Deze website is door onvoldoende belangstelling momenteel niet meer beschikbaar. Datum 1-1-2022 : In het geval dat iemand belangstelling heeft om deze site over te nemen, stuur dan zo spoedig mogelijk een mail naar voormalig webmaster keesdemos@gmail.com De jaarlijkse kosten bedragen 150 Euro. Voor inhoudelijke informatie over de vereniging Oranjeplein kan men aanloggen op www.haagsevoetbalhistorie.nl