gestaakt
De strijd tussen Bodegraven en Oranjeplein werd bij de rust met 1-0 gestaakt, omdat het publiek van de thuisclub de scheidsrechter aanviel.
Binnenhof, 10 oktober 1966.

16 oktober 1966Oranjeplein 2-Quick 61-0
Oranjeplein 3-PDK 31-7
Wassenaar 8-Oranjeplein 40-5
DSO 4-Oranjeplein 53-2
ODB 9-Oranjeplein 60-3

WEDEROM EEN ZWARTE DAG VOOR DE v.v.ORANJEPLEIN.

Op 24 december 1966 overleed geheel onverwacht onze secretaris Hendrik Ciere. In leven was hij erelid van de v.v.Oranjeplein en drager van de zilveren bondsspeld van de Haagsche Voetbal Bond. Hij was in mei 1936 ťťn van de oprichters van onze vereniging. Bij de HVB stond hij te boek als een kundig secretaris, die de betrekkingen tussen de vereniging en derden nauwgezet uitvoerde. Vanaf de oprichting was hij de redacteur van ons klubblad en een vaste rubriek in het orgaan was een overzicht van de verjaardagen van leden en donateurs in de lopende maand. Op zijn fiets bracht hij gedurende vele jaren de aanschrijvingen rond naar de voetballende leden. In de vijftiger jaren was hij nauw betrokken bij het Toto/Lotto gebeuren, dat voor een financiŽle injectie zorgde. Zijn uitspraken waren soms te voorbarig, men denke maar aan de woorden "WE ZIJN FAILLIET" naar aanleiding van de feestavond in mei 1951 in de Haagsche Dierentuin. Hij was een man, die enkel leefde voor zijn klub, maar die na het overlijden van zijn neef en medeoprichter Jac.Houwaart in januari 1966 het niet meer zo zag zitten. De v.v.Oranjeplein verloor wederom een zeer goed bestuurslid.

27 maart 1967Bodegraven 1-Oranjeplein 13-0

Op tweede Paasdag moest de eerder gestaakte wedstrijd tegen Bodegraven worden uitgespeeld. In deze wedstrijd werden de spelers geteisterd door hagel, natte sneeuw en regen. De temperatuur was ten opzichte van de vorige dagen van 21 naar 3 graden gedaald. Na afloop konden verscheidene spelers van Oranjeplein hun voetbalkleding niet uittrekken, zo verkleumd zij waren.

16 april 1967HBS 8-Oranjeplein 21-3Door deze overwinning was Oranjeplein 2 kampioen.
Oranjeplein 3-VCS 53-2

Jeugd
24 september 1966Oranjeplein B-Voorburg B17-0De overwinning van onze B-klassers
Oranjeplein C-Wassenaar C7-1zou niet meetellen voor de competitie,
Oranjeplein Pups-RKDEO Pups3-2aangezien Voorburg B werd teruggetrokken.

Onderstaande foto is van Oranjeplein 4 kampioen seizoen 1966-1967.

Staand vlnr: Cock v.d. Graaf, Henk Nieuwenburg, Aad Houwaart, Henk v.d.Bergh, Coco Nieuwenburg, Roy de Groot, Tonny v.d.Luitgaarden en Jan Nieuwenburg.
Zittend vlnr: Bert v.Rijswijk, Henk v.d.Luitgaarden, Tinus v.Oosten, Piet v.d.Hoek en Jan Hopman.

Eindstand van het seizoen 1966-1967 van de 3e klasse A KNVB
Olympia 12237kampioen en promotie
Lugdunum 12233
ADS 12227
Van Nispen 12224
Lisse 12223
Wilhelmus 12221
Oranjeplein 12220
Bodegraven 12219
Kranenburg 12219
RKDEO 12218
Alphia 12212degradatie
VIOS 12211degradatie31. Het seizoen 1967-1968.

In de algemene ledenvergadering, gehouden op 8 augustus 1967 in de feestzaal de "DRIE STOEPEN", werd het volgende bestuur gekozen:
Voorzitter: F.W.v.Swinderen
Secretaris: P.J.W.v.d.Bruggen
Penningmeester: A.Houwaart
Commissarissen: P.v.d.Bol, H.Blijleven, J.Nieuwenburg, J.C.Sprenkels, J.A.Stapel en J.Tiemens.
Boekhouding: G.Houwaart

Namens een behoorlijk aantal leden en donateurs vroeg lid Aad Tuit een Buitengewone Algemene Ledenvergadering aan.
Reden was: een groot deel van de leden was het niet eens met het door het bestuur gevoerde beleid.
Op 24 januari 1968 werd een Algemene Ledenvergadering uitgeschreven, maar als gevolg van te geringe belangstelling werd deze vergadering afgelast.
Op 5 maart 1968 nogmaals een Buitengewone Algemene Ledenvergadering in gebouw "DRIE STOEPEN". Het gehele zittende bestuur stelt haar functie beschikbaar en voor de duur van veertien dagen zouden de lopende zaken worden waargenomen door A.Houwaart, Jan Stapel en Peter v.d.Bruggen.
Op 20 maart 1968 wederom een Buitengewone Algemene Ledenvergadering en er waren voldoende kanidaten voor de verschillende bestuursfuncties. Tijdens een tumultvolle vergadering werd tot voorzitter gekozen W.Zuiderwijk, J.H.Pelle nam het secretariaat op zich en A.Houwaart bleef de kasbeheerder. Als commissarissen werden toegevoegd P.K.v.Aken, A.J.Nieuwenburg, J.Nieuwenburg, J.Tiemens en Jan Stapel.
In de eerste vergadering van het nieuwe bestuur werd besloten om tijdens de bestuursvergadering ťťn consumptie voor rekening van de vereniging te gebruiken. Tevens werd besloten een contactavond te organiseren om het contact tussen bestuur en leden beter te maken.

Er werden slechts vier seniorelftallen ingeschreven bij de voetbalbond en de indeling van deze teams was als volgt:
1e elftal in de 3e klasse A van de KNVB
2e elftal in reserve 1e klasse F van de HVB
3e elftal in reserve 2e klasse E van de HVB
4e elftal in reserve 2e klasse N van de HVB

Van de jeugd werden de volgende elftallen ingeschreven:
B-klassers
C-klassers
Pupillenteam

De heer H.J.Gelauf pachtte de kantine voor een bedrag van fl 1000,-- per jaar. De bestuursvergaderingen werden gehouden bij H.Gelauf, Jan Blankenstraat 99, Den Haag. Aanvraag drankvergunning in verband met nieuwe drank- en horecawet per 1 november 1967. Er werden in november 1967 15.000 voorbedrukte omslagen voor het klubblad besteld. Er werd een bouwfonds gesticht ten behoeve van het nieuwe klubgebouw. Bestuursbesluit: boetes opgelegd door de KNVB aan spelers moeten door de betrokkenen zelf worden betaald, bij weigering niet opstellen. Er werd een nieuwe schrijfmachine aangeschaft t.b.v. opmaak van het klubblad. De houten vloer in de bestuurskamer werd vervangen door een betonnen vloer. Het bestuur bedankte Peter v.d.Bruggen schriftelijk voor zijn diensten voor de klub (o.a. bestuursfunctie en als verzorger van de selektie). In april 1968 startten Aad Tuit, Theo Nolten en Daan Regeer met Welpenvoetbal. Ze moesten vriendschappelijke wedstrijden organiseren, aangezien de voetbalbond nog geen Welpenvoetbal op het programma had staan. Op zaterdag 4 mei 1968 werd een contactavond georganiseerd in zaal "Modern". Het was een gezellige avond met een grootse tombola. Op 12 mei 1968 ging de doelpuntenaktie tbv het Bouwfonds van start, resultaat f 27,50. Aan het einde van het seizoen degradeerde het eerste elftal uit de derde klasse van de KNVB. Het 2e, 3e en 4e elftal wisten zich in hun klasse te handhaven. Al vrij vroeg in het seizoen moest het 5e en 6e elftal worden teruggetrokken. Gelukkig maakte de toename van het aantal leden het mogelijk, dat het volgend seizoen weer met zes seniorelftallen aan de competitie kon worden deelgenomen. Ook de inspanningen van Aad Tuit en de overige jeugdleiders om jeugdleden naar Oranjeplein te krijgen wierp zijn vruchten af.

Enige uitslagen en/of verslagen van wedstrijden:
Senioren
17 september 1967Stolwijk 1-Oranjeplein 12-0
De zware regenval van zaterdagnacht heeft in de 3e en 4e klasse een aantal afgelastingen tot gevolg gehad, terwijl het programma in de afdeling zelfs in zijn totaliteit moest worden uitgesteld. En dan te bedenken, dat de voetbalschoenen nauwelijks uit het vet zijn.
Oranjeplein kon wel spelen en behaalde een 2-0 overwinning op Stolwijk door doelpunten van Theo Nolten en Jan Schultz.
Binnenhof, 18 september 1967.

24 september 1967Oranjeplein 1-ONA 10-4
Oranjeplein moest het hoofd buigen voor ONA. De Gouwenaren gingen met een 4-0 overwinning terug naar de Pijpenstad.
Binnenhof, 25 september 1967.

Oranjeplein 2-Oliveo 21-4
Spoorwijk 3-Oranjeplein 37-0
Wassenaar 5-Oranjeplein 45-3
22 oktober 1967UNO 1-Oranjeplein 12-0
Oranjeplein - rode lantaarndrager - ging bij UNIO met 2-0 ten onder.
Binnenhof, 23 oktober 1967.

Oranjeplein 2-Adelaars 22-5
Wassenaar 4-Oranjeplein 36-2
29 oktober 1967Oranjeplein 1-Graaf WII Vac 10-6
Met Oranjeplein gaat het in 3A niet voor de wind. Met 6-0 werd van Graaf WII Vac verloren. De doelpunten werden gescoord door v.d.Wiel, Keizer (2), Hendrikse, Vos en v.d.Berg. Oranjeplein staat met 2 punten uit 6 wedstrijden onderaan. Alle andere wedstrijden in deze afdeling werden afgekeurd. Hier blijkt weer, dat het veld aan de Verlengde Waalsdorperweg van goede kwaliteit was.
Binnenhof, 30 oktober 1967.

3 maart 1968Oranjeplein 1-UNIO 11-3
Oranjeplein zag zich steviger op de onderste plaats gedrukt (3 punten uit 14 wedstrijden). Het verloor met 3-1 van Unio.

Adelaars 2-Oranjeplein 21-2
Postalia 3-Oranjeplein 36-2
10 maart 1968Oranjeplein 1-Stolwijk 11-1

Oranjeplein, hopeloos onderaan, wist het bezoekende Stolwijk een punt af te snoepen: 1-1, dankzij een treffer van Schultz. De achterstand van de hekkesluiter is echter nog altijd 8 punten, met een wedstrijd minder gespeeld.

Westerkwartier 5-Oranjeplein 32-1
28 april 1968Bodegraven 1-Oranjeplein 12-1

In 3A is Oranjeplein gedegradeerd. Met 2-1 gingen de oranjebroeken tegen Bodengraven ten onder, zodat zij volgend seizoen in de 4e klasse zullen moeten doorbrengen.


Jeugd:
6 april 1968Oranjeplein C1-RKAVV C42-0
Scheveningen pups-Oranjeplein pups1-2
Op Hemelvaartdag werden door onze B- en C-klassers deelgenomen aan een toernooi bij Wit Blauw RK en beide teams behaalden een eervolle derde plaats. Al met al was het een fijne dag en bij monde van de toenmalige cimmissaris P.K.v.Aken kon Wit Blauw RK terugzien op geslaagde toernooien.


Eindstand van het seizoen 1967-1968 van de 3e klasse A KNVB.
TOGB 12234kampioen en promotie
ONA 12233
Lugdunum 12233
HMSH 12224
Lisse 12223
Graaf WII Vac 12223
UNIO 12222
Van Nispen 12218
RKDEO 12217
Stolwijk 12215
Bodegraven 12213degradatie
Oranjeplein 1229degradatie34. Het seizoen 1968-1969.
Op 3 juli 1968 werd de Algemene Ledenvergadering gehouden in gebouw de "Drie Stoepen"aan de Prinsegracht. Het zittende bestuur (gekozen op de Buitengewone Algemene Ledenvergadering van 20 maart 1968) werd herkozen.
Oranjeplein 1 werd als gevolg van de degradatie van vorig seizoen een klasse lager ingedeeld en wel in de 4e klasse E van de KNVB. De lagere elftallen werden als volgt ingedeeld:
2e elftal in de reserve 1e klasse E van de HVB
3e elftal in de reserve 2e klasse N van de HVB
4e elftal in de reserve 2e klasse L van de HVB
5e elftal in de reserve 5e klasse H van de HVB
6e elftal in de reserve 5e klasse O van de HVB

Van de jeugd werden ingeschreven:
B-team
C-team
Pups
Daarnaast waren er ook twee welpen teams, maar deze stonden niet ingeschreven bij de HVB en speelden vriendschappelijke wedstrijden.

Er werd wederom een pachtovereenkomst met H.Gelauf afgesloten voor de kantine. Kassahokje bij de ingang van het terrein werd door A.Hoogervorst vervaardigd. Op 3 september 1968 bedroeg het saldo van het bouwfonds f 1.947,21. Op de contactavond 25 januari 1969 in Modern kregen alle leden volgens een bestuursbesluit twee consumpties aangeboden. Actie ballpoints bracht fl 266,66 op voor het bouwfonds. Het gratis drankje, dat de eerste elftalspelers krijgen aangeboden na een overwinning, werd afgeschaft. Er werd een nieuwe kachel tbv de kantine aangeschaft, kosten fl 40,--. Tekeningen nieuwe klubtent werden ingediend bij de B&W van Wassenaar. Paastoernooi voor de jeugd. Welpen1 eerste prijs en welpen2 derde prijs. Het 4e elftal degradeerde naar een lagere klasse, terwijl het 6e elftal kampioen werd van haar afdeling.

De bedrijvigheid is groot bij de voetbalamateurs om zo goed mogelijk voor de dag te komen in het nieuwe seizoen. Er is dan ook weer druk geoefend. Scheveningen sloot zijn Haringserie af met een 2-1 nederlaag tegen Oranjeplein. Uw verteller liet 2-1 aantekenen door met z'n neus te doelpunten. Deze serie werd gewonnen door HBS, dat destijds met 2-0 zegevierde over de Scheveningers.
Haagsche Courant, 26 augustus 1968.

6 oktober 1968Oranjeplein 1-GONA 10-0

Oranjeplein-GONA werd een spannende aangelegenheid, die in een doelpuntloos gelijkspel eindigde. De thuisclub was iets sterker, doch zag geen kans van enige goede kansen gebruik te maken. Zelfs een penalty was voor de Oranjebroeken een te moeilijke opgave.
Haagsche Courant, 7 oktober 1968.

GDA 4-Oranjeplein 24-1
Oranjeplein 3-VUC 76-0
10 november 1968VIOS 1-Oranjeplein 12-2
20 april 1968Oranjeplein 1-Spoorwijk 11-0
Spoorwijk verloor met 1-0 van Oranjeplein en bleef daardoor in de gevarenzone.

Oranjeplein 2-Postalia 212-1
OSC 3-Oranjeplein 32-2
Oranjeplein 5-DHB 36-0
27 april 1969Oranjeplein 2-SV De Jagers 11-4
Oranjeplein 2 was in de 1e ronde voor de HVB-beker uitgeschakeld.

4 mei 1969Oranjeplein 3-ESDO 30-0
De Postduiven 5-Oranjeplein 48-2
DSO 5-Oranjeplein 52-1

Jeugd
26 oktober 1968Oranjeplein B1-Vredenburch B87-0
Oranjeplein C1-Die Haghe C69-3
Blauw Zwart Pups-Oranjeplein pups0-2
Vriendschappelijk:Oranjeplein Welp1-VDS Welp115-1
Archipel Welp1-Oranjeplein Welp20-0

Met ingang van februari 1969 viel het Welpenvoetbal onder de reglementen van de Voetbalbond.

Hieronder een drietal fotoīs van de wedstrijd Spoorwijk 1 - Oranjeplein 1; uitslag: 3-1

Keeper Jaap Meijburg en verdediger Coco NieuwenburgKeeper Jaap Meijburg in actie. (Wie is de andere Oranjepleiner?)Keeper Jaap Meijburg. (Wie zijn de andere Oranjepleiners?)Onderstaande foto van de kampioen Oranjeplein 6 in het seizoen 1968-1969.

Staand vlnr: Cock Smits Schouten - Cees Weber - Freek van Sas - Joop Swarts - Piet van Gerven - John Warnas - John Tiemens
Zittend vlnr: Wim Houwaart - Jac. Houwaart - Joop Langerak - Bertus Boon - Cock Buurmans

Onderstaand het diploma van Oranjeplein 6.


C-klassers uit het seizoen 1968-1969


Texas 12033kampioen en promotie
RKWIK 12029
VIOS 12025
Kranenburg 12022
Excelsior '20 12020
Oranjeplein 12019
Paraat 12019
GONA 12019
Flamingo's 12015
Spoorwijk 12012
Zwart Blauw 12010degradatie35. Het seizoen 1969-1970.
In de Algemene Ledenvergadering van augustus 1969 werd het zittende bestuur herkozen en de samenstelling was als volgt:
Voorzitter: W.Zuiderwijk
Secretaris: J.Nieuwenburg
Penningmeester: A.Houwaart
Commissarissen: H.J.Gelauf, P.M.v.Leeuwen,A.J.Nieuwenburg en J.Tiemens.
Boekhouding: G.Houwaart

Om gezondheidsredenen moest J.Stapel zijn functie als commissaris neerleggen.

De trainers K.Straatman en B. te Pas stopten na een conflict in november 1969 met hun trainingsactiviteiten. Ook na een gesprek met het bestuur bleven zij bij hun besluit. Een democratische meerderheid van het bestuur benoemde J.Langerak tot trainer en B.Gorel als conditietrainer. Voorzitter W.Zuiderwijk was het daarmee niet eens en legde zijn functie neer. Na veel discussie werd P.K.van Aken benoemd als waarnemend voorzitter tot de eerstvolgende algemene ledenvergadering.

Tijdens de jaarvergadering op 25 mei 1970 werd het bestuur als volgt gekozen:
Voorzitter: P.K.van Aken
Secretaris: J.Nieuwenburg
Penningmeester: A.Houwaart
Commissarissen: H.J.Gelauf, P.M.v.Leeuwen, A.J.Nieuwenburg en J.Tiemens.
Boekhouding: G.Houwaart


Er werden 6 senioren- en 4 jeugdteams ingeschreven met de volgende klasseindeling:
Senioren:
1e elftal in de 4e klasse E van de KNVB
2e elftal in de reserve 1e klasse H van de HVB
3e elftal in de reserve 2e klasse I van de HVB
4e elftal in de reserve 3e klasse F van de HVB
5e elftal in de reserve 5e klasse E van de HVB
6e elftal werd reeds bij de start van de competitie teruggetrokken.

Van de jeugd werden de volgende teams ingeschreven:
B-elftal
Pupillen-elftal
Twee welpenteams.


De bestuursvergaderingen werden gehouden ten huize van H.J.Gelauf.
Op de bestuursvergadering van 1 juli 1969 werd besloten om secretaris J.H.Pelle van zijn functie te ontheffen. Achteraf bleek, dat hij de leden- en wedstrijdadministratie van de vereniging behoorlijk had versloft. Commissaris J.Nieuwenburg nam de taak voorlopig waar tot de eerstvolgende algemene ledenvergadering in augustus 1969.
Nadat was gebleken, dat er geen inschrijvingen voor de pacht van de kantine waren binnengekomen, werd door het bestuur besloten de pacht aan de heer H.Gelauf te gunnen voor een bedrag van fl 1.100,-- per seizoen.
De reparatie van het veld was gedaan en de conclusie van het bestuur was: het ligt er goed bij.
De heren K.Straatman en B. te Pas werden als trainers van de selektie aangesteld.
In november 1969 werd een contactavond gehouden in zaal Modern.
Op 17 november 1969 was het saldo van het Bouwfonds fl 5.397,15.
Jeugdactiviteitensubsidie 1969 werd uitgekeerd door de gemeente (f 132,50).
Er werd een paastoernooi voor de welpen georganiseerd.

FinanciŽel verslag van de contactavond op 30 mei 1970 in zaal Modern:
ONTVANGSTEN:
Loterij524,00

UITGAVEN:
Zaalhuur en consumpties252,85
Loten25,11
Bloemen18,00
Fruit20,00
Prijzen50,00
Fooi15,00
Muziek175,00
---------
Totaal uitgaven555,96
========

De feestavond kostte de vereniging per saldo fl 31,96.


Na 15 jaar in de KNVB te hebben gespeeld degradeerde het 1e elftal naar Hoofdklasse van de HVB. Het 4e elftal werd kampioen van haar afdeling en promoveerde naar een hogere klasse.


Zomaar wat uitslagen en/of verslagen van wedstrijden:
Senioren
21 september 1969Oranjeplein 1-Progress 12-0
Oranjeplein lijkt de weg terug te hebben hervonden. In een goed gespeelde wedstrijd werd Progress met een duidelijke 2-0 nederlaag terug verwezen. B.v.Aken en v.d.Berg waren de scherpschutters bij de Oranjebroeken.
Haagsche Courant, 22 september 1969.

28 september 1969Wippolder 1-Oranjeplein 12-1
Wippolder-Oranjeplein (2-1) werd een nogal ruwe vertoning, waarin de Oranje-broeken een verdiend gelijkspel ontging. Nadat de rust met een 0-0 stand was ingegaan, maakten de gastheren in korte tijd twee doelpunten, waarmee de strijd leek beslist. Oranjeplein kwam echter terug en het was Puck Langerak, die het enige doelpunt voor Oranjeplein maakte.
Haagsche Courant, 29 september 1969.

Archipel 3-Oranjeplein 25-2
Oranjeplein 3-DUNO 21-1
Vogel 3-Oranjeplein 40-2
Oranjeplein 5-Ooievaars 72-3
5 oktober 1969Oranjeplein 1-ESDO 11-1
ESDO nam in deze wedstrijd de leiding en het leek er even op, dat een ESDO-zege tot de mogelijkheden zou behoren. De bezoekers bleven sterker doch toen het offensief even luwde kwam Oranjeplein zeer goed terug en ontstond een gelijkopgaande wedstrijd, waarin Oranjeplein verdiend door Nieuwenburg gelijk maakte.
Haagsche Courant, 6 oktober 1969.

Oranjeplein 2-Valkeniers 22-2
BEC 4-Oranjeplein 32-0
Oranjeplein 4-Wit Blauw RK 45-0
19 oktober 1969Oranjeplein 1-DHC 12-0
ORANJEPLEIN WIPT DHC.
De eerste ronde om de districtsbeker voor de voetbalamateurs leverde de nodige verrassingen. De grootste surprise verzorgde vierdeklasser Oranjeplein, die de tweedeklasser DHC met 2-0 uitschakelde, dankzij doelpunten van Puck Langerak en Bertus van Aken.
Haagsche Courant, 20 oktober 1969.

Oranjeplein 2-DWO 21-2
Vredenburch 3-Oranjeplein 32-3
Tamuvona 3-Oranjeplein 55-2
12 april 1970Oranjeplein 1-Scheveningen 10-1
Scheveningen hield de kans op het kampioenschap in eigen hand door een kleine maar verdiende 1-0 zege op Oranjeplein. Het kostbare doelpunt kwam op naam van Fretz, die een hoekschop ineens tot doelpunt omboog. Na de rust een gelijkopgaande strijd, waarin geen doelpunten werden gescoord. Door deze nederlaag staat Oranjeplein tweede van onderen.
Haagsche Courant, 13 april 1970.

Oranjeplein 3-Vredenburch 40-5
Oranjeplein 5-Tamuvona 32-2
3 mei 1970Oliveo 1-Oranjeplein 13-0
Oliveo bleek sterker dan Oranjeplein en boekte dan ook een verdiende 3-0 overwinning. Alhoewel de Hagenaars enkele gerede kansen kregen zagen zij geen kans de eer te redden. Oranjeplein is door dit verlies rode lantaarndrager.
Haagsche Courant, 4 mei 1970.

VUC 5-Oranjeplein 11-0
Oranjeplein 3-DVC 33-1
Texas 4-Oranjeplein 43-3
NIVO 7-Oranjeplein 53-1
10 mei 1970Oranjeplein 1-Aeolus 10-2
Een sterker Aeolus won verdiend met 2-0 van Oranjeplein in een duel, waarin overigens de Haagsche doelman Jaap Meyburg excelleerde.
Haagsche Courant, 11 mei 1970.

Jeugd
13 september 1969Oranjeplein B1-HVV B43-5
Oranjeplein Pups1-VUC Pups 41-9
Oranjeplein Welp1-Wassenaar Welp311-0

Een fotokopie van een krantenknipsel: Keeper Jaap Meijburg, op de rug gezien Jan Toepoel en rechts Loek HouwaartEindstand van het seizoen 1969-1970 van de 4e klasse E KNVB
Scheveningen 12031kampioen en promotie
BEC 12027
ESDO 12026
AOLUS 12024
Moordrecht 12020
Graaf WIIVac 12017
Wippolder 12017
Porgress 12017
DJS 11916
Oliveo 12013
Oranjeplein 11910degradatie

ORANJEPLEIN MOET DEGRADEREN.
Dat gebeurt voornamelijk, doordat de destijds gestaakte wedstrijd Aeolus - Oranjeplein (4-0) toch als een overwinning voor Aeolus is genoteerd. Hoewel "uitspelen" bij deze stand weinig soulaas zou hebben geboden. Het laatste duel DJS - Oranjeplein wordt nu niet meer gespeeld.
Haagsche Courant, 19 mei 1970.36. Het seizoen 1970-1971.
In de loop van seizoen 1970-1971 bedankte commissaris H.J.Gelauf. Door het bestuur werd hij vervangen door J.Stapel.

Er werden 5 seniorenelftallen en 3 jeugdteams ingeschreven bij de HVB:
Senioren
1e elftal in de Hoofdklasse
2e elftal in de reserve 1e klasse F
3e elftal in de reserve 2e klasse G
4e elftal in de reserve 2e klasse C
5e elftal in de reserve 5e klasse E


Jeugd
B-klassers
C-klassers
Twee pupillenteams.

De kantine werd wederom verpacht aan H.J. Gelauf voor 'n bedrag van fl 1250,-- per jaar.
Trainers van de selectie waren Ben Gorel en Joop Langerak.
In verband met de bouwplannen werd, na goed overleg met de pachter H.Gelauf, door het bestuur besloten om de kantine-exploitatie het volgend seizoen in eigen beheer te nemen.
Een grote loterij onder de naam "ACTIE BOUW NIEUWE CLUBTENT v.v.ORANJEPLEIN" werd georganiseerd. Aan 200 verenigingen in den lande werden 10 loten a fl 1,-- per stuk verstuurd.
Er werd bouwvergunning aangevraagd bij de gemeente Den Haag en Wassenaar en tevens aanvragen voor subsidies bij de Nederlandse Sport Federatie, Provincie Zuid-Holland en Gemeente Den Haag.
Bertus van Aken ontving een uitnodiging voor het Haags Afdelings Elftal.
Met ingang van 1 augustus kreeg de HVB een eigen orgaan. Voorheen stonden de programma's in de sportkroniek.
Contactavonden werden gehouden in zaal Modern op 14-11-70- en 13-02-71.
Aan diverse bouwondernemingen werden offertes gevraagd met betrekking tot de nieuwbouw.
Eind februari 1971 werd besloten het onderhoud van de grasmat in de zomermaanden in eigen beheer te doen, maar de bemesting door de Plantsoenendienst te laten verrichten.
Op Hemelvaartsdag werd er een veteranentoernooi georganiseerd. Tijdens dit toernooi werden de leden Jac.Houwaart en Piet Gelauf gehuldigd ivm met 500 wedstrijden voor Oranjeplein.
Tijdens de beide Pinksterdagen werden de jeugdtoernooien gehouden.
In de competitie startte het eerste elftal sterk, maar door ernstige blessures raakte het team verzwakt en eindigde tenslotte in de middenmoot. Het 2e en 4e elftal degradeerden, terwijl het 3e en 5e elftal resp. een tweede en een vierde plaats behaalden.

Zomaar wat uitslagen en/of verslagen van wedstrijden:
Senioren
27 september 1970Oranjeplein 1-Delft0-0
In de wedstrijd Oranjeplein - Delft kwamen beide ploegen niet tot scoren.
BEC 3-Oranjeplein24-1
Oranjeplein 3-RKAVV 42-3
GDA 5-Oranjeplein 42-3
4 oktober 1970GDS 1-Oranjeplein 11-0
GDS versloeg Oranjeplein in een spannende wedstrijd met 1-0. Vertroost scoorde dit belangrijke GDS-doelpunt na een half uur in de tweede helft.
Oranjeplein 2-Lenig en Snel 41-1
Oranjeplein 4-RCDH 26-0
15 november 1970Duindorp SV 1-Oranjeplein 10-3
In de hoofdklasse van de afdeling Den Haag spitst de strijd om het kampioenschap zich toe tussen GDS en Oranjeplein, daar de achtervolgers een of meer punten verspeelden.
Stand van de kopgroep: GDS 10-16, Oranjeplein 10-14, Hoek van Holland 10-11, Juventas 10-11 en VDS 10-11.
Haagsche Courant, 16 november 1970.

Oranjeplein 2-Texas 20-3
DHBRK 2-Oranjeplein 34-1
Oranjeplein 4-BMT 61-1
21 februari 1971Oranjeplein 1-GDS 11-1
In de hoofdklasse van de afdeling Den Haag heeft Oranjeplein het gisteren tegen GDS tot een gelijkspel gebracht, waardoor de kansen voor Oranjeplein zelf maar meer nog voor GDS en RKSVM volop aanwezig zijn.
Stand kopgroep: GDS 15-20, RKSVM 15-19, Oranjeplein 15-18 en VDS 14-17.
Haagsche Courant, 22 februari 1971.

UIT DE RESTERENDE 7 WEDSTRIJDEN BEHAALDE ORANJEPLEIN SLECHTS 4 PUNTEN EN ZO GING DE KAMPIOENSDROOM IN DE LOOP VAN DE WEKEN ALS EEN NACHTKAARS UIT.

18 april 1971Oranjeplein 1-Groen Wit 10-0
Archipel 3-Oranjeplein 20-2
Texas 3-Oranjeplein 31-0
Oranjeplein 4-Vredenburch 51-2
DWO 6-Oranjeplein 53-2

Eindstand van het seizoen 1970-1971 van de Hoofdklasse HVB
RKSVM 12230kampioen en promotie
GDS 12229
Juventas 12226
Delfia 12225
Postalia 12225
Hoek van Holland 12223
Oranjeplein 12222
VDS 12221
Wit Blauw RK 12220
Groen Wit 12220
Zwart Blauw 12215degradatie
Duindorp SV 12211degradatie

Op 12 juni 1971 werd in zaal Modern het 35-jarig bestaan van onze vereniging gevierd. Als blijk van waardering voor het vele werk als bestuurslid verricht voor de vereniging werd penningmeester Arie Houwaart gehuldigd. Namens de afdeling Den Haag van de KNVB ontving hij uit handen van bestuurslid J.Th.Essers de zilveren bondsspeld van de KNVB. De feestavond kende een gevarieerd programma met bal na tot in de late uurtjes.37. Het seizoen 1971-1972.
Op de in augustus 1971 gehouden Algemene ledenvergadering werd het volgende bestuur gekozen:
Voorzitter: P.K.v.Aken
Secretaris: J.Nieuwenburg
Penningmeester: A.Houwaart
Commissarissen: J.Langerak, P.M.v.Leeuwen, A.J.Nieuwenburg, J.A.Stapel en J.Tiemens
Boekhouding: G.Houwaart


Wederom werden 5 seniorelftallen en 3 jeugdteams in geschreven bij de HVB en de indeling van de senioren was:
1e elftal in de Hoofdklasse
2e elftal in reserve 2e klasse F
3e elftal in reserve 2e klasse D
4e elftal in reserve 3e klasse I
5e elftal in reserve 5e klasse F

Van de jeugd werden de volgende teams ingeschreven:
B-klassers
C-klassers
Pupillenteam.


De bestuursvergaderingen werden afwisselend gehouden in de kantine en ten huize van diverse bestuursleden.
De kantine-exploitatie werd in eigen beheer genomen en daarvoor werd er werd een kantinecommissie gevormd. Deze commissie bestond uit A.J.Nieuwenburg, J.Tiemens en hun echtgenoten. Achteraf zou blijken dat dit initiatief het bouwfonds enorm spekte.
De contributie voor het nieuwe seizoen werd als volgt vastgesteld:
senioren fl 72,--
B-klassers fl 48,--
C-klassers fl 36,--
Welpen fl 18,--

In september vierden de J.A.Stapel en echtgenote hun 50-jarighuwelijksfeest. Erelid J.A.Stapel werd onderscheidden met de zilveren bondsspeld. De vereniging bood het gouden bruidspaar een Zaanse klok aan.

Hoofdtrainer voor het seizoen werd Ben Gorel en afschrijvingen van de selektie dienden bij de elftalcommissie te worden gedaan.

De correspondentie met betrekking tot nieuwbouw werd almaar groter en groter.

Er werd een TV met 1e en 2e net gekocht ten behoeve van de kantine.

De Velden van Oranjeplein en Postalia werden door de Gemeente voorzien van een nieuwe veldafrastering. Het plaatsen cq vernieuwen van de ballenvangers moesten de clubs uit eigene middelen bekostigen. Er werd een gaskachel aangeschaft ten behoeve van de kantine, kosten fl 1000,--. Ook werden er ventilatoren aangeschaft om de baklucht in de kantine te verdrijven.

In december kwam door een noodlottig ongeval jeugdlid J.v.d.Spek om het leven. De voorzitter, aanwezig op de begrafenis, bood een grafkrans aan.

Er diende voor de kantine een muziekvergunning bij de Gemeente Wassenaar te worden aangevraagd.
Op 19 januari 1972 werd een filmavond voor de jeugdleden georganiseerd.
Op 22 januari 1972 werd een geslaagde contactavond in zaal Modern georganiseerd. Tijdens deze avond werd de heer P.M.v.Leeuwen benoemd tot Erelid. De heer Frans Riep werd benoemd tot Lid van Verdienste.

Tijdens de Paasdagen in april 1972 werden de jeugdtoernooien georganiseerd. Alle deelnemende jeugdspelers kregen een lunchpakket aangeboden.

Op 29 april 1972 werd een contactavond voor de kampioenselftallen Oranjeplein 2 en Oranjeplein 4 georganiseerd in de kantine. Tijdens deze avond werden Jac.Houwaart en Piet van Gerven gehuldigd voor hun 750 gespeelde wedstrijden voor Oranjeplein.

Op 18 mei 1972 werd de v.v. Oranjeplein tot 1 januari 1973 ontheffing verleend voor de Drank en Horecawet.

Op de bestuursvergadering van 29 mei 1972 werd besloten om de reparatie van het veld wederom in eigen beheer te doen. Er zou 320 m2 graszoden worden besteld en met het werk zou zo spoedig moegelijk worden begonnen.

De vele schorsingen van 1e elftal spelers (natrappen, wangedrag, enz.) waren de oorzaak van een lage klassering van het eerste elftal aan het eind van het seizoen. Kampioenen van dit seizoen waren het 2e en het 4e elftal.

Zomaar wat uitslagen:
Senioren
7 november 1971Oliveo 1-Oranjeplein 11-1
Na een 1-0 achterstand tegen Oliveo, was het Geer Durand die voor Oranjeplein de gelijkmaker scoorde.
Haagsche Courant, 8 november 1971.

Oranjeplein 2-Postalia 51-1
Oranjeplein 3-Rijswijk 55-1
Cromvliet 6-Oranjeplein 42-5
Oranjeplein 5-VDS 70-0
28 november 1971Oranjeplein 1-Delfia 10-1
Delfia omzeilde de Oranjeplein klip en zegevierde met 1-0.
Haagsche Courant, 29 november 1971.

Verburch 4-Oranjeplein 20-6
Blauw Zwart 9-Oranjeplein 31-4
27 februari 1972Oranjeplein 1-VDS 12-2
Celeritas 6-Oranjeplein 22-3
Oranjeplein 3-DHL 41-1
Archipel 6-Oranjeplein 42-6
Oranjeplein 5-Blauw Zwart 153-2
19 maart 1972Wit Blauw RK 1-Oranjeplein 10-2
Oranjeplein 2-St. Voorwaarts 21-1
Oranjeplein 3-Taurus 21-4
VDS 7-Oranjeplein 52-1
16 april 1972Oranjeplein 2-DHL 62-2
Oranjeplein 3-Wassenaar 42-2
23 april 1972Oranje Blauw 1-Oranjeplein 14-2
Bij winst zou Oranje Blauw er een beslissingswedstrijd tegen Graaf WII Vac uitslepen voor promotie naar de KNVB. Oranje Blauw won verdiend door een hattrick van Schaap en 'n goal van J.Advocaat. Nico Olierook en Jan v.d. Berg scoorden voor Oranjeplein. Het was een stevige doch zeer sportieve wedstrijd met Puck Langerak als uitblinker bij Oranjeplein.

Onderstaande foto is van Oranjeplein 4 kampioen seizoen 1971-1972.

Staand vlnr: Arie Houwaart, Jan Tiemens, Hans Houwaart, Cees v.d.Wilden,Joop Swarts, Freek van Sas, Cock Buurmans, Joop Langerak, Dries Nieuwenburg
Zittend vlnr: NN, Siem de Wit, NN, Piet v.Gerven, Rob Houwaart


Onderstaande foto is genomen tijdens de prijsuitreiking van het Paastoernooi

Voorzitter P.K.v.Aken reikt een beker uit aan Ad Houwaart. Links van de voorzitter kijken A.J.Nieuwenburg en J.Tiemens toe. Naast Ad staat zijn Opa ons allerbekende penningmeester A.Houwaart.

Eindstand van het seizoen 1971-1972 van de Hoofdklasse HVB
Delfia 12233kampioen en promotie
Graaf WII Vac 12228
Oranje Blauw 12228
Oliveo 12225
Hoek van Holland 12222
VDS 12221
Juventas 12220
Oranjeplein 12219
Postalia 12219
GONA 12216
Wit Blauw RK 12220
Groen Wit 12215
RCDH 12213degradatie

Beslissingswedstrijden voor promotie naar de KNVB:
7 mei 1972Oranje Blauw-Graaf WII Vac0-0
14 mei 1972Oranje Blauw-Graaf WII Vac0-1laatstgenoemde promoveert38. Het seizoen 1972-1973.

Op 16 augustus 1972 werd de Algemene Ledenvergadering gehouden in een zaal in de Rembrandtstraat. De opkomst was niet groot en volgens de reglementen sloot de voorzitter eerst de vergadering en opende hem na enige tijd weer.
De kascommissie, bestaande uit Henk Nieuwenburg en Bertus van Aken, verklaarde dat na controle van de verenigingskas alles in orde was bevonden.G.Houwaart gaf uitleg over het financiŽle beleid van de vereniging.
Er werd verslag gedaan van het bouwfonds en over de technische zaken omtrent de nieuwbouw.
Een voorstel om de contributie van de donateurs met fl 6,00 per jaar te verhogen werd door de vergadering aangenomen De donatie ging toen fl 18,00 per jaar bedragen.
Het zittend bestuur werd unaniem herkozen en de rondvraag behelsde een aantal vragen o.a. klachten over het slechte drukwerk van het orgaan, het ongestraft wegblijven van reserves tijdens wedstrijden en dat alle ontvangen gelden onder beheer van de penningmeester moesten vallen ook het geld van het Bouwfonds.


Met vijf seniorelftallen en drie jeugdteams ging de club de competitie in. De indeling van de senioren was als volgt:
1e elftal in de Hoofdklasse
2e elftal in reserve 1e klasse E van de HVB
3e elftal in reserve 2e klasse K van de HVB
4e elftal in reserve 2e klasse I van de HVB
5e elftal in reserve 6e klasse O van de HVB

De jeugdteams waren:
B-klassers
Pupillenteam
Welpenteam.


Er werd gedurende het seizoen tijdens de bestuursvergaderingen veel tijd besteed aan de voorbereidingen voor de bouw van de nieuwe klubtent. In een brief d.d. augustus 1972 zegde de provincie Zuid-Holland f 10.000,- subsidie toe voor de bouw van de nieuwe clubtent. Verzoek aan de Gemeente Den Haag voor de bijdrage in de bouw van het clubhuis en tevens gemeentelijke garantie voor de aan te gane geldlening.
Er waren plannen om in de toekomst meer voor de jeugd te gaan doen en bij monde van G.Houwaart stelde de jeugdcommissie het volgende voor:
Met de jeugd een avondwedstrijd van een topclub te gaan bezoeken.
Een St.Nicolaasfeest te organiseren (bv met film).
Aan het einde van het seizoen een reis naar het buitenland te maken en daar vriendschappelijk wedstrijden te spelen.
Het bestuur stemde in met de voorstellen en beloofde de plannen financiŽel te steunen.
De jeugd werd de mogelijkheid geboden om op de woensdagavonden te trainen in de sporthal Houtzagerij.
Op de vergadering van 30 oktober 1972 werden 18 nieuwe leden aangemeld. Deze leden speelden bedrijfsvoetbal voor het bedrijf Mehaco (Mercedes Benz - Hanuman - Combinatie). Er werd besloten om deze mensen op zondag 5 november a.s. een onderlinge vriendschappelijke wedstrijd te laten spelen. Tijdens deze zelfde vergadering werd genotuleerd, dat de stand van het Bouwfonds fl 20.350,-- bedroeg.
Op 11 november 1972 werd een contactavond gehouden in zaal Modern, tijdens dit feest werden de leden P.v.Gerven, J.Nieuwenburg en Jac.Houwaart benoemt tot Lid van Verdienste.
Er werd op 1 december 1972 een St.Nicolaasfeest georganiseerd voor de jeugdleden.
Ten behoeve van de nieuwbouw werden diverse acties gestart. De actie scheurkalender werd niet zo'n groot succes, want van de 1000 stuks waren er eind december slechts 250 verkocht. De actie Rad van Avontuur werd wel een geweldig succes en heeft in de loop van de seizoenen heel veel geld in het laatje gebracht.
Het eerste elftal met aanhang ging een dagje op reis naar Brugge. Daar speelden de eerstelingen een vriendschappelijke wedstrijd tegen Club Brugge. De totale kosten van dit evenement bedroegen fl 895,00, terwijl de bijdrage van de deelnemers fl 905,00 was. Het voordelige resultaat ad fl 10,00 werd gedoneerd in het bouwfonds.
Met de Pasen werden de jeugdtoernooien georganiseerd.
Op 5 en 6 mei 1973 ging B-jeugd en de Pups op reis naar BelgiŽ. Beide teams speelden vriendschappelijke wedstrijden tegen hun leeftijdgenoten van Club Brugge. Er werd overnacht in de jeugdherberg te Oostende. De tweede dag werd de competitiewedstrijd tussen Club Brugge en Racing White bezocht.
Op 26 mei 1973 gingen de Welpen op stap naar de Efteling.
Aan het eind van het seizoen behaalde het vijfde elftal het kampioenschap in haar afdeling en het eerste elftal wist promotie af te dwingen in de Hoofdklasse van de HVB. Op zaterdagavond 19 mei 1972 werden beide teams gehuldigd tijdens een klein feestje in de kantine.


Zo maar wat uitslagen en/of verslagen van wedstrijden:
Senioren
1 oktober 1972Oranjeplein 1-Wit Blauw RK 11-0
Oranjeplein greep in een zeer spannende wedstrijd de volle winst, twee punten. Een spanning die tot het eindsignaal te snijden was. Hoewel beide ploegen aanvallend speelden bleef het tot de rust 0-0. In de eerste helft werden van beide kanten scoringskansen geschapen, maar tot doelpunten kwam het niet. Oranjeplein bleek technisch iets beter. Na de thee was het Bart Proeme, die in de eerste minuut met een harde schuiver voor 1-0 zorgde. Dit doelpunt bleek beslissend voor Oranjeplein. Natuurlijk grote vreugde bij heel Oranjeplein, maar het spelbeeld bleef hetzelfde hard maar niet onsportief. Naar mate de tijd verstreek ging Wit Blauw meer in de aanval om op gelijke hoogte te komen, maar onze verdediging stond pal. Ook keeper Leo Vis stond geen doelpunt toe. Het gehele elftal speelden met honderd procent inzet. En wat vooral opviel is de mentaliteit van onze jongens. Er werd niet gemopperd en ze kunnen incasseren. Ze laten zich niet door de tegenstander uit het spel halen en dat is prima.
Jan Nieuwenburg.
5 november 1972Oranjeplein 1-Hoek v Holland 15-2
Oranjeplein hield Hoek van Holland met 5-2 van zich af. Bart Proeme (2x), Ger Meijer, Nico Olieroock en Henk Nieuwenburg scoorden voor Oranjeplein.
Haagsche Courant, 6 november 1972.
RAVA 3-Oranjeplein 22-0
ADS 4-Oranjeplein 32-4
Oranjeplein 4-DVC 33-3
Cromvliet 10-Oranjeplein 50-0
19 november 1972OSC 1-Oranjeplein 10-0
OSC TEGEN ORANJEPLEIN DOOR OOG VAN NAALD door Bep Bakhuijs.
Oranjeplein was kennelijk naar Vlamenburg in Mariahoeve getrokken met de bedoeling om het OSC zo moeilijk mogelijk te maken. Daarin zijn de Buurtwegbewoners volledig geslaagd. Waren de gastheren vooral in het begin het meest aan de bal, nadat de bezoekers een beetje warm gelopen waren, is het een vrijwel gelijkopgaande wedstrijd geworden. OSC mocht dan wel wat meer in de aanval zijn, maar dat kwam ook door de steun van de ijskoude wind.
Al gauw bleek Oranjeplein er niets voor te voelen met een nederlaag naar huis te gaan. Er werd geen meter gras cadeau gegeven, en de spelers aren bereid er alles aan te doen om de lijstaanvoerder het maken van doelpunten te beletten. En omdat de OSC-ers van plan bleken de reeks successen voort te zetten, kregen de toch nog vrij veel toeschouwers een niet onaardige wedstrijd te zien.
Foutloos werd er niet bepaald gespeeld, maar het is altijd leuk om naar twee elftallen te kijken die er in alle opzichten hard voor werkten. Bovendien verliep alles zo correct dat het alles bij elkaar best de moeite waard was. Zeker, er kwamen nogal wat overtredingen voor. Maar die waren van onschuldige aard. Toch zijn de gastheren, ondanks een lichte veldmeerderheid in de eerste helft, niet zo heel erg gevaarlijk geweest. Wel werd er regelmatig geschoten, maar erg zuiver gebeurde dit niet.
Toen er na drie kwartier nog geen doelpunten waren gevallen, was de vraag voor de tweede helft welke ploeg de langste adem zou hebben. Om die vraag maar meteen te beantwoorden: ook daarin deden de spelers niets voor elkaar onder. En toch is OSC in die tweede helft door het oog van een naald gekropen. Niet dat de ploeg zo veel minder ging spelen, zeker niet.
Oranjeplein echter heeft veel meer kunnen "drukken", en ook gedaan. De bezoekers kwamen steeds meer in de buurt van het OSC-doel. Enkele kansen, en wat voor, zijn er dan ook wel degelijk geweest. Het was voor de thuisclub in die periode maar goed dat doelman Baak, letterlijk als een rode duivel met dito pet, z'n doel uitkwam om doelpunten te voorkomen.

OPPASSEN

Het betekende echter ook weer niet dat OSC er aanvallend niets meer aan deed. Oranjeplein's verdediging moest wel degelijk oppassen voor de vaak snelle uitbraken van OSC. De sterke achterhoede van OSC, die de kunst van uitverdedigen goed door heeft, hield verder goed stand.
Ondanks de minder prettige weersomstandigheden, toch een wedstrijd vol spanning. Met het gelijke spel zal, dacht ik zo, iedereen wel tevreden zijn. Ook al zullen de Oranjepleiners het wel jammer hebben gevonden dat zij geen kans hebben gezien iets van hun achterstand in te lopen. Dat OSC bovenaan staat verwondert mij niet.
Het is een leuk elftal, enthousiast en met een behoorlijke techniek. Meest opvallende speler vond ik Jan van Deursen, al wil ik de andere spelers beslist niet te kort doen.
Haagsche Courant, 20 november 1972
Oranjeplein 2-Vogel 20-2
Oranjeplein 4-BEC 43-3
18 februari 1973Oranjeplein 2-Westlandia 42-2
VUC 6-Oranjeplein 34-0
8 april 1973Oliveo 1-Oranjeplein 11-2
ORANJEPLEIN LIJSTAANVOERDER.
De strijd in de hoofdklasse van de Afdeling Zondag nadert zijn spannende ontknoping. Oranjeplein is de nieuwe lijstaanvoerder dankzij een 2-1 zege op Oliveo. Nico Olieroock opende de score (0-1), waarna Vendel Oliveo op gelijke hoogte bracht. Bertus van Aken smaakte het genoegen de winnende treffer te scoren (1-2).
Er volgen nu spannende weken voor de ploeg van Piet van Aken. Oranjeplein is uitgespeeld en bezit een punt meer dan OSC, dat nog ťťn wedstrijd voor de boeg heeft. Dat is de uitwedstrijd tegen Oranje Blauw, dat dit seizoen niet al te sterk voor de dag komt en ook gisteren tegen Juventus een punt liet liggen: 0-0.
De derde gegadigde is Postalia. Zij bezit vier punten minder dan Oranjeplein, maar heeft nog twee wedstrijden voor de boeg, tegen Voorburg en Oliveo. "Beslissingswedstrijden worden dan ook zeker tot de mogelijkheden gerekend" vindt Oranjeplein-voorzitter Piet van Aken.
Haagsche Courant, 9 april 1973


In de zondagsafdeling van de Haagse Voetbalbond zijn bijna alle beslissingen gevallen. In de hoofdklasse kon OSC na de 4-2 winst op Oranje Blauw de kampioensvlag uithangen. Doordat Postalia een punt tegen Voorburg verspeelde is Oranjeplein, dat zelf niet speelde eveneens naar de KNVB gepromoveerd.
Haagsche Courant, 16 april 1973


Jeugd
3 februari 1973Oranjeplein B1-VDS B15-1
Oranjeplein Pups 1-Maasstraat Pups 11-0
Oranjeplein Welp 1-VDS Welp 10-2


DE REIS NAAR BELGIň.
Na maanden van sparen en voorbereidingen was dan eindelijk de ochtend van 5 mei aangebroken. Ondanks het vroege uur en de zeer slechte weersomstandigheden waren er toch verscheidene ouders en bestuursleden, die ons uitzwaaiden.
Nadat door een fotograaf enkele groepsfoto's waren genomen, werd om half acht het vertreksein gegeven. De reis ging via Rotterdam-Hellegatsplein richting Bergen op Zoom. Daar gearriveerd werd een uitgebreide koffiepauze gehouden in een gezellig restaurant. Na de koffiepauze werden in de auto's lunchpakketten, limonade, snoep, etc. uitgedeeld en nadat iedereen zijn buik rond had gegeten vervolgden wij onze reis richting Antwerpen. Halverwege Gent-Brugge nog een plaspauze en om 12 uur kwamen wij aan bij het Brugge-stadion.
Aangezien daar echter nog niemand aanwezig was, werd in de stamkroeg van Club Brugge een consumptie genuttigd. Een later was dan de ontvangst van het jeugdbestuur van Brugge. Nadat alle formaliteiten waren vervuld, werd om 14.00 uur de aftrap gedaan van de pupillenwedstrijd Club Brugge - Oranjeplein. In deze wedstrijd werden onze jongens volledig overspeeld door de toch wel grotere tegenstanders en binnen 4 minuten stonden ze met 3-0 achter. Onze pups vochten als leeuwen, maar er was geen redden aan en bij het eindsignaal was de achterstand opgelopen tot 9-0. Ondanks het zeer duidelijke klassenverschil, vond ik persoonlijk de scheidsrechter ook niet zijn dag hebben. Maar ja iedereen maakt fouten.
Na dit debacle zagen wij toch wel met enige zorg de volgende wedstrijd tegemoet. Aar de B-klassers kregen door deze afstraffing enorme revanchegedachten. Direct na de aftrap van deze wedstrijd bleek, dat zij zich niet zomaar naar de slachtbank wilden laten leiden. Het middenveld namen zij stevig in handen en zij boden zeer goed tegenstand. Toch nam Brugge door een misverstand in de verdediging van Oranjeplein met 1-0 de leiding.
Dit was voor onze jongens het sein om nog beter te gaan spelen. En na de rust gebeurde het dan eindelijk, uit een corner wist Wim Nieuwenburg met een prachtige snoekduik de bal in het doel te koppen. Even later werd het zelfs 2-1 voor Oranjeplein, toen Herman Nieuwenburg 'n solo begon en deze pas beŽindigde toen de bal tegen het net dreunde. En zo kwam ook de eindstand. Grote vreugde bij de Oranjeplein-aanhang.
Na de wedstrijden een gezellig samenzijn in de kantine met 0.a. Henk Houwaart en John Nieuwenburg, die foto's, stickers en handtekeningen uitdeelden. Van Club Brugge broodjes en een drankje, zodat het al half zes was, toen wij ons gereed maakten om naar de jeugdherberg in Oostende af te reizen.
Aldaar aangekomen en na het wijzen van onze slaapplaatsen, gingen wij om zeven uur aan tafel voor de warme hap. Maar die hap of liever "voer" ( een ander woord heb ik er niet voor) was niet weg te krijgen. En al spoedig de stad in om de avond door te brengen. Bij een soortement van kermis kregen de hongerigen de gelegenheid patat en oliebollen naar binnen te werken en daar werd dankbaar gebruik van gemaakt. Na veel gegok en botsautorijden weer terug naar de jeugdherberg om te gaan slapen. Van slapen is niet veel terecht gekomen, want als ik U vertel dat de laatste om kwart voor twee sliep en de eerste al om kwart voor vier wakker was, dan kunt U dat wel nagaan.
Na een goed ontbijt ( er werd door sommige jongens heel wat weggewerkt) en na het inladen van de lunchpakketten weer richting Brugge. Daar bezochten wij een rekreatiepark, waar van alles voor de jongens te beleven was. Na overleg tussen de jeugdleiders werd besloten om elke jongen vijftig franc te geven ( de meesten hadden geen cent meer op zak) om ze daar nog wat te laten doen. Een van de vele dingen was o.a. paardrijden en daar hebben we ons kostelijk vermaakt. Al gauw bleek dat de Oranjepleiners naast goede voetballers ook uitstekende zandruiters zijn. Om de haverklap vloog er iemand uit het zadel en dook het zand in. Dat was gieren en brullen en alles tegelijk. Na dit lachfestijn naar het Brugge-stadion en daar kregen we vrijkaarten om de competitie wedstrijd tegen Racing White te bezoeken.
Jammer dat het bestuur van Brugge geen rekening hield met de lengte van onze jongens door ons staanplaatsen aan te bieden. Menige jongen werd het zien van de wedstrijd dan ook onmogelijk gemaakt.
Na de wedstrijd richting Nederland en voor bij Antwerpen werd gepauzeerd om de rest van het brood, limondade, snoep, etc. rond te delen. Even voor de grens werd weer gestopt om de laatste francs op te maken en wel in een ijssalon en daar werden enorme hoeveelheden ijs verorberd.
Ten laatste richting Den Haag, waar wij om 10 uur arriveerden. Iedereen ging voldaan en moe naar huis en zo kwam er een einde aan dit spektakel.
Tenslotte dank ik iedereen voor zijn financiŽle bijdragen, waardoor het mogelijk is geweest deze reis te maken en tevens dank ik namens de jongens de leiders en leidsters, die zich hebben ingespannen om dit evenement te doen slagen.
G.Houwaart (Uit het klubblad nr. 42 van 15 mei 1973)

Welpen seizoen 1972-1973

De namen zijn niet in de juiste volgorde:
P. Groos, R. Diepenveen, Ed Nieuwenburg, HenkHouwaart, Peter van Gerven, Wim Houwaart, R.Blok, M. Gombergen. E.Kroon, R. Nieuwenburg, Peter Swart, Wim Westenberg.
Leiders: Henk Kroon en Wim Nieuwenburg Sr.


De drietal onderstaande foto's zijn genomen tijdens het onderlinge partijtje van de nieuwe leden overgekomen van bedrijf MEHACO.

Marius de Bruijn in overleg met Ruud Smith.
Vlnr: Ruud Smith (hoogstandje), NN,Henk Pieters, Jan Tiemens, Kees de Bruijn.
Vlnr: Henk Pieters, Ruud Smith, Rinus v.Leeuwen, Hans v.Rijn, Ben Nieuwenburg (scheids)

Onderstaande foto van Oranjeplein 1, dat promotie naar de 4e kl KNVB behaalde in 1972-73

Staand vlnr: Puck Hofland, Wim v. Hout, Geer Durand, Henk Nieuwenburg, Nico Olieroock, Piet v.d.Bergh, Ben Gorel
Zittend vlnr: Aad Hoogervorst, Henk v.d.Bergh, Daan Regeer, Bertus v.Aken,Jan v.d.Bergh, Puck Langerak

Onderstaand het diploma van kampioen Oranjeplein 5.

Groepsfoto van de jeugd voor de reis naar BelgiŽ.

Staand vlnr: Andrť Nieuwenburg - Wim Nieuwenburg - Cook Houwaart - Jan Kreulen - Loek Houwaart - Wil Walburg - Aad Tuit - Ferry Beij - Herman Nieuwenburg - Wim Nieuwenburg - Ben v.d.Spek - Cees Weber - Ton Nieuwenburg - P.K.v.Aken - Tinus Veltkamp - Bertus v. Aken - Jan Toet - Nico v.d.Hurk - Arie Houwaart
Zittend vlnr: Ton Berk - Kees Simonis - Rob Tuit - Wim Mars - Ad Houwaart - Ruud Tiemens - Ron Nieuwenburg - Ton Rijkse - John Tiemens - Adrie v.d. Wijngaarden - Ed Nieuweburg - Nico v.d. Hurk.

Het elftal van Club Brugge dat in seizoen 1972-1973 kampioen van BelgiŽ werd.

Eindstand van het seizoen 1972-1973 van de Hoofdklasse HVB.
OSC 12028kampioen en promotie
Oranjeplein 12027promotie
GONA 12025
Postalia 12024
Oranje Blauw 12021
Hoek van Holland 12020
Voorburg 12019
Oliveo 12017
Juventas 12014
VDS 12012
Wit Blauw RK 12011degradatie

Naar seizoen 1973-1974

wordt vervolgd...