De historie van v.v. Oranjeplein

           (Laatste update 5-5-2019)  

N I E U W S

Deze pagina bevat nieuws feitjes die het vermelden waar zijn.


Op 15 juni 2019 gaat v.v. Oranjeplein met 2 teams deelnemen aan het Haagse voetbalhistorie toernooi. 

Voor meer informatie lees:  http://dehaagsevoetbalhistorie.nl