Naar seizoen 1975-1976

42. Het seizoen 1976-1977

De Algemene Ledenvergadering werd op 11 augustus 1976 gehouden in de kantine. Tijdens deze vergadering kwamen een tweetal functies van het dagelijks bestuur vacant. De voorzitter P.K.v.Aken legde wegens gezondheidsredenen de voorzittershamer neer. Het voorstel van het bestuur, om hem te benoemen tot erevoorzitter, werd met algemene stemmen aanvaard. Onze kasbeheerder A.Houwaart legde eveneens zijn functie van penningmeester neer en wilde zich in de toekomst alleen maar werpen op de werkzaamheden verbonden aan de Toto/Lotto. Met een luid applaus werden de twee voormalige dagelijkse bestuurders door de vergadering bedankt voor hun jarenlange werkzaamheden.
Het voorstel contributieverhoging werd door de vergadering aangenomen. De contributie van de senioren gaat van fl. 132,-- naar fl. 144,--. Voor de jeugdleden ging de contributie als volgt bedragen: A-, B- en C-klasser fl. 60,--, Pupillen en welpen fl. 50,-- en het donateurschap ging van fl. 20,-- naar fl. 25,-- per jaar. Voor de senioren gold nog steeds: 10% korting bij betaling vóór 1 oktober.
Na de bestuursverkiezing zag de leiding van onze vereniging er als volgt uit:
Voorzitter: J.Nieuwenburg
Secretaris: R.v.d.Mei
Penningmeester: G.Houwaart
Commissarissen: P.K.v.Aken, A.Houwaart, A.J.Nieuwenburg, T.Nieuwenburg, P.M.v.Leeuwen, R.Oosterveer, J.Tetteroo en J.Warnas.


Onderstaande foto wordt P.K.v.Aken als voorzitter uitgeluid.

Vlnr: A.J.Nieuwenburg, A.Houwaart,P.K.v.Aken, J.Nieuwenburg, G.Houwaart


Er werden door het bestuur zes seniorelftallen in geschreven en hieronder de indeling:
1e elftal in de 4e klasse B van de KNVB
2e elftal in de reserve Hoofdklasse van de HVB
3e elftal in de reserve 2e klasse F van de HVB
4e elftal in de reserve 2e klasse J van de HVB
5e elftal in de reserve 4e klasse F van de HVB
6e elftal in de reserve 6e klasse G van de HVB

Van de jeugd werden vijf teams ingeschreven in de volgende leeftijdklasse:
B-klassers
C-klassers
Twee pupillenteams
Welpenteam
Helaas moest in de loop van het seizoen een pupillenteam worden teruggetrokken.


De bestuursvergaderingen werden voornamelijk gehouden in het clubgebouw, alhoewel het ook wel voorkwam bij Jan Nieuwenburg thuis.
Door de inzet van Leo van Leeuwen werd het aantal adverteerders in het eerste clubblad uitgebreid tot 60. Uit deze meeropbrengst konden de kosten van het clubblad en de kosten van frankering praktisch geheel bestreden worden.
Het bestuur besloot een sportiviteitprijs beschikbaar te stellen voor het elftal, dat zich gedurende het seizoen het sportiefst had gedragen.
In augustus werd met een verenigingslotto gestart door mevr. C.Houwaart. De helft van de opbrengst was voor de winnaar en de andere helft was bestemd voor de jeugd.
In de loop van het seizoen werden maandelijks Bingoavonden georganiseerd in de kantine.
Op 22 oktober was er voor de jeugd een filmavond, welke werd georganiseerd door Jan Tetteroo.
De B- en C-klassers gingen op 2 december naar een minivoetbalshow. Het St.Nicolaasfeest voor de pupillen en welpen werd gevierd op 3 december.
In de maand december werd de kantine voorzien van een nieuwe tegelvloer. De kosten werden grotendeels bestreden uit de doelpuntenactie van alle elftallen.
Op 2 januari 1977 hield Oranjeplein voor de eerste maal in haar bestaan een Nieuwjaarreceptie. De grote opkomst zorgde ervoor, dat het een groot succes werd.
Begin januari overleed Frans Riep, in leven Lid van Verdienste van onze club.
In maart 1977 kreeg de vereniging de beschikking over een trainingsveld.

Op de bestuursvergadering van begin april 1977 kwam commissaris R.Oosterveer met het voorstel om de thuiswedstrijd van Oranjeplein 1 tegen Rijswijk 1 op het Laakkwartier-terrein te spelen. In deze wedstrijd kon Oranjeplein kampioen worden en om zoveel mogelijk mensen daar getuige van te laten zijn en Oranjeplein uiteraard in de etalage te plaatsen, had hij dit plan bedacht. Een aantal bestuurders was erop tegen, want dan zou de kantineomzet gemist worden. Maar nadat R.Oosterveer zich garant had gesteld voor dat bedrag, werd het besluit om daar te spelen unaniem genomen. Haastig werden er aanplakbiljetten besteld en op diverse plaatsen in de stad opgehangen. Mede daardoor werd de amateur-liefhebber op de hoogte gebracht van dit treffen.

Tijdens de Paasdagen werden de traditionele jeugdtoernooien gehouden.
Op 7 mei 1977 werd een receptie gehouden in de kantine ter gelegenheid van het kampioenschap van het eerste elftal.
De hele jeugd ging op 14 en 15 mei naar Veenendaal, alwaar tegen de plaatselijke club wedstrijden werden gespeeld. Ook werd het dierenpark in Arnhem bezocht.
Hemelvaartdag werd een veteranentoernooi georganiseerd en met de Pinksterdagen toernooien voor de lagere elftallen.
In zaal Modern werd op 21 mei 1977 een contactavond gehouden. Op deze feestavond werd het eerste elftal gehuldigd in verband met hun kampioenschap en het vijfde elftal als sportiefste ploeg ontving de sportiviteitprijs.
De kostenraming van de nieuw aan te leggen veldverlichting bedroeg fl. 38.000,--.
Aan het eind van het seizoen bedroeg de doelpuntenactie fl. 2.656,60.


Enige uitslagen en/of verslagen van wedstrijden:
SENIOREN
3 oktober 1976Rijpwetering 1-Oranjeplein 10-0
Rijpwetering en Oranjeplein kwamen niet verder dan een doelpuntloos gelijkspel. Oranjeplein had via Bart Proeme, John Nieuwenburg en Theo Polak verreweg de beste kansen, maar de uitstekende Rijpwetering-doelman werd niet gepasseerd. Oranjeplein en Rijswijk delen nu de eerste plaats met 9 uit 5 wedstrijden. Wassenaar behield met een punt achterstand de aansluiting.
(Haagsche Courant, 4 oktober 1976.)

VVP 2-Oranjeplein 22-1
Oranjeplein 3-HDV 33-3
De Jagers 4-Oranjeplein 62-0
17 oktober 1976Oranjeplein 1-Graaf WII Vac 12-0
Oranjeplein boekte een zeer verdiende overwinning op Graaf WII Vac, dat een povere indruk achterliet. Oranjeplein nam na een kwartier de leiding via een strafschop van John Nieuwenburg, waar een handsgeval aan vooraf was gegaan. Oranjeplein drukte goed door, maar kwam in de eerste helft niet meer tot scoren. Na rust besliste Theo Polak de wedstrijd door met een ver schot doelman Bosboom te verrassen. Oranjeplein gaat nu alleen aan de leiding, omdat Rijswijk verloor.
(Haagsche Courant, 18 oktober 1976.)

Oranjeplein 2-Wassenaar 20-2
Oranjeplein 5-ESDO 57-1
Oranjeplein 6-Zwart Blauw 82-0
6 maart 1977Oranjeplein 1-DOSR 12-1
Oranjeplein maakte tegen DOSR geen fout en behaalde een regelmatige 2-1 overwinning. Herman Nieuwenburg bracht beide doelpunten op zijn naam. Oranjeplein-speler Theo Mulder werd al na een kwartier uit het veld gestuurd wegens natrappen.
(Haagsche Courant, 7 maart 1976.)

Oranjeplein 2-H van Holland 22-0
Oranjeplein 3-GDS 42-1
Cromvliet 3-Oranjeplein 41-1
Oranjeplein 5-NLS 36-2
Ooievaars 6-Oranjeplein 60-1
13 maart 1977MMO 1-Oranjeplein 13-1
Door twee treffers van Theo Polak en één van Bart Proeme won Oranjeplein met 3-1. John Nieuwenburg en Hannie van Spronsen drukten hun stempel op deze pittige wedstrijd. De stand aan de kop is nu: Oranjeplein 30 uit 17, Rijwijk 25 uit 16 en Altior 18 uit 16.
(Haagsche Courant, 14 maart 1977.)

Oranjeplein 2-VVP 24-0
HDV 3-Oranjeplein 32-2
Oranjeplein 5-Gr WII Vac 86-2
Oranjeplein 6-De Jagers 40-0

KAMPIOENSWEDSTRIJD op het terrein van Laakkwartier
16 april 1977Oranjeplein 1-Rijswijk 11-1
Bij winst kon Oranjeplein kampioen worden van hun afdeling. Maar de wedstrijd eindigde in een gelijkspel en de champagne moest nog even onder kurk blijven. Een naar schatting 3000 toeschouwers zagen een zeer spannende wedstrijd. Het geheel werd opgeluisterd door de drumband "De Musketiers", wiens aanwezigheid bijzonder op prijs werd gesteld. De wedstrijd was in zeer goede handen van scheidsrechter v.d.Bulk. De weersomstandigheden waren goed, zodat we kunnen spreken van een in alle opzichten geslaagde avond.Het enige vervelende was dat Oranjeplein genoegen moest nemen met een gelijkspel, zodat het kampioenschap nog minimaal één week uitgesteld moest worden. De wedstrijd zelf was, zoals reeds eerder gezegd, spannend, die echter te veel, zeker van Oranjeplein-zijde beheerst werd door de zenuwen. De eerste helft bracht voor beide partijen enige echte kansen, maar de voorwaartsen wisten er geen raad mee. De tweede helft gaf een iets sterker Oranjeplein te zien, de goede Rijswijk-defensie gaf echter geen krimp. Naarmate de wedstrijd vorderde, kwam Rijswijk meer onder druk te staan wat echter niet in doelpunten werd uitgedrukt.
De meeste toeschouwers hadden zich al met een 0-0 eindstand verzoend, toen vier minuten voor tijd, uit een goed opgezette aanval, Bram Boon de openingstreffer tegen het net joeg. Enorme vreugde bij de aanhang van Oranjeplein, mensen kwamen het veld op, er werd met spandoeken gezwaaid, kortom Oranjeplein was kampioen. Dat dacht men althans. Nog geen minuut later stond de gelijkmaker op het scorebord. Uit een hoekschop kopte een Rijswijker onhoudbaar voor Leo Vis in, die hier uiteraard niets aan kon doen. Een enorme teleurstelling voor al wat Oranjeplein was. Maar de eerlijkheid gebiedt echter te zeggen, dat deze remise de juiste uitslag was.

17 april 1977Oranjeplein 2-HDV 20-0
SEP 2-Oranjeplein 41-0
Oranjeplein 5-Paraat 52-2
Oranjeplein 6-RKDEO 131-0
24 april 1977Archipel 1-Oranjeplein 12-3
Oranjeplein kampioen en promoveert voor de tweede maal in haar bestaan naar de 3e klasse van de KNVB. Beide malen onder leiding van Bertus van Spronsen, de eerste maal als aanvoerder van Oranjeplein 1 in seizoen 1962-1963 en nu in seizoen 1976-1977 als trainer.


KNVB-beker:
1e ronde21 november 1976Oranjeplein 1-COAL (1e klas)2-1
2e ronde1 mei 1977LDWS (2e klas)-Oranjeplein 10-2
3e ronde8 mei 1977Oranjeplein 1-Verburch (2e klas)2-1
4e ronde22 mei 1977TOGB 1-Oranjeplein 10-3
Kwartfinale5 juni 1977Overmaas (2e klas)-Oranjeplein 11-3
Halve finale12 juni 1977XERXES (1e klas)-Oranjeplein 12-0
Xerxes bedwong Oranjeplein met 2-0. Xerxes had aan Oranjeplein zeker geen gewillig slachtoffer. Voor de rust scoorde Cock Hazebroek het eerste Rotterdamse doelpunt langs Leo Vis (1-0). De kans op de gelijkmaker liet Herman Nieuwenburg, mede omdat Peter Brunnings de inzet subliem stopte. In de tweede helft duurde het tot 10 minuten voor afloop, voordat Xerxes de overwinning veilig stelde. Kees Jan Snoeck werd neergelegd en van de witte stip af zorgde Hans de Vries voor een eindstand van 2-0. De finale wordt nu Xerxes tegen Groenewegen.
(Haagsche Courant, 6 juni 1977.)


JEUGD
16 oktober 1976B-klESDO-Oranjeplein1-2
C-klOranjeplein-HVV8-0
PupsOranjeplein-BSC '683-2
WelpenTonegido-Oranjeplein1-1
20 november 1976B-klOSC-Oranjeplein2-3
PupsOranjeplein-Wassenaar6-1
23 april 1977PupsOranjeplein-Oliveo1-0
Oranjeplein kampioen!
7 mei 1977C-klOranjeplein-Paraat4-0
Oranjeplein kampioen!


Onderstaande foto van Oranjeplein 1 kampioen 4e klasse KNVB seizoen 1976-1977

Staand vlnr: Rinus Oosterveer, Wim Nieuwenburg, Rob Houwaart, John Oosterveer, Hans Roos, Henk Verweij, Theo Mulder, Henk Nieuwenburg, Bertus v.Aken, John Tiemens, Bertus v.Spronsen.
Zittend vlnr: Theo Polak, Herman Nieuwenburg, Leo Vis, Bart Proeme, John Nieuwenburg, Bram Boon, Han v.Spronsen, Wout Nieuwenhuizen.


Onderstaand een kopie van de uitnodiging voor de kampioensreceptie.Onderstaand een foto genomen tijdens de receptie.

Vlnr: M.Oosterveer, C.Vredebregt, W.E.Nieuwenburg, P.M.v.Leeuwen, L.v.Leeuwen, A.Houwaart, R.v.d.Mei, G.Houwaart en P.K.v.Aken.


Eindstand seizoen 1976-1977 van de 4e klasse B van de KNVB
Oranjeplein 12216603849-15kampioen en promotie
Rijswijk 12211923132-20promotie
Rijpwetering 1227962330-24
Altior 1229582329-25
Archipel 1229582332-28
DOSR 1228682225-29
Gr WII Vac 1227692039-38
SVLV 1227692027-31
Alphen 12283111931-40
Wassenaar 12266121821-28
MMO 12255121529-43
Kranenburg 12236131220-43degradatie


Eindstand seizoen 1976-1977 reserve Hoofdklasse van de HVB
Wassenaar 22214713538-17Kampioen en promotie
Delfia 22213543147-26
Concordia 22210752734-25
Delft 3229492247-45
Oranjeplein 222102102233-32
Juventas 2227692038-39
Lens 4226882047-56
VVP 2227692036-47
Tonegido 22275101932-36
HDV 2225981930-40
Hoek v Holland 22239101529-39
GDA 22238111430-39degradatie


43. Het seizoen 1977-1978.

Tijdens de Algemene Ledenvergadering gehouden op 17 augustus 1977 in de kantine werd een voorstel tot contributieverhoging aangenomen en de nieuwe bedragen werden:
Senioren: van fl. 144,-- naar fl. 160,-- (10% korting bij betaling ineens vóór 1 oktober).
A-klassers van fl. 60,-- naar fl. 80,--.
B-klassers van fl. 60,-- naar fl. 75,--.
C-klassers van fl. 60,-- naar fl. 70,--.
Pupillen van fl. 50,-- naar fl. 65,--.
F-klassers van fl. 50,-- naar fl. 60,--.
De donatie per seizoen werd verhoogd van fl. 25,-- naar fl. 30,--.
De heer C.Vredebregt was vorig seizoen aan het bestuur toegevoegd en in deze vergadering werd hij door de leden als commissaris gekozen.


Het bestuur schreef de volgende elftallen in voor de competitie 1977-1978:
Senioren
1e elftal in de 3e klasse C van de KNVB
2e elftal in de reserve Hoofdklasse B van de HVB
3e elftal in de reserve 2e klasse E van de HVB
4e elftal in de reserve 2e klasse N van de HVB
5e elftal in de reserve 4e klasse D van de HVB
6e elftal in de reserve 6e klasse D van de HVB
7e elftal in de reserve 6e klasse A van de HVB

Jeugd
A-, B- en C-klassers, 2 pupillen- en een welpenteam

Medio oktober moest het vierde elftal worden teruggetrokken, aangezien een aantal spelers regelmatig niet opkwamen. De overige spelers van het elftal werden verdeeld over de overige lagere elftallen.


De accommodatie had een opknapbeurt gehad en er was een speeltuintje aangelegd.
De voorbereidingen voor de aanleg van een nieuwe lichtinstallatie waren in een vergevorderd stadium.
Ook voor dit seizoen werd wederom een sportiviteitprijs beschikbaar gesteld.
In de Nederlaagserie om de H.Ciere-bokaal wist Oranjeplein ongeslagen te blijven.
Met ingang van 7 september ging de training voor de lagere elftallen van start onder leiding van G.Houwaart.
Het zevende elftal werd samengesteld uit een aantal oudere spelers en aangevuld met A- en B-klassers, o.a. Rob Tuit, Ad Houwaart, Ed Nieuwenburg.
Maandelijks werden in de kantine de Bingoavonden georganiseerd en de opbrengst was voor de jeugd.
In september 1977 werd een vergadering gehouden met de gemeente en de verenigingen, spelend in de buurt van Groenendaal-Noord. Er werd een voorlopige indeling van de velden bekend gemaakt. Oranjeplein werd naast zijn huidige veld ook het veld van Postalia toegewezen. Hierna zouden nog vele besprekingen volgen.

Oranjeplein 1 - VUC 1 1-1.
Deze wedstrijd werd gespeeld op dinsdagavond 11 oktober 1977 ter gelegenheid van de ingebruikname van de nieuwe veldverlichting. De avond werd opgesierd door het marionettenkorps "Liberty", welke voor de wedstrijd en in de rust een perfecte show weggaf. De aftrap werd verricht door oud-penningmeester A. Houwaart (Ome Arie). De wedstrijd zelf was aan het aankijken wel waard. Oranjeplein was echt niet de mindere van een compleet VUC. De wedstrijd eindigde in 1-1 en de leiding was in handen van scheidsrechter Van Antwerpen, die het overigens voortreffelijk deed.

Op 8 december 1977 gingen de A-, B- en C-klassers naar een minivoetbalshow in Rotterdam en de kleintjes vierden op 9 december het St.Nicolaasfeest.
De Nieuwjaarsreceptie werd niet zo druk bezocht als vorig jaar, maar de vriendschappelijke voetbal- en hockeywedstrijd tegen VCL waren een zeer leuke ervaring.
Er werd op 14 februari 1978 voor de eerste maal een Carnavalavond georganiseerd.
Tijdens de Paasdagen werden de traditionele jeugdtoernooien gespeeld.
Op 16 april werd Oranjeplein 1 kampioen van de derde klasse KNVB en door deze prestatie promoveerden de eerstelingen voor de eerste maal in de geschiedenis naar de 2e klasse KNVB. Ter gelegenheid van dit feit werd op 23 april een receptie gehouden voor leden en donateurs en op 30 april voor derden.
De A-, B- en C-klassers gingen op 4 mei 1978 voor vijf dagen naar Frankrijk en de kleinste jeugd ging naar Ponypark Slagharen.
Ook op 4 mei 1978 (Hemelvaartdag) werd een Veteranen-toernooi gehouden.
Aan het eind van het seizoen waren er nog meer kampioenen te begroeten. Naast het kampioenschap van Oranjeplein 1, werd Oranjeplein 7 (ongeslagen), de A-klassers en C-klassers kampioen.


Zomaar wat uitslagen en/of verslagen van wedstrijden:
SENIOREN
18 september 1977Oranjeplein 1-Fortuna (Vl) 14-0
Nogal duidelijk heeft Oranjeplein laten zien, dat het dit seizoen niet te onderschatten is: 4-0. John Nieuwenburg via een kogel van 20 meter, Herman Nieuwenburg, Bart Proeme en opnieuw Herman Nieuwenburg maakten de doelpunten.
(Haagsche Courant, 19 september 1977.)

Oranjeplein 2-ADS 21-0
DHL 7-Oranjeplein 33-1
Valkeniers 3-Oranjeplein 47-2
Oranjeplein 5-SVS '70 34-1
Oranjeplein 6-Robin Hood 41-0
Quintus 7-Oranjeplein 70-3Voor de districtsbeker werd Oranjeplein ingedeeld in poule 6 met hieronder de uit- en/of verslagen van een tweetal wedstrijden:
9 oktober 1977Archipel 1-Oranjeplein 11-1
Dankzij het doorzettingsvermogen van scheidsrechter De Geest uit Leiden kon de bekerwedstrijd Archipel-Oranjeplein toch doorgang winden. De Leidse arbiter werd op het laantje naar het Archipel-veld aangereden en liep daarbij een hinderlijke knieblessure op. Desondanks stapte hij toch binnen de lijnen en leidde het bekerduel perfect. De wedstrijd eindigde in 1-1. Archipel nam in de eerste helft de leiding door Geer van Wanrooy en na de pauze maakte Bram Boon voor Oranjeplein gelijk.
(Haagsche Courant, 10 oktober 1977.)

23 oktober 1977Oranjeplein 1-RAVA 11-2


De stand van de kopgroep in de 3e klasse C KNVB was op 5 maart 1977 als volgt:
De Hollandiaan1623
Oranjeplein1622
PDK1621
Rijswijk1617


19 maart 1978Scheveningen 1-Oranjeplein 10-0
SCHEVENINGEN EN ORANJEPLEIN IN EVENWICHT.
De wedstrijd Scheveningen-Oranjeplein was uitermate belangrijk, omdat beide elftallen de punten zo goed kunnen gebruiken. De thuisclub om zo ver mogelijk van de laatste plaats in 3C vandaan te komen, terwijl Oranjeplein ze nodig heeft om bovenaan te blijven. Een schoonheidswedstrijd is het, zoals wel te verwachten was, niet geworden. In een dergelijke situatie zijn beide elftallen er op uit om niet te verliezen.. Dat is ook een van de oorzaken dat de uitslag 0-0 ie gebleven.
Hebben de toeschouwers dus wat doelpunten betreft veel gemist, de spelers hebben zich leeg gespeeld om het tot een doelpunt te brengen. Het spel van Scheveningen was even eenvoudig als simpel. De verdediging werd goed gesloten gehouden met ook voldoende mankracht om, waar nodig, extra hulp te bieden. Om de aanvallers aan het werk te zetten werd regelmatig gebruik gemaakt van de lange, harde trap. Zoiets van het middenveld overslaan. Dat het er daarbij niet altijd even precies aan toe ging, was ook niet zo belangrijk, want de Oranjeplein-verdedigers moesten toch wel echt in volle beweging blijven.
Oranjeplein zelf zocht het meer in de korte combinaties, afgewisseld met eenmansacties. Het bleek toen dat het niet zo gemakkelijk was de achterhoede van Scheveningen in benauwdheid te brengen.

Verschillend.

Deze totaal verschillende speltypen waren er wel de oorzaak van, dat er zich voor het doel van Oranjeplein-doelman en - aanvoerder Leo Vis spannende momenten hebben voorgedaan. Hij had er echter een uitstekende kijk op. Evenals trouwens zijn collega Jan Brand onder de Scheveningen-lat, met als sterke punt het op tijd z'n doel uitkomen.
Wat mij gedurende de wedstrijd niet verwonderd heeft is dat Oranjeplein zo hoog staat. De jongens kunnen best voetballen, steunend op een paar geroutineerde krachten. Dat Scheveningen het in de afgelopen maanden niet zo best heeft gedaan is me nu wat meegevallen. Het is toch knap om van de bovenste ploegen, zoals ook vorige week tegen PDK punten af te pakken. Zo zal dit elftal het menige tegenstander nog moeilijk genoeg maken.
Oranjeplein moest het dit keer met een paar invallers doen. Is het elftal weer volledig dan zal het, dacht ik zo, de goede opwaartse weg weer weten te volgen.
(Haagsche Courant, 20 maart 1978.)

Delft 2-Oranjeplein 28-2
Oranjeplein 3-Gr.WII Vac 31-1
Oranjeplein 5-Paraat 52-0
Te Werve 3-Oranjeplein 70-7 Oranjeplein 7 kampioen!!!!!
9 april 1978Oranjeplein 1-Rijswijk 11-0
De winnende treffer liet lang op zich wachten, want eerst twee minuten voor tijd scoorde Bart Proeme. Door deze overwinning stijgen de titelkansen voor Oranjeplein, mede omdat Scheveningen concurrent De Hollandiaan een kostbaar punt ontfutselde. Oranjeplein staat nu twee punten voor. Stand van de kopgroep: Oranjeplein 29 uit 20, De Hollandiaan 27 uit 20 en PDK 23 uit 20.
(Haagsche Courant, 10 april 1978.)


16 april 1978VFC 1-Oranjeplein 11-2
ORANJEPLEIN STOOMT DIRECT DOOR.
Duidelijk geëmotioneerd zat Oranjeplein-trainer Bertus van Spronsen op de schouders. Het kampioenschap van zijn ploeg was binnen. Na slechts een seizoen in de derde klas te hebben gespeeld was de promotie naar de tweede klas een feit. Iets wat Oranjeplein te danken had aan de 1-2 zege op VFC. Maar ook omdat concurrent Hollandiaan tegen Spoorwijk niet verder kwam dan een 2-2 gelijkspel.
VFC deed zijn sportieve plicht. Iets, wat zelfs Van Spronsen niet helemaal verwacht had. De gelukkige oefenmeester: "ik wist dat het tegen VFC moeilijk zou worden. Een gelijkspel was mooi geweest. Dat wij hebben gewonnen is toch terecht omdat VFC vooral op het middenveld niet erg best speelde. Dat hebben wij goed kunnen benutten".
Toch heeft Oranjeplein gisteren lang tegen een achterstand aan moeten kijken. Want terwijl regelmatig de stand van de concurrende partij in de Haagse dug-out werd doorgegeven stond VFC in eerste instantie zelfs voor. Peter Beckhoven zette halverwege de eerste helft VFC op een voorsprong. Toch kon Oranjeplein nog in dezelfde helft gelijk komen. Een misverstand in de Vlaardingse defensie werd toen door Herman Nieuwenburg uitstekend afgerond 1-1.
Tot tien minuten voor het einde leek een gelijkspel de eindstand te worden. Daarna ontwikkelde Oranjeplein nog een offensief dat vijf minuten voor tijd werd beloond. Theo Polak was de speler die het kampioenschap uiteindelijk veilig stelde. Met een gericht schot zorgde hij voor 1-2, waardoor de Haagse ploeg het kampioensfeest kon gaan vieren.
Een opmerkelijke prestatie omdat Oranjeplein in een keer oprukte van de vierde naar de tweede klasse. Bertus van Spronsen: "Het is een kroon op ons werk. Door vrij contant spel hebben we de titel kunnen behalen. Al moet ik wel bekennen dat het allemaal erg spannend is geweest".
(Haagsche Courant, 17 april 1978.)


JEUGD
8 oktober 1977A-klValkeniers-Oranjeplein1-1
B-klOranjeplein-DWO3-1
C-klOranjeplein-DWO2-1
Pups1Blauw Zwart-Oranjeplein1-1
Pups2Oranjeplein-Juventas4-0
WelpenOSC-Oranjeplein0-2
18 maart 1978A-klOranjeplein-Zwart Blauw3-0
B-klGr WII Vac-Oranjeplein2-1
C-klOSC-Oranjeplein1-3
Pups2Duinoord-Oranjeplein2-0
WelpenOranjeplein-Voorburg1-1
29 april 1978A-klOranjeplein-Concordia7-0
Oranjeplein kampioen! De doelpuntenmakers van Oranjeplein waren: Ad Houwaart (3x), Rob Tuit , Dick v.d. Stoep, Ulrich Lionar en Stefan Stoep.


Onderstaande foto van Oranjeplein 1 seizoen 1977-1978.

Staand vlnr: Rinus Oosterveer, Wout Nieuwenhuizen, Gerard Durand, Theo Mulder, Herman. Nieuwenburg, Henk Nieuwenburg, Bart Proeme, Hans Roos, Rinus Marjee, Arie Houwaart, Bertus v. Spronsen.
Zittend vlnr: Henk Verweij, Rob Houwaart, Leo Vis, Theo Polak, Han v.Spronsen, Nico v.d.Hurk, John Nieuwenburg, John Tiemens.


Eindstand seizoen 1977-1978 van de 3e klasse C van de KNVB
Oranjeplein 12213543139-19kampioen en promotie
Den Hollandiaan 12212643041-20
PDK 12281042631-27
Rijswijk 1227872216-20
Exselsior '20 1227872228-33
VFC 12293102126-21
BEC 1226882024-26
Spoorwijk 1225981919-26
Scheveningen 12241171925-37
Fortuna Vlaardingen 12241081819-31
Lekkerkerk 1225891828-26degradatie
Wit Rood Wit 12274111826-36degradatie44. Het seizoen 1978-1979.

In de Algemene Ledenvergadering gehouden in de kantine werd het volgende bestuur gekozen:
Voorzitter: J.Nieuwenburg
Secretaris: R.v.d.Mei
Penningmeester: G.Houwaart
Commissarissen: A.Houwaart, A.J.Nieuwenburg, mevr. Th.Nieuwenburg, R.Oosterveer, H.Pieters, J.Tiemens, C.Vredebregt en W.L.Zwalve.
Door 'n noodlottig incident kwam op 28 november 1978 bestuuslid A.J.Nieuwenburg om het leven.


Voor de competitie 1978-1979 werden door het bestuur zes senioren en vier jeugdteams ingeschreven met de volgende indeling:
Senioren
1e elftal in de 2e klasse A van de KNVB
2e elftal in de reserve Hoofdklasse B van de HVB
3e elftal in de reserve 2e klasse L van de HVB
4e elftal in de reserve 3e klasse F van de HVB
5e elftal in de reserve 4e klasse I van de HVB
6e elftal in de reserve 6e klasse A van de HVB

Jeugd
B- en C-klassers, Pupillen en Welpen.


Op 27 september 1978 was er wederom 'n vergadering met de Gemeente met betrekking tot de bespeling van de velden aan de Buurtweg e.o. Postalia deelde mede dat de ledenvergadering had besloten pas te willen verhuizen, indien men de beschikking kreeg over twee velden. Ook deelde het bestuur van Postalia mede niets te voelen voor een fusie met Tamuvona. Oranjeplein vond zichzelf door deze gang van zaken de grote verliezer. We zouden zo immers de beschikking houden over één veld.

Het jeugdactiviteitenplan voor het seizoen 1978-1979 werd op de bestuursvergadering van 16 november 1978 door de jeugdcommissie ingediend. De aktiviteiten behelsden het volgende:
Sinterklaasfestiviteiten: de A-, B- en C-klassers gaan op 4 januari 1979 naar de minivoetbalshow in de Ahoyhallen te Rotterdam en D- en E-klassers krijgen een feestavond met film in de kantine (met een kleine surprise).
Reisjes door de jeugd in 1979:De E-klassers twee dagen naar Slagharen en vriendschappelijk voetbal tegen 'n plaatselijke club. De D-klassers 'n meerdaagse reis naar Engeland met Eurosportring. De B- en C-klassers 'n meerdaagse reis naar de Ardennen in België met Eurosportring en tenslotte de A-klassers 'n dagreis naar België en voetballen tegen een gerenommeerde tegenstander.
Jeugdtoernooien: met Pasen 1979 zullen de traditionele jeugdtoernooien worden georganiseerd.


OPNIEUW EEN ZWARTE DAG VOOR DE v.v. ORANJEPLEIN.

Door een noodlottig incident werd op 28 november 1978 onze 2e voorzitter A.J. Nieuwenburg uit ons midden genomen. In leven was hij erelid van de v.v.Oranjeplein. Hij was initiatiefnemer om de kantine-exploitatie in eigen beheer te nemen en tevens was hij samen met Jan Tiemens één van de eerste kantinebeheerders. Toen er eind zestiger jaren problemen waren met het tikken en stencilen van het klubblad heeft hij deze werkzaamheden, zonder enige tik- en stencilervaring, op zich genomen. Aan het eerste door hem opgemaakte clubblad heeft hij 24 uur gewerkt, maar het kwam er. De vereniging verloor in hem een fijn bestuurslid. Hij overleed veel te vroeg in de leeftijd van 40 jaar.


In december 1978 deed het bestuur van Oranjeplein een handreiking naar de Gemeente en deelde mede dat men onder bepaalde voorwaarden genegen was om twee velden aan de Buurtweg te betrekken. Daarvoor was uiteraard eerst toestemming nodig van de ledenvergadering.
Op 8 februari 1979 werd een Bijzondere Algemene Ledenvergadering door het bestuur uitgeschreven, waarin de leden zich moesten uitspreken om twee velden aan de Buurtweg (Groenendaal Noord) te gaan betrekken en daaraan verbonden een eventueel nieuw clubgebouw. Aan de vergadering werd een financiële regeling voorgelegd met betrekking tot de verkoop van de accommodatie aan de Verlengde Waalsdorperlaan. De vergadering ging akkoord echter onder de hierna te noemen restricties:

1. De aan ons toe te wijzen twee velden zullen op naam van de v.v.Oranjeplein komen.
2. Het complex zal door een hekwerk van twee meter hoogte omzoomd worden, opdat een eigen identiteit gewaarborgd kan worden.
3. Het te bouwen clubgebouw zal gescheiden zijn van de overige te bouwen clubgebouwen.
4. Daarnaast zou er na de verkoop van het huidige clubgebouw aan de Gemeente fl. 220.000,-- beschikbaar komen voor Oranjeplein en over een vergoeding door de Gemeente voor de lichtinstallatie en het hekwerk rondom het veld zou nog verder gesproken moeten worden.

Op 28 februari wederom een vergadering met de commissie herindeling sportvelden Buurtweg. De twee velden zouden op naam van de v.v.Oranjeplein komen. Oranjeplein zal zijn eigen identiteit behouden, d.m.v. een eigen complex, dat via sloten of hekwerk rondom de velden voorzien zou worden. Het nieuw te bouwen clubhuis zal bij de andere gebouwen van de verenigingen gebouwd moeten worden, maar wel alle clubgebouwen los van elkaar.
De Gemeente kon zich wel vinden in het bedrag voor het te verlaten clubgebouw, want middels opbrengst boekwaarde en subsidie kwam de Gemeente ook het genoemde bedrag ad fl. 220.000,--.
Voor wat betreft de lichtinstallatie deelde de Gemeente mede, dat zij daar geen vergoeding voor kon geven en dat Oranjeplein daar zelf een oplossing voor moest vinden.

Aan het eind van het seizoen eindigden onze eerstelingen op een eervolle vierde plaats in de tweede klasse A van de KNVB. Voorwaar een schitterende prestatie van spelers en technische leiding. Het tweede elftal wist promotie af te dwingen naar de reserve vierde klasse van de KNVB. Het vierde elftal tenslotte eindigde onderaan in haar klasse en degradeerde naar de reserve derde klasse van de HVB.


Zomaar wat uitslagen en verslagen van wedstrijden:
Senioren
3 september 1978Oranjeplein 2-OSC 23-1
Oranjeplein 3-Zwart Blauw 42-5
Cromvliet 6-Oranjeplein 46-1
Azurri 3-Oranjeplein 52-2
24 september 1978Oranjeplein 1-LDWS 13-0
Voor de rust was er niet veel te genieten in dit door scheidsrechter Baak (Rijswijk) uitstekend geleide duel. Na de thee, toen de thuisclub de harde wind in de rug wist, legden de pupillen van trainer Bertus van Spronsen weer enkele fraaie aanvalspatronen op de mat. Uitblinker John Nieuwenburg smaakte na 25 minuten het genoegen om via een combinatie met Puck Langerak de openingstreffer te produceren. Vijf minuten later was er een identieke combinatie met Langerak als afmaker: 2-0. In de laatste minuut was het Dick van der Stoep, die met een verrassend schot de eindstand op 3-0 bepaalde. De Haagse doelman Leo Vis en diens betrouwbare ausputzer Henk Nieuwenburg speelden een gedegen partij.
Haagsche Courant, 25 september 1978.
Oranjeplein 2-Rijswijk 24-1
Oranjeplein 3-Wit Blauw RK 22-1
DWO 6-Oranjeplein 41-0
Marathon 4-Oranjeplein 51-2


Bekerwedstrijd
15 oktober 1978SJC 1-Oranjeplein 13-1
De grootste verrassing van de bekerwedstrijden van afgelopen zondag was de uitschakeling van 2e klasser Oranjeplein tegen 4e klasser SJC.

22 oktober 1978HVV 1-Oranjeplein 11-2
ORANJEPLEIN VELT HVV.
De twee Haagse debutanten in de tweede klasse A, HVV en Oranjeplein, hebben op het vochtige complex aan de Van Hoogenhoucklaan voor tweemaal drie kwartier spanning gezorgd. Oranjeplein trok tenslotte, verdiend met 2-1 aan het langste eind. De wedstrijd had een pittig karakter zonder dat er van onsportiviteit sprake was. De 22 acteurs deelden uit, maar incasseerden ook zonder morren.
Oranjeplein startte behoudend, hetgeen het gevolg was van enkele omzettingen in de ploeg. Trainer Bertus van Spronsen: "Op het laatste moment kon ik niet beschikken over Theo Mulder die de taak had om Frank Bijloos te schaduwen. Die opdracht moest ik toen overdragen aan Henk Verweij, waardoor er op enkele andere posities moest worden geschoven". Verweij groeide uit tot de uitblinker van deze partij. Want noch Bijloos, noch andere HVV-voorwaartsen als Marc Loenen en Dick Péschar konden de sterke voorstopper in moeilijkheden brengen. Samen met vrije verdediger Henk Nieuwenburg vertolkte Verweij een absolute hoofdrol.
Aan de andere kant vestigde HVV's laatste man Lex van der Gun de aandacht op zich door zijn voortreffelijk spelinzicht en kalmte. Toch kon hij niet verhinderen dat Oranjeplein tien minuten voor rust aan de leiding kwam. Hannie van Spronsen - die de hele middag zonder bewaker liep en dus heerlijk het spel kon verdelen - plaatste een vrije trap op het hoofd van Herman Nieuwenburg die doelman Ronald Gebhard koppend klopte 0-1.
Na de thee was het al snel 0-2 via Gerard Durand die van een aarzeling van voorstopper Joop Reuter profiteerde en met het linkerbeen doeltrof. Nog in diezelfde minuut verzuimde HVV tot 1-2 terug te komen via Dick Péschar (Bertus van Spronsen: "Wat een schitterende aanval was dat, ik heb er zelfs voor geapplaudisseerd" ), die voorleeg doel naast schoot.
De tegentreffer zou pas twee minuten voor tijd tot stand komen. Een hoekschop van Frank Bijloos werd door Robert Vermeulen tegen de bovenarm van Henk Verweij aangeschoten en Maksimovic wees resoluut naar de stip. Verweij wond zich daar nogal over op (Hij:"Ik kreeg de bal tegen m'n borst") dat hij een waarschuwing opliep. Jammer dat de uitblinker de wedstrijd op deze manier moest beëindigen.
Haagsche Courant, 23 oktober 1978.


18 maart 1979Naaldwijk 1-Oranjeplein 11-1
Oranjeplein kwam aan de leiding door een doelpunt van Bart Proeme: 1-0. Kort voor rust werd Geer Durand weggezonden wegens herhaalde aanmerkingen op de leiding en Naaldwijk profiteerde na rust van de man meer situatie en maakte gelijk: 1-1.
De stand aan de kop is nu: Verburch 16 uit 12, Blauw Zwart 15 uit 10, Oranjeplein 14 uit 10, Lugdunum 13 uit 11 en Westlandia 12 uit 10.

22 april 1979Oranjeplein 1-Lugdunum 10-1
Andermaal heeft Oranjeplein teleurgesteld want ditmaal verloren de discipelen van trainer Bertus van Spronsen op eigen grond met 1-0 van Lugdunum. En die uitslag was nog niet eens onverdiend ook. Want Oranjeplein was geen schaduw meer van de ploeg die in het begin van dit seizoen zo'n fijn partijtje voetbal op de grasmat toverde. Tegen het technisch zeer bekwame Lugdunum kon de ploeg in de tweede helft wel veelvuldig aandringen, maar tot echt gevaarlijke acties kwam het niet. De thuisclub gokte in de tweede helft meer op de aanval en kregen Herman Nieuwenburg, Bart Proeme en John Nieuwenburg wat meer bespeelbare ballen. Tot een gelijkmaker kwam het niet.
Haagsche Courant, 23 april 1979.


6 mei 1979Texas DHB 1-Oranjeplein 11-0
TEXAS/DHB - ORANJEPLEIN: EEN FIJN DUEL
Het zag er allemaal erg feestelijk uit bij Texas/DHB-Oranjeplein (1-0). Een stralend zonnetje, ruim duizend toeschouwers waaronder flink wat luchtig geklede dames, levende muziek van de bekende Haagse accordeonist Budje Groenewold, en als hoofdmoot een fijne partij voetbal.
Want er viel behoorlijk te genieten van het spel van beide ploegen, die negentig minuten lang de aanval als beste verdediging kozen.
Natuurlijk ging de thuisclub na de verkregen voorsprong (vijfde minuut tweede helft) iets behoudender spelen, maar handhaafde toch het systeem met drie spitsen. En die drie aanvallers, Dick van der Zwan, Wim Prosman en Ben Roode, bezorgden hun bewakers handenvol werk.
Dat was trouwens ook aan de andere kant het geval omdat Oranjepleins voorwaartsen Bram Boon, Bart Proeme en John de Bruin (na rust vervangen door Herman Nieuwenburg) zich volledig leeg knokten. Het knappe Texaanse verdedigingsblok (Karel Oosterbaan, Leen Rog, Wim Zwarts en Fred Prosman) was deze middag echter een onneembare vesting.
OOGSTRELEND
Een fijn duel dus aan de Duinlaan, dat beslist werd door een treffer van Dick van der Zwan na een oogstrelende combinatie tussen Leen de Graaf, John Wolf en Ben Roode. Overigens had de ploeg van trainer Herbert Zuma tien minuten voor tijd op 2-0 moeten komen, maar Fred Prosman schoot de toegewezen strafschop hoog over. Aan de penalty was een overtreding van doelman Leo Vis jegens Dick van der Zwan voorafgegaan.
Kort daarop zorgde Texaan Karel Oosterbaan toch nog voor een donker vlekje in deze smetteloze wedstrijd. Hij had van scheidsrechter Van Aarden (Spijkernisse) een waarschuwing ontvangen omdat hij de bal wegtrapte toen het spel dood was. Terecht. Maar nog geen minuut later maakte Oosterbaan een knappe overtreding, ook een waarschuwing waard, en moest er dus uit. Zonder protest en in sukkeldraf verdween Oosterbaan naar de kleedkamer. Voor de tweede keer dit seizoen, want tegen Blauw Zwart thuis overkwam hem hetzelfde.
MASSAAL
Texas/DHB trok zich uiteraard in de slotfase massaal terug voor het eigen doel, waardoor er voor John Nieuwenburg c.s. (hij moest per saldo toch z'n meerdere erkennen in Texas' uitblinker Peter Smit) helemaal geen doorkomen aan was.
Zo bleef het 1-0 in een heerlijke partij en daar was zelfs de aanwezige amateur-bondscoach Arie de Vroet het mee eens, al formuleerde hij het een beetje denigrerend:"Toch wel leuk, dat lagere voetbal".
Haagsche Courant, 7 mei 1979.


27 mei 1979Delft 1-Oranjeplein 12-2
In een sportief duel, waarbij arbiter Hans Melser uitblonk, werden de punten gedeeld: 2-2. De bezoekers stonden halfweg met 2-0 voor dankzij Herman Nieuwenburg, die tweemaal profiteerde van een misverstand in de Delftse defensie. Het had voor rust nog 3-0 kunnen worden wanneer de Delftse doelman Jan Smits niet op fenomenale wijze een schot van Theo Polak uit zijn doel had geranseld. Uit deze actie putte de thuisclub moed, want in de tweede helft was het eerst Gijs Gagestein en daarna Bop Spee, die Oranjeplein-doelman Rob Houwaart passeerden: 2-2.
Haagsche Courant, 28 mei 1979


4 juni 1979Oranjeplein 1-LFC 14-3
Omdat er toch niets meer op het spel stond besloten beide ploegen er maar een puur aanvallende partij voetbal van te maken. Dat lukte gezien de uitslag van 4-3 uitstekend. Bles Zuma opende de score voor de bezoekers, maar Hannie van Spronsen diende nog voor de pauze van repliek: 1-1. Daarna liep Oranjeplein soepel uit naar 4-1 via Bram Boon (2x) en Henk Nieuwenburg. De thuisclub liet de teugels lichtjes vieren, waardoor John Verschoor en Frans Boogaard namens LFC konden scoren: 4-3.
Haagsche Courant, 5 juni 1979.


Onderstaande foto van Oranjeplein 1 seizoen 1978-1979.

Staand vlnr: Bertus van Spronsen, Kook Houwaart, Han v.Spronsen, John Tiemens, Henk Verweij, Henk Nieuwenburg, Bram Boon, Jan Vink, Nico v.d. Hurk, Rinus Marjee, Rinus Oosterveer, Ton Riep.
Zittend vlnr: Rineke Ludwig, Bull Zwalve, Leo Vis, John de Bruin, Martin Bruin, John Tiemens, John v. Spronsen.


Onderstaande foto van Oranjeplein 2 seizoen 1978-1979.

Staand vlnr: Han v.Spronsen, Loek Houwaart, Rob Houwaart, Tom v.Gilst, Aad Veltkamp, Nico v.d.Hurk, Bram Boon, Herman Nieuwenburg, John Oosterveer, Bertus v. Spronsen.
Zittend vlnr: Dick Houwaart, Puck Langerak, Wim Nieuwenburg, Ad Houwaart, Gerard Durand, Harry Marjee, Ed Nieuwenburg, Harry Polak.


Eindstand seizoen 1978-1979 van de 2e klasse A KNVB West II
Westlandia 12437Kampioen en promotie
Lugdunum 12436
Blauw Zwart 12429
Oranjeplein 12428
Verburch 12424
DHL 12423
Delft 12422
HVV 12422
Texas-DHB 12421
LFC 12421
LDWS 12419
Naaldwijk 12416Degradatie
ONA 12412Degradatie
45. Het seizoen 1979-1980.

Op de jaarvergadering van 30 augustus 1979 gehouden in het clubgebouw droeg J.Nieuwenburg de voorzittershamer over aan R.v.d.Mei. De nieuwe voorzitter dankte in zijn eerste rede J.Nieuwenburg voor het vele werk, dat hij voor de club in deze functie had verricht. Daarnaast werden de volgende personen tot bestuurslid gekozen:
Secretaris: R.Houwaart
Penningmeester: G.Houwaart
Commissarissen: G.v.Gerven, A.Houwaart, J.Nieuwenburg, R.Oosterveer, H.Pieters, J.Tetteroo, J.Tiemens en W.L.Zwalve


Er werden zes senior- en vier jeugdteams ingeschreven en de indeling was als volgt:
Senioren
1e elftal in de 2e klasse A van de KNVB
2e elftal in de reserve 4e klasse A van de KNVB
3e elftal in de reserve 2e klasse L van de HVB
4e elftal in de reserve 3e klasse F van de HVB
5e elftal in de reserve 4e klasse I van de HVB
6e elftal in de reserve 6e klasse A van de HVB

Jeugd
B-klassers, C-klassers, E-klassers en F-klassers


Om de kantine-exploitatie te kunnen voortzetten, diende de v.v.Oranjeplein over een geldige Drank- en Horecavergunning te beschikken. Daarvoor moesten er in de vereniging mensen te beschikken over een diploma. J.Nieuwenburg en G.Houwaart gingen de cursus cafébedrijf volgen en in december 1979 wisten beiden te slagen. Een vergunning werd door de Gemeente Wassenaar op 28 februari 1980 verleend tot wederopzegging.

In januari 1980 werd een vriendschappelijke wedstrijd georganiseerd tegen Eton Manor FC uit Liverpool. Oranjeplein beleefde weinig plezier aan deze wedstrijd die reeds bij de rust met de stand 0-0 werd gestaakt. De bezoekers kwamen al in de "olie"aan, maar desondanks werd getracht alsnog iets aan voetbal te doen. Het werd evenwel een belachelijke vertoning, omdat de Engelse spelers minder stevig ter been bleken. De meest vreemde capriolen waren het gevolg, totdat scheidsrechter De Wit stopte. Direct daarna gingen de spelers in het clubhuis van Oranjeplein rustig verder met het hijsen van bier etc.......

De voorbereidende werkzaamheden met betrekking tot het verhuizen naar de nieuwe locatie aan de Buurtweg namen een groot deel van de bestuurlijke activiteiten in beslag. Het maken van een voorlopig ontwerp werd uitbesteed aan het Architectenbureau Roeleveld-Sikkens.
Jeugdtoernooien werden gehouden tijdens de Paasdagen april 1980

Aan het eind van het seizoen eindigde het 1e elftal in de middenmoot, het 2e elftal, debutant in de reserve 4e klasse van de KNVB, wist zich eveneens te handhaven. De enige kampioen, welke kon worden begroet waren de B-klassers.


Zomaar wat uitslagen en/of verslagen van wedstrijden:
Senioren
9 september 1979LFC 1-Oranjeplein 13-3
Oranjeplein 3-ESDO 37-0
Oranjeplein 4-VCS 73-1
RKAVV 10-Oranjeplein 57-2
Oranjeplein 6-GDA 103-5
23 september 1979Oranjeplein 1-LENS 12-1
Deze wedstrijd was eerder spannend dan fraai. Oranjeplein was de uiteindelijke winnaar (2-1), maar had de grootste moeite om een tweede gelijkmaker tegen te houden. Oranjeplein kwam via een bekeken treffer van Han van Spronsen op 1-0, maar een strafschop van Jos Disseldorp betekende 1-1. Hieraan was een overtreding van doelman Leo Vis jegens Wim Keetman voorafgegaan. Nog voor rust werd de eindstand bereikt toen Hans Roos per ongeluk de bal tegen zijn hoofd kreeg en die er tot zijn verbazing en vreugde in zag gaan: 2-1. Na de pauze drong LENS aan, maar kwam niet tot de gelijkmaker.
Haagsche Courant, 24 september 1979.
SC Lisse 2-Oranjeplein 20-0
30 september 1979Steeds Voorwaarts 3-Oranjeplein 33-1
Oranjeplein 4-Postduiven 612-2
Oranjeplein 5-SVS '70 43-1
21 oktober 1979Roodenburg 1-Oranjeplein 13-1
Oranjeplein was in deze wedstrijd kansloos tegen een technisch beter Roodenburg. En tot overmaat van ramp eindigde Oranjeplein met 10 man, aangezien Wim den Hoed uit het werd gezonden.
DOCOS 2-Oranjeplein 20-0
16 maart 1980Oranjeplein 1-LFC 11-1
Oranjeplein kwam op voorsprong door John de Bruin (strafschop). Na de thee kwam LFC op gelijke hoogte door een defensiefout bij Oranjeplein. De scheidsrechter was de beste man van het veld.
Oranjeplein 2-SC Lisse 27-4
27 april 1980Oranjeplein 1-Blauw Zwart 11-1
Gelijkopgaande strijd. Kees Becker zette Oranjeplein op voorsprong en tien minuten voor tijd kwam de gelijkmaker voor Blauw Zwart.
18 mei 1980Oranjeplein 1-Lugdunum 10-2Lug. Kamp.


Jeugd
8 september 1979B:Oranjeplein 1-DSO 711-3
C:Voorburg 8-Oranjeplein 21-1


Onderstaande foto is van de B-klassers kampioen seizoen 1979-1980.

Staand vlnr: NN, Jan Stoet, Emiel Veltkamp, NN, Stoet, NN, NN, Joop Swart
Zittend vlnr: Peter Swart, NN, NN, NN, Henk Houwaart, NN


Gaarne namen?????


Op onderstaande foto worden bloemen uitgereikt aan de B-klassers (kampioen 1979-1980).

Vlnr: Aad Houwaart, Ton v.Gilst, Henk Houwaart, Jan Stoet, Peter Swart en NN


Onderstaande foto is van de E-klassers tijdens het paastoernooi 1980.Eindstand seizoen 1979-1980 van de 2e klasse A KNVB West II
Lugdunum 12434Kampioen en promotie
Verburch 12432
Roodenburg 12429
Blauw Zwart 12425
DHL 12424
SC Lisse 12424
LENS 12423
Oranjeplein 12423
HVV 12423
Texas-DHB 12420
LDWS 12420
LFC 12418Degradatie
Delft 12417Degradatie


Naar Seizoen 1980-1981

wordt vervolgd...