De historie van v.v. Oranjeplein

           (Laatste update 6-5-2021)  

71. Het seizoen 2005-2006.

De Algemene Ledenvergadering werd op 19 mei 2005 gehouden. Het volledig zittende bestuur werd herkozen en bestond uit de volgende personen:

Voorzitter: H.Nieuwenburg
Secretaris: Mevr. T.Gleijm-v.Corven
Penningmeester: A.Houwaart
Commissarissen: R.Gleijm, G.Houwaart, Mevr. T.Nieuwenburg-v.Zeeland, L.Winkler, W.Winkler en H.Zwalve.

 

Er werden zes senioren teams bij de KNVB ingeschreven en wel vijf zondag elftallen en één zaterdagelftal.

Indeling van de seniorenelftallen:

Zondag

Oranjeplein 1 in de 4 e klasse D van de KNVB
Oranjeplein 2 in de reserve 4 e klasse G van de KNVB
Oranjeplein 3 in de reserve 7 e klasse H van de KNVB
Oranjeplein 4 in de reserve 2 e klasse B Veteranen van de KNVB
Oranjeplein 5 in de reserve 3 e klasse D Veteranen van de KNVB

Zaterdag

Oranjeplein 1 in de 5 e klasse C van de KNVB

 

Er werden vier jeugdteams ingeschreven en wel:

‘n D-team, 2 E-teams en ’n F-team.

In december werd een team van MiniF-klassers ingeschreven.

Trainer van de zondagselectie werd W. Borderwijk en van de zaterdagselectie: H.Houwaart.

De hoofdsponsor van de club bleef AJ Sports BV.

De jubileumcommissie vergaderde regelmatig om goed beslagen ten ijs te komen met de festiviteiten in mei 2006.

Onze club is in september gaan deelnemen aan het traject “Normen en Waarden” onder leiding van de KNVB.

Wanneer in december 2005 kan de sportieve balans wordt opgemaakt blijkt dat onze elftallen wisselend succes hebben geboekt. ’n Dieptepunt is wel geweest de sportieve prestatie van het zaterdagteam, dat na een aantal stakingen en door de KNVB een aantal weken verstoken van voetbal, door het bestuur van onze club uit de competitie is genomen. Van de zondagafdeling wist het eerste elftal de eerste wedstrijden in de eerste periode ongeslagen te blijven, maar na ‘n paar grote nederlagen staan het team net boven de degradatiezone. Het tweede elftal daarentegen staat wel in de gevarenzone en moet oppassen om niet te degraderen. Het derde elftal heeft in haar poule de minste verliespunten en doet mee in de race om het kampioenschap. Het vierde elftal draait mee in de kopgroep met wisselend succes. Het vijfde elftal staat ook net boven de gevarenzone en met drie overwinningen en vijf nederlagen bezit het negen punten. De jeugdteams doen het als vanouds erg leuk en draaien behoorlijk mee in hun poules. Een leuk feit moet ik U nog melden en wel, dat in december een Mini-F-team kon worden ingeschreven en op de valreep heb ik vernomen, dat hun eerste wedstrijd in een overwinning is geëindigd. 

 

Erevoorzitter, Ereleden, Leden van verdienste enz.


Ere-voorzitter                                  jaar van benoeming
Aken van P.K.                                             1976                


Ere-leden

Brand W.                                                     2001
Ciere H.                                                       1965
Houwaart A. Sr                                           1965   
Houwaart G.                                               1995
Houwaart Jac. Sr                                        1961  
Leeuwen van P.M.                                      1971
Nieuwenburg A.J.                                       1974
Nieuwenburg J.                                          1995
Rademakers H.                                           2001
Riep F.                                                         1971
Stapel J..A.                                                  1971   

 

Leden van verdienste

Gerven van P.                                             1972
Houwaart A. jr                                            2001
Houwaart H.                                                2001
Houwaart Jac. jr                                         1972
Nieuwenburg B.                                          1974
Nieuwenburg E.                                          2001
Nieuwenburg H.                                          1995
Nieuwenburg J. jr                                       2001
Nieuwenburg W.E. Sr                                 1995
Nieuwenburg W.E. jr                                  2001
Oosterveer R.                                              1976
Opperman N.                                               2001
Smith R.                                                       2001
Veraar W.J.C.                                              1995
Voet van der A.L.                                        1974   

 

Bondsonderscheidingen                   Koninklijke Onderscheiding

Aken van P.K.                                                Houwaart A. Sr
Ciere H.
Houwaart A. Sr
Houwaart Jac. Sr
Leeuwen van P.M.
Nieuwenburg J.
Stapel J.A.Tot Slot

 

Het is nu januari 2006 en niemand kan aangeven, welk elftal dit seizoen kampioen zal worden of misschien zal degraderen. Wat voor plannen voor het Zuiderpark zijn nu weer in de maak en wat zal er voor Oranjeplein uitkomen. Hoe zal het staan met het kader en met het aantal vrijwilligers, dat telkenjare kleiner wordt. Zal Oranjeplein ook in deze roerige tijd overleven. Kortom, de toekomst van Oranjeplein is onvoorspelbaar. Wellicht zal in de maand mei, wanneer dit verhaal wordt aangeboden, er wat meer zekerheid daaromtrent zijn en laten we hopen dat de toekomst zich voor onze voetbalvereniging zich positief ontwikkeld.

 

In dit boek getracht de geschiedenis van de voetbalvereniging Oranjeplein op papier wst te leggen. Uiteraard zijn niet alle vermeldenswaardige gebeurtenissen op papier gezet en natuurlijk zullen er feiten vergeten zijn, maar er is geprobeerd om de zeventig jaren van onze club in vogelvlucht sw revue te laten passeren. En er zullen feiten instaan, die niet zo belangrijk zullen zijn, maar wel gebeurd.

 

Verder heb ik niets meer te melden. Wel dat in het samenstellen van dit document heel veel tijd is gaan zitten. De mondelinge overlevering en gedurende twee jaren het wekelijks bezoek aan het Gemeentearchief van Den Haag hebben veel informatie opgeleverd. Uiteraard is uit archief van Oranjeplein, al is dat zeker uit de eerste 25 jaar zeer miniem, ook het een en ander gehaald. Verder hebben diverse (oud) Oranjepleiners belangrijke informatie aangeleverd.

 

Tot slot spreek ik de wens uit, dat onze club nog vele jaren zal voortbestaan en dat bij de volgende vastlegging dit boek een goede naslag zal zijn.

  

Gerardus Houwaart. 


Lees verder bij:  Seizoen 2006  /  Seizoen 2004 of ga naar  Home

E-mailen
Map