Naar seizoen 1972-1973

39. Het seizoen 1973-1974.
Op de Algemene Ledenvergadering gehouden op 15 augustus 1973 werd het zittend bestuur uitgebreid met 'n vrouwelijke commissaris Mevr. Thea Nieuwenburg. Halverwege het seizoen werd de heer J.Rommen als commissaris toegevoegd.

Voor het eerst in de geschiedenis van de club werden er zeven seniorenteams ingeschreven en drie jeugdteams en de indeling was:
Senioren
1e elftal in de 4e klasse B van de KNVB
2e elftal in reserve 1e klasse van de HVB
3e elftal in reserve 2e klasse van de HVB
4e elftal in reserve 2e klasse van de HVB
5e elftal in reserve 5e klasse van de HVB
6e elftal in reserve 5e klasse van de HVB
7e elftal in reserve 6e klasse C van de HVB

Jeugd
B-klassers
C-klassers
Pupillenteam
Welpenteam


Er werd op zaterdag 25 augustus een contactavond gehouden in zaal Modern.
Ben Gorel was in seizoen 1973-1974 de hoofdtrainer van de selektie.
Veel correspondentie met betrekking tot de nieuwbouw: Padox, Provincie, NSF, Gemeente Den Haag, Gemeente Wassenaar, etc.
Er werden raambiljetten besteld voor de thuiswedstrijden van het eerste elftal.
De heer J.C.Sprenkels werd toegevoegd aan de bouwcommissie.
Aan onderneming PADOX uit Warmond werd de bouw van de clubtent gegund.

Op de bestuursvergadering van 29 oktober 1973 werd een herziene raming van de nieuwbouw opgesteld: (bedragen in guldens)
De Bouwkosten De Beschikbare Middelen
Aanneemsom132.185Subsidie NSF 15.000
Inrichtingskosten 25.000Susidie Provincie 10.000
BTW 16%25.150Susidie Gem Den Haag 40.000
Eigen geld vereniging 40.000
Aan te gane lening 80.000
---------- -----------
Totaal182.335Totaal185.000
======= =======

Op 29 november werd een St.Nicolaasfeest georganiseerd voor de C-klassers, Pups en Welpen. De B-klassers bezochten de wedstrijd Feijenoord tegen Standaard Luik in de kuip.
Trainer Ben Gorel werd ziek en zijn werk werd Joop Langerak waargenomen.
Een kantine-exploitatieoverzicht over het jaar 1973 ten behoeve van de diverse instanties werd door G.Houwaart opgesteld.
Op 3 april werd in zaal Rembrandtstraat 2 een Algemene Ledenvergadering gehouden om toestemming te krijgen van de leden voor een aan te gane lening van fl 80.000,--. Unaniem waren de leden voor.
Op 14 en 15 april werden de Paastoernooien voor de jeugd gehouden.
Het bestuur besloot direct na de toernooien aan het onderhoud van het veld te beginnen en dat een noodkantine zou worden opgezet.
Op 22 april 974 bedroeg het saldo van het bouwfonds fl 41.880,68.
Op 13 mei 1974 werd door de gemeente Wassenaar de bouwvergunning verleend.
Na afloop van het seizoen 1973-1974 konden de volgende kampioenen worden begroet: Oranjeplein 7, de B-klassers, de C-klassers en de Welpen. Het eerste elftal, weer terug in de KNVB, wist zich met veel moeite te handhaven.


Zomaar wat uitslagen en/of verlagen van wedstrijden:
Senioren (van de lagere elftallen werden in de kranten geen uitslagen meer gegeven).
14 oktober 1973Oranjeplein 1-Alphen 11-1
Puck Langerak naam de enige Oranjeplein-treffer voor zijn rekening. Oranjepleins doelman Leo Vis was zeer goed op dreef, maar kon de tegentreffer helaas niet voorkomen.
Binnenhof, 15 oktober 1973.

4 november 1973De Postduiven 1-Oranjeplein 11-0
De Postduiven won door een treffer van invaller Theo Vink met 1-0 van Oranjeplein, dat nu aardig in de gevarenzone komt.
Binnenhof, 5 november 1973.

3 maart 1974Alphen 1-Oranjeplein 15-1
Een oppermachtig Alphen heeft Oranjeplein met 5-1 op de knieŽn gekregen. Na 20 minuten benutte van Veen een strafschop, waarmee het Oranjeplein-verweer een geduchte knauw kreeg. Toen Eikema uit een hoekschop de twee op het scorebord deed verschijnen, was Oranjeplein reeds een geslagen ploeg. Keijzer, Eikema en Huls zorgden in het tweede bedrijf voor 5-0, waarna Puck Langerak de twijfelachtige eer redde.
Binnenhof, 4 maart 1974.

10 maart 1974Oranjeplein 1-Tonegido 12-2
Na een 0-0 ruststand is dit leuke duel uiteindelijk in een 2-2 eindstand geŽindigd. Mesters en Bekkering waren de schutters aan Tonegido zijde. Bart Proeme en Ger Meijer aan de zijde van Oranjeplein.
Binnenhof, 11 maart 1974.

Onderstaande foto van het welpenteam, dat in seizoen 1973-1974 kampioen werd.

Onderstaande foto van de B-klassers kampioen seizoen 1973-1974

Onderstaande 'n tweetal foto's van de C-klassers kampioen seizoen 1973-1974

Hieronder een actiefoto van Oranjeplein 7 uit bij RKAVV.

Onderstaand een aktiefoto van Oranjeplein 7 uit bij RKDEO.

Onderstaand het diploma van Oranjeplein 7 kampioen seizoen 1973-1974

Onderstaand het diploma van de B-klassers kampioen seizoen 1973-1974

Onderstaand het diploma van de C-klassers kampioen seizoen 1973-1974

Eindstand van het seizoen 1973-1974 van de 4e klasse B van de KNVB
Excelsior '20 12228kampioen en promotie
De Postduiven 12227
Alphen 12226
Archipel 12226
HMSH 12224
Tonegido 12222
VVP 12221
Oranjeplein 12220
Spoorwijk 12219
Paraat 12219
Delft 12217
Westerkwartier 12215degradatie


40. Het seizoen 1974-1975.
Op 4 september 1974 werd de Algemene Ledenvergadering gehouden. Aanwezig waren 42 leden.
De financiŽle zaken werden toegelicht door G.Houwaart. Voorstel tot verhoging van de contributie werd aangenomen. De contributie voor senioren ging van f 100,-- naar f 120,--en voor de jeugdleden naar f 36,-- per seizoen. Indien vůůr 1 oktober werd betaald dan kregen de senioren 10% korting.
Het bestuur kende geen uitbreiding, wel werd J.Rommen officiŽel door de vergadering gekozen tot commissaris.


Wederom werden 7 seniorenteams ingeschreven en de jeugd kende uitbreiding, maar liefst 5 jeugdteams gingen deelnemen aan de competitie:
Senioren
1e elftal in de 4e klasse D van de KNVB
2e elftal in reserve 1e klasse H van de HVB
3e elftal in reserve 2e klasse F van de HVB
4e elftal in reserve 2e klasse G van de HVB
5e elftal in reserve 4e klasse F van de HVB
6e elftal in reserve 5e klasse B van de HVB
7e elftal in reserve 5e klasse F van de HVB

Jeugd
A-klassers
B-klassers
C-klassers
Pupillenteam
Welpenteam.

Begin augustus was de noodkantine opgebouwd.De buren Postalia en Archipel stelden hun kleedkamers beschikbaar voor onze elftallen totdat de nieuwbouw gereed was.
De bestuursvergaderingen werden gehouden ten huize van J.Nieuwenburg.
Onder grote belangstelling werd op 20 september 1974 de eerste steen van ons nieuw te bouwen klubtent gelegd door P.K. van Aken.
De jeugd kreeg twee zalen in de Houtzagerij ter beschikking voor de training.
Tot trainers van de selektie werden B.Gorel en J.Langerak benoemd.
Op 21 september 1974 werd een geslaagde contactavond gehouden in zaal Modern. Op deze avond werd A.J.Nieuwenburg benoemd tot erelid en de heren B,Nieuwenburg en F.v.d.Voet tot Lid van Verdienste. Er werd lekker gedanst op muziek van de "Bambino's".
In oktober 1974 was de eerste oplevering van de nieuwbouw en diverse verzekeringen werden afgesloten.
De eerste trekking van de Lotto vond plaats op 1 november 1974. Naast de Toto, waaraan onze klub al sedert 1960 aan deelnam, zou de Lotto gedurende vele jaren een belangrijke inkomstenbron voor onze vereniging zijn. De personen, die veel werk aan de Toto/Lotto hebben verricht waren Hein Ciere, Arie Houwaart en Jan Nieuwenburg.
Op 20 november 1974 feestelijke opening van onze nieuwe clubtent door Wethouder Piet Vink en tegelijkertijd een receptie voor gemeentelijke en provinciale instanties, alsmede zusterverenigingen. Een zeer druk bezochte receptie met de vele cadeaus.
Op 25 november 1974 ontving de vereniging de door de KNVB goedgekeurde overschrijving van John Nieuwenburg van Club Brugge naar Oranjeplein.
Op 30 november 1974 werd een receptie met feestavond gehouden voor leden en donateurs. Lid Dick Houwaart verraste het bestuur met een prachtig modern schilderij, voorstellende Oranjeplein in aktie (het hangt heden ten dage nog steeds in de kantine). Lid Jan Tetteroo gaf een prachtig mozaiek en de voorzitter dankte namens het bestuur. De jeugdafdeling bood een moderne afzuigkap voor de keuken aan. Jeugdvoorzitter A.Tuit werd benoemd tot Lid van Verdienste. Het feest bleef gezellig tot in de kleine uurtjes.
Na de ingebruikneming van het nieuwe klubgebouw werden regelmatig door Aad Tuit en Loek Houwaart Bingo-avonden georganiseerd ten bate van de jeugdpot.
Op vrijdag 6 december 1974 werd het St.Nicolaasfeest voor de kleinste jeugd gevierd en op 13 december een disco-avond voor de oudere jeugd.
De vereniging kreeg in januari van Heineken Nederland BV een tweekraans tapinstallatie met bierkoeler in bruikleen. De installatie vertegenwoordigde een waarde van fl 1.600,--.


OVERZICHT VAN DE BOUWKOSTEN per 23 januari 1975 (bedragen in guldens):

LASTEN BATEN
Leges bouwvergunning1.360,--Eigen middelen65.755,31
Afsluiten geldlening900,--Subsidie Gem Den Haag42.150,--
Slopen oude betonvloer986,--Subsidie Prov Zuid-Holland10.000,--
Grondverbetering7.996,52Subsidie NSF *)PM
Bouwkosten184.057,20Geldlening87.750,--
Meerwerk2.726,--Nog te regelen *)13.000,--
Inventaris/verlichting18.026,13
Verzekeringen765,32
Bouwrente1.704,69
Diverse kosten133,45
------------- --------------
Totaal218.655,31Totaal218.655,31
======= ========

Donateur H.NieuwenburgSr (Opa Nieuwenburg) schonk de vereniging een adresseermachine. Hiermede werd de eerste schrede op het automatiseringspad gezet. Het bestuur liet adresplaatjes aanmaken en zo kon men het adres op het klubblad automatisch laten afdrukken.Dit betekende voor de redactie van het klubblad een enorme tijdsbesparing.
Met Pasen werd het traditionele Paastoernooi voor de jeugd georganiseerd.
Aan het eind van het seizoen stopt Ben Gorel als trainer van de selektie.
Van 16 t/m 20 mei maakten de A-, B- en C-klassers een reis naar Duitsland.
Op 15 juni 1975 werd er voor de Pups en Welpen een uitstapje georganiseerd naar de Beekse Bergen.
Aan het einde van het seizoen waren er geen kampioenen te huldigen. Het eerste elftal wist zich te handhaven in de KNVB. Het tweede elftal eindigde op de tweede plaats, het derde in de middenmoot, het vierde eveneens in de middenmoot, het vijfde bijna onderaan, het zesde en het zevende op de tweede plaats.


Onderstaande foto ter gelegenheid van de eerste steenlegging op 20 september 1975.


Het was wethouder Piet Vink zelf, die uit handen van Oranjeplein-voorzitter Piet van Aken een wandbord voor zijn werkkamer in ontvangst mocht nemen. Dat gebeurde woensdagavond, toen de gemeentelijke sportieve man het nieuwe clubgebouw van Oranjeplein aan de Verlengde Waalsdorperweg officiŽel had geopend door met een sleutel de deur naar dit clubhome te ontsluiten. Overigens zou ook de heer van Aken in de prijzen vallen. Hij werd bij monde van de heer J.Th. Essers, vice-voorzitter van de HVB onderscheiden met de gouden speld voor zijn vele verdiensten (ook als scheidsrechter) de voetbalsport bewezen.
Haagsche Courant, 22 november 1974.

Op onderstaande foto neemt Wethouder Piet Vink een wandbord voor zijn werkkamer in ontvangst.Zomaar enige uitslagen en/of verslagen van wedstrijden:
Senioren
15 september 1974De Postduiven 1-Oranjeplein 12-1
In 4D overwon De Postduiven Oranjeplein met 2-1. De Graaf en Sprinkhuysen schoten raak voor De Postduiven, terwijl Nico Olieroock voor Oranjeplein de eer redde.
Binnenhof, 16 september 1974.
RVC 5-Oranjeplein 20-1
Oranjeplein 3-Blauw Zwart 74-2
CWP 2-Oranjeplein 46-0gestaakt
Een al in de eerste helft gestaakte wedstrijd, omdat er teveel mensen hadden afgeschreven of waren weggebleven. Jongens dat kan zo niet want dat kost de vereniging veel geld en dat kunnen we gewoon niet hebben. We hopen dan ook dat jullie volgende week compleet zijn.
De Leider.
Vogel 4-Oranjeplein 56-1
Oranjeplein 6-Marathon 52-1
27 oktober 1974Oranjeplein 1-Kranenburg 11-0
Door een ongelukkige inzet in eigen doel verloor Kranenburg met de oneven goal van Oranjeplein (1-0).
Binnenhof, 28 oktober 1974.

Oranjeplein 2-Wilhelmus 32-2
WIK 3-Oranjeplein 32-3
Oranjeplein 4-GSC 24-2
Oranjeplein 5-Maasstraat 43-1
Oranjeplein 6-De Jagers 44-1
Postalia 7-Oranjeplein 73-0
2 februari 1974Tediro 1-Oranjeplein 12-1
DHL 5-Oranjeplein 22-2
Celeritas 4-Oranjeplein 42-1
Archipel 7-Oranjeplein 70-1
6 april 1975Oranjeplein 1-Full Speed 10-0
Full Speed, dat de race om de titel met kampioen De Postduiven lang had volgehouden liet bij Oranjeplein zien, dat het onderdeel techniek goed verzorgd was. Met de afwerking van de geboden kansen liep het minder gesmeerd (0-0). Ook Oranjeplein kon geen vuist maken, ondanks serieuze kansen voor "goaltjesdief" Bertus van Aken en Piet van der Bergh. John Nieuwenburg (Oranjeplein) kwam ondanks het zware veld tot een uitstekende prestatie. Scheidsrechter Britsum leidde het duel foutloos.
Binnenhof, 7 april 1975.

Jeugd
2 november 1974A-klassersKranenburg-Oranjeplein2-6
B-klassersRijswijk-Oranjeplein7-1
PupsBlauw Zwart-Oranjeplein1-1
WelpenWilhelmus-Oranjeplein8-0
22 februari 1975A-klassersTe Werve-Oranjeplein1-0gestaakt
B-klassersSemper Altius-Oranjeplein2-0
C-klassersBlauw Zwart-Oranjeplein2-1
PupsOranjeplein-Blauw Zwart1-3
WelpenPostalia-Oranjeplein1-0


Eindstand van het seizoen 1974-1975 van de 4e klasse D van de KNVB
De Postduiven 12236kampioen en promotie
Full Speed 12230
HMSH 12229
GDS 12225
Den Hoorn 12225
Tediro 12222
Oranjeplein 12222
Schiebroek 12220
Graaf WII Vac 12217
Kranenburg 12214
VVP 12213
Cromvliet 12211degradatie


41. Het seizoen 1975-1976.
Op 26 augustus 1975 werd de Algemene ledenvergadering gehouden in de kantine. Een voorstel tot contributieverhoging werd door de vergadering goedgekeurd. De contributie voor de senioren werd van fl 120,-- verhoogd naar fl 132,--, voor de welpen en de pupillen van fl 36,-- naar fl 50,--, voor de C- en B-klassers naar fl 54,-- en voor de A-klassers naar fl 60,--. De senioren kregen 10% korting, indien vůůr 1 oktober de volledige contributie werd betaald.
Het voltallig bestuur werd herkozen en bestond uit de volgende personen:
Voorzitter: P.K.v.Aken, secretaris: J.Nieuwenburg, penningmeester: A.Houwaart en de commissarissen: P.M.v.Leeuwen, A.J.Nieuwenburg, Th. Nieuwenburg-v.Zeeland, J.Rommen, J.A.Stapel en J.Tiemens.
De boekhouding zou worden verzorgd door G.Houwaart.

Door het bestuur werden zes senioren elftallen en vijf jeugdteams ingeschreven en als volgt ingedeeld:
Senioren
1e elftal in de 4e klasse B van de KNVB
2e elftal in reserve 1e klasse H van de HVB
3e elftal in reserve 2e klasse E van de HVB
4e elftal in reserve 2e klasse J van de HVB
5e elftal in reserve 4e klasse G van de HVB
6e elftal in reserve 5e klasse B van de HVB

Jeugd
A-, B- en C-klassers, 1 pupillenteam en 1 welpenteam.
In de loop van het seizoen werd een 2e Welpenteam ingeschreven.


In de bestuursvergadering van 4 augustus 1975 dankte de voorzitter alle vrijwilligers voor het goede werk dat was verricht aan het veld en het klubgebouw.
Na een aantal gesprekken tussen bestuur en Bertus van Spronsen, werd laatstgenoemde voor het seizoen 1975-1976 als trainer van de selektie aangesteld.
Er was nog veel correspondentie met betrekking tot de nog te ontvangen subsidies.
Toezegging subsidie NSF werd definitief vastgesteld op f 14.000,--
De bouwgebreken werden besproken tijdens een bouwvergadering tussen afgevaardigden van bouwonderneming PADOX en het bestuur op 10 september 1975 in restaurant Duinhorst te Wassenaar. Afspraak werd gemaakt, dat Padox zo spoedig mogelijk ging beginnen aan de herstelwerkzaamheden.
Op 7 september 1975 werd G.Houwaart gehuldigd voor het feit, dat hij 25 jaar onafgebroken spelend lid van de voetbalvereniging Oranjeplein was.

Op de bestuursvergadering van 27 oktober 1975 legde nieuw lid Leo v.Leeuwen ( zoon van de adviseur P.M. v.Leeuwen), uitgenodigd door het bestuur, een zeer vooruitstrevend plan aangaande de vereniging op tafel. In zijn plan wilde hij proberen om via de gemeente Den Haag speelruimte te verkrijgen in de Haagse binnenstad (Zuidwalland) en om in samenwerking met de gemeente Den Haag de vereniging uit te bouwen, waarin de jeugd naast voetballen ook andere takken van sport konden gaan beoefenen. De vergadering, overdonderd door dit plan, antwoordde wel oren naar het idee te hebben, maar dat dit alles even moest bezinken. In de Haagsche Courant van januari 1976 stond een groot artikel over een eventuele verhuizing van Oranjeplein naar het Zuidwalland. Daarin werd vermeld, dat Oranjeplein met spanning de receptie in mei, ter gelegenheid van het 40-jarig bestaan afwachtte. Aangezien ongetwijfeld wethouder Piet Vink aanwezig zou zijn om de jubilerende club te feliciteren. Maar de gelukwensen waren niet de grootste zorg, maar belangrijker voor Oranjeplein zou zijn de eventuele mededeling van de wethouder, dat Oranjeplein kon verhuizen. Na diverse besprekingen met de wijkvereniging kwam de noodzaak van een sportvereniging in de buurt duidelijk naar voren. Uiteraard moest het Zuidwalland een recreatieve bestemming krijgen en dat laatste lukte nou net niet. Want er kwam woningbouw en de kans op verhuizing van de club naar het centrum was hiermee verkeken.


Op 6 december werd een St.Nicolaasfeest voor de Pups en de Welpen georganiseerd.
De jeugd deed weer mee aan de door de KNVB georganiseerde spelregelwedstrijden.
De A-, B- en C-jeugd gingen in december naar een sportfestijn in de Ahoy-hallen.


Op 12 februari 1976 werd door een afvaardiging van Oranjeplein deelgenomen aan de AVRO-radioquiz "Mobiel, alles voor de klub". Met dit in de studio gespeelde vragenspel, konden Arie Houwaart en Leo v. Leeuwen door goede antwoorden te geven op vragen, gesteld door Eef Brouwers, geld verdienen voor de club. Tijdens het inleidende gesprek vroeg Eef Brouwers aan Arie Houwaart hoe de relatie was tot Henk Houwaart, de voetballer/trainer in BelgiŽ. Het antwoord was: Buitengewoon. Eef Brouwers zei toen: Ja, maar de familie-relatie en Arie Houwaart antwoordde: Het is de zoon ...uh van mijn broer. Om deze antwoorden en de manier waarop, moesten allen aanwezigen hartelijk lachen. Toch wisten de twee bestuursleden een dusdanig bedrag te winnen, dat voldoende bleek om de rijsttafel, welke door de meegegane Oranjepleiners bij een Chinees in Hilversum werd genuttigd, mee te bekostigen.


Onderstaand vijf foto's zijn genomen tijdens het bezoek aan de radiostudio.

Tijdens de Paasdagen werden de traditionele jeugdtoernooien georganiseerd.
Op 30 april speelden de A-klassers een vriendschappelijke wedstrijd tegen Haarlem in Haarlem en op 1mei speelden de Pupillen en de Welpen een vriendschappelijke tegen Ajax in Amsterdam.
Op 15 en 16 mei ging de jeugd, met uitzondering van de A-klassers, twee dagen naar Waalwijk en speelden tegen de plaatselijke club DESK vriendschappelijke wedstrijden.
In de maanden april en mei werden door de verschillende jeugdteams deelgenomen aan uit-toernooien. Opmerkelijk feit was, dat de A-klassers het NLS-toernooi winnend wisten af te sluiten.
Op 1e Pinksterdag werd ter gelegenheid van 40-jarig bestaan een sportdag voor de jeugd georganiseerd. Op de dag zelf werden allerlei spellen gedaan, o.a. paalklimmen, penalty's nemen,kussengevechten en dribbelen. Het werd een groot succes.

Voor de senioren werd een veteranentoernooi georganiseerd en het vijfde elftal (het elftal van de mannen van De Bruijn en Smith) nam deel aan het Tamuvona-toernooi en wisten daar de de Lagere Elftallen-cup te winnen.

Aan het eind van het seizoen konden de volgende kampioenen worden opgetekend: Oranjeplein 2, de Pupillen en de Welpen 1. Het vierde elftal kon zich via een aantal beslissingswedstrijden nipt handhaven in de reserve 2e klasse. Het zesde elftal echter degradeeerde naar de reserve 6e klasse van de HVB.


Op onderstaande foto wordt Loek Houwaart gehuldigd voor 25 jaar spelend lid.

Vlnr: J Stapel, P.K.v.Aken, J.Nieuwenburg, B. Nieuwenburg, A.Houwaart, A.J.Nieuwenburg (gedeeltelijk0 zichtbaar), mevr. C.Houwaart, Ad Houwaart en G.Houwaart.


Zomaar wat uitslagen en/of verslagen van wedstrijden:
Senioren
5 oktober 1975HMSH 1-Oranjeplein 11-0
HMSH zorgde voor een regelrechte verrassing door koploper Oranjeplein een 1-0 nederlaag toe te brengen. Al in de eerste helft bleek, dat HMSH geenszins van plan was om de partij weg te geven. In tegenstelling tot voorgaande weken lukte het weer allemaal en maakte de Oranjeplein-doelman al in de beginfase hachelijke momenten mee. De beslissende treffer liet echter lang op zich wachten, maar een kwartier na rust sloeg Tinus Otterloo onhoudbaar toe. Dankzij het uitstekende werk van HMSH-doelman Wim Schot bleef het zo.
Haagsche Courant, 6 oktober 1975.
Oranjeplein 2-HBS 40-0
Cromvliet 3-Oranjeplein 31-1
HDV 7-Oranjeplein 52-4
29 november 1975Hillegom 1-Oranjeplein 13-0

Een veel sterker Hillegom zegevierde verdiend met 3-0 over Oranjeplein. John en Herman Nieuwenburg kregen wel kansen voor Oranjeplein maar kwamen niet tot scoren.
Haagsche Courant,30 november 1975.

Den Hoorn-Oranjeplein 20-3
Oranjeplein 3-Zwart Blauw 31-3
Oranjeplein 4-Verburch 60-2
Oranjeplein 6-Marathon 52-1
11 april 1976Oranjeplein 1-Alphen 10-0

Oranjeplein en Alphen kwamen in een slecht duel niet verder dan een doelpuintloos gelijkspel. Herman Nieuwenburg scoorde wel voor Oranjeplein, maar zijn treffer werd afgekeurd.
Haagsche Courant, 12 april 1976.

Oranjeplein 2-RKAVV 34-0
BEC 4-Oranjeplein 33-0
Triomph 3-Oranjeplein 46-2
Oranjeplein 6-RCDH 41-5
2 mei 1976Oranjeplein 1-Hillegom 12-1

Oranjeplein triomfeerde met 2-1 over kampioen Hillegom. Bert Gautier zette Oranjeplein op 1-0, maar Hillegom kwam langszij. Herman Nieuwenburg forceerde de beslissing.
Haagsche Courant, 3 mei 1976.

TEDO 2-Oranjeplein 20-2
Eindelijk! Oranjeplein 2 kampioen! Na enkele seizoenen achtereen steeds naast de titel te hebben gegrepen, was 't afgelopen zondag zover. Tedo, de degradatiekandidaat, vechtend voor de laatste kans, bood Oranjeplein behoorlijk tegenstand, maar moest uiteindelijk toch het hoofd buigen.


HVB beker:
16 mei 1976Oranjeplein 2-Tamuvona 12-0
In de tweede wedstrijd tegen Quintus 1 werden de tweelingen uitgeschakeld.Jeugd
4 oktober 1975A-klBSC'68-Oranjeplein2-1
B-klOranjeplein-Duinoord3-4
C-klOranjeplein-Devjo0-3
PupsBlauw Zwart-Oranjeplein5-0
WelpOranjeplein-ESDO3-0
10 april 1976A-klOranjeplein-Spoorwijk2-0
PupsBlauw Zwart-Oranjeplein0-6
Welpen 2HVV-Oranjeplein0-1


Onderstaande foto van Oranjeplein 2 kampioen 1975-1976.

Staand vlnr: P.K.v.Aken, Aad Veltkamp, Nico Olieroock, Jan v.d.Bergh, Roel v.d.Mei, Fred Borsboom, Wil Nieuwenburg, Harry Polak, Jan Kreulen, Loek Houwaart en Leo v.Leeuwen.
Zittend vlnr: Jan Nieuwenburg, Harry Marjee, Koos Leenheer, Wim Nieuwenburg, John Oosterveer, Dick Houwaart, Coco Nieuwenburg, Arie Houwaart.


Supporters van het tweede elftal in het zonnetje bij Lens - Oranjeplein.

Vlnr: Arie Houwaart, Janet Houwaart, Ton Kuiters, Claar Houwaart, Sien Nieuwenburg, Joke Nieuwenburg, Mary Nieuwenburg, Thea Nieuwenburg.


Diploma van Oranjeplein 2 kampioen 1975-1976.

Onderstaande foto is van Oranjeplein 5 seizoen 1975-1976.

Staand vlnr: Joop Scholten, Peter de Bruijn, Hans v.Rijn, Rinus v.Leeuwen, Wim Bakker, Ben Smith, Henk Pieters.
Zittend vlnr: Kees de Bruijn, Siem de Wit, Fred Dijkstra, Marius de Bruijn, Loek v.Oort.
Eindstand van het seizoen 1975-1976 van de 4e klasse B van de KNVB
Hillegom 12236Kampioen en promotie
Foreholte 12232
Voorburg 12228
Oranjeplein 12227
VVSB 12226
Alphen 12221
HMSH 12219
Postalia 12218
SJC 12218
ASC 12218
BMT 12218
Ooievaars 1225Degradatie


VLAGGEN VOOR VEERTIGJARIGE ORANJEPLEIN

Tijdens de jubileumreceptie van het 40-jarige Oranjeplein op zaterdag 29 mei 1976 heeft N.de Doelder, die zowel de Haagse Afdeling van de KNVB als de KNVB zelf vertegenwoordigde, namens beide organisaties een jubileumvlag aangeboden.
Ook oud-voorzitter P.M.v.Leeuwen, die zijn club ook in moeilijke omstandigheden was trouw gebleven, werd in deze huldiging betrokken. Hij ontving uit handen van de heer De Doelder het zilveren Afdelingsinsigne.
Ook afgevaardigden van zusterverenigingen boden hun gelukwensen aan, waaronder de heer Spaans van Scheveningen. Deze richtte zich speciaal tot Oranjeplein-voorzitter P.K.van Aken, een bekende figuur op recepties en vergaderingen, die nu zelf het middelpunt was. Met het aanbieden van een voetbal onderstreepte Spaans zijn gelukwensen. De heer van Aken had voor alle gasten een passend woord. Zo verklaarde hij o.a. dat Oranjeplein al een beetje gerekend had op de jubileumvlaggen waarvoor de masten al klaar stonden.
De heer Aad Tuit, voorzitter van de jeugdafdeling van Oranjeplein, bood namens de jonge voetballers eveneens een jubileumvlag aan.

Na de receptie volgde een gezellige feestavond voor alle leden en donateurs. Alhoewel de opkomst niet groot was (het campingbezoek zal daar de schuldige van zijn) was het gezellig en gingen de beentjes van de vloer op de muziek van de band "De Bambino's".

Onderstaande foto is genomen tijdens de vlagoverhandiging.

Vlnr: D. de Wit (HVB), A.J.Nieuwenburg, J.Stapel, N. de Doelder (HVB), P.M.v.Leeuwen, P.K.v.Aken, J.Nieuwenburg, A.Houwaart, A.Tuit.

Naar Seizoen 1976-1977

wordt vervolgd...