De historie van v.v. Oranjeplein

           (Laatste update 6-5-2021)  

De oprichting -  30 mei 1936

De voetbalvereniging Oranjeplein is genoemd naar een plein in Den Haag, “het Oranjeplein” waar de club haar levenslicht aanschouwde. Het Oranjeplein, ook wel genoemd een groenoase in de steenwoestijn Schilderswijk, werd omringd door diverse hofjes. Deze hofjeswoningen waren o.a. gelegen in de Waterloostraat, Jacob Catsstraat, Paulus Potterstraat, Rembrandtstraat, Kleine Groenewegje en de Gortmolen.

In de hofjes rondom het Oranjeplein woonde in de jaren dertig veel arbeiders. Deze mensen waren beland in de hofjes, omdat ze slechts een laag huurtje konden opbrengen. De beursval van 24 oktober 1929 veroorzaakte wereldwijd een enorme crisis en werkloosheid. In januari 1936 waren in Nederland ruim 475.000 werklozen genoteerd. De werklozen waren aangewezen op de steun en wat men daarvan kreeg was geen vetpot.

Om deze mensen toch enige verpozing te geven, werd er ’n voetbalcompetitie voor werklozen georganiseerd en wel voornamelijk op de woensdagmiddagen. Ook door de werklozen uit de buurt van het Oranjeplein werd aan deze competitie deelgenomen. Een aantal lieden, woonachtig in de Gortmolen, vond dat de deelname aan de werklozencompetitie maar van tijdelijk karakter zou zijn. Deze mensen besloten een club te stichten, welke dan kon deelnemen aan een echte voetbalcompetitie.

Na vele beraadslagingen en besprekingen werd op zaterdag 30 mei 1936 de voetbalvereniging V.V.O. ( voetbalvereniging Oranjeplein) opgericht. Hierbij waren de volgende personen betrokken: ARIE HOOGERVORST,  HEIN CIERE,  JAC. HOUWAART Sr. , ARIE HOUWAART,  HERMAN GELAUF  en  JAN STAPEL.

De samenstelling van het eerste bestuur was als volgt: 

Aad Hoogervorst (voorzitter)

Arie Houwaart (commissaris)

Piet Gelauf (commissaris)

Hein Ciere (secretaris)

Freek Dieke (commissaris)

Jan Stapel Sr (commissaris)

Jac. Houwaart Sr (penningmeester)

Herman Gelauf (commissaris)


Het seizoen 1936-1937.

Mededeling in de Haagsche Courant, maart 1937:

Op 10 maart 1937 wordt om 20.15 uur op het VUC-terrein aan de Schenkkade de wedstrijd DE ZWALUWEN – DE RODE DUIVELS gespeeld. Het bestuur van de Zwaluwen stelt 500 goedkope kaarten (25 cent) beschikbaar, welke zaterdag 6 maart a.s. tussen 3 en 4 uur kunnen worden afgehaald door werklozen, onder vertoon van de werklozenkaart.


Op 15 maart 1937 speelde VVO 1 vooral na rust ’n zeer goede wedstrijd tegen de afdelings- kampioen Spoorvogels en won alleszins verdiend met 5-2. Het spel der Blauw-Zwarten (?????) is gestadig vooruitgegaan en heeft onder meer in de spil en doelverdediger zeer goede krachten. VVO kan met genoegen terugzien op haar eerste seizoen.

(Haagsche Courant, 16 maart 1937).


Het was oorspronkelijk een te klein clubje om deel te kunnen nemen aan de competitie van de Haagsche Voetbal Bond (HVB) en daarom trad men toe tot de Haagsche Kantoor Voetbalbond. 

Het bestuur schreef drie elftallen in bij de Haagsche Kantoor Voetbalbond en deze teams werden als volgt ingedeeld:

VVO 1 in de 1e klasse
VVO 2 in de 2e klasse
VVO 3 in de 3e klasse
Geld was in die dagen het grootste probleem, want aangezien het hele gezin moest rondkomen met elf gulden steun per week, was een dubbeltje contributie eigenlijk al te veel.
Negentig cent kostte de eerste bal, waarmee op het veld aan de Loolaan bij boer Noorderburg begin juni 1936 de allereerste wedstrijd werd gespeeld tegen de Vrije Socialisten en het werd een  0-6 nederlaag. 
Toch reeds enige maanden na de oprichting won VVO de eerste trofee, beschikbaar gesteld door caféhouder Janus van Dorst van de Gortmolen en nog steeds heeft deze prijs een ereplaatsje in de prijzenkast.
Alhoewel er geen clubbladen uit deze periode zijn bewaard vindt U hierna toch een afschrift van een voorblad van het “V.V.O. CLUB NIEUWS”   1e  JAARGANG, ORGAAN No. 7 van vrijdag 26 februari 1937. Het oorspronkelijk voorblad van het orgaan uit 1937 is in het bezit van ons oud-lid Aad Tuit.
Volgens de tekst van het voorblad speelden de elftallen in 1937 ook niet meer aan de Loolaan, aangezien de thuiswedstrijden van VVO I  en VVO III werden vastgesteld op het terrein van B.Z.W. De Oranjepleiners van toen vierden ook graag feest  en uit het bericht van de feestcommissie blijkt tevens, dat ook toen het vele werk op slechts enkele schouders neerkwam.
Zo blijkt weer, dat de geschiedenis zich herhaalt.Hieronder de oudste foto van V.V.O. 1. Deze kiek is gemaakt op 17 augustus 1937. Dit elftal werd kampioen van de 1e klasse van de Haagsche Kantoor Voetbalbond in het seizoen 1936-1937.


Van links naar rechts:
bovenste rij:   Nelis Pronk – Nelis Kiens – Jan Stapel – Jan Swarts – Opa Piet Gelauf
middelste rij:  Ab Spoel – Guus Huuk – Leen Linthout
onderste rij:  Jaap Gelauf – Bud Koegler – Freek Dieke – Jaap Tuit – Arie Pronk


Jan Stapel is vanaf het begin tot in de jaren zestig commissaris van materiaal geweest. Ook was hij vele jaren lid van de elftalcommissie. Jan Stapel, Jaap Gelauf , Freek Dieke en Jaap Tuit heb ik na de oorlog nog meegemaakt als spelers van het eerste elftal. '

Onderstaand een foto van V.V.O. 2, deze foto is ook gemaakt in 1937. 

 Van deze foto zijn niet alle namen meer te achterhalen. Wel zijn duidelijk herkenbaar linksboven Jan Stapel en rechts boven Piet Gelauf. In de middelste rij rechts zit Frans Riep.


Of de lagere elftallen in de periode voor de oorlog ook nog belangrijke successen hebben behaald kan helaas niet worden achterhaald. Enerzijds is hier niets meer van te vinden en anderzijds heb ik hierover  nooit iets gehoord.


Hieronder zomaar wat uitslagen van wedstrijden:

27 februari 1937

1e klasse
2e klasse
3e klasse

KNB Boys 1
VVO 2
VVO 3

-
-
-

VVO 1
SHOT 2
KNB Boys 2

2 - 2
1 - 3
0 - 0

 

Eindstand seizoen 1936-1937 (1e klasse Haagsche Kantoor Voetbalbond.
Volgens de overlevering kon in mei 1937 het eerste kampioenschap in de geschiedenis van de club worden gevierd. 
VVO 1 was kampioen geworden in de 1e klasse van de Haagsche Kantoor Voetbalbond.


Lees verder bij:  Seizoen 1937  of terug naar Seizoen 1936 of ga naar  Home

E-mailen
Map